Jamy a nijamy

Jogíni, buďte pevní v základech, studujte jamy a nijamy
Co jsou to jamy a nijamy? Jde "eticko-morální základ jógy". Témata jsou v mnoha ohledech nadčasová a přinášíme vám je zpracovaná tak, bychom jim mohli rozumět i dnes, v našich každodenních životech. Jamy a nijamy jsou prvními dvěma stupni Pataňdžaliho osmidílného systému jógy. Pokud adept jógy přeskočí, nebo ošulí jeden z pilířů, jeho "stavba nebude pevná v základech"... celý článek

Jamy

áhimsá - nenásilí
Vyvarujme se násilí na druhých i sami na sobě Jamy i nijamy byly formulovány tak, aby čtenář získal základní představu i dostatek prostoru k vlastní interpretaci. Hned v počátku je dobré si uvědomit, kolik úhlů...
satja - pravdivost
Ani kamarádčiny nepadnoucí šaty nejsou důvodem k milosrdné lži V prvním díle exkurzu do odkazu dávného zřece, otce jógy Pataňdžaliho, jsme se zamysleli nad první jamou – nenásilím. Řekli jsme si, že každý akt násilí plodí...
astéja - nekradení
Sám sobě lapkou? A nejde jen o prachobyčejné chmatáctví Během minulého zastavení nad polovinou Pataňdžaliho eticko-morálního kodexu tvořeného z jam a nijam, jsme se zabývali principem pravdivosti – satjou. Mudrovali jsme...
brahmačárja - zdrženlivost
Jama čtvrtá, brahmačárja: jogíni nejsou frigidní Předchozí zastavení na procházce Pataňdžaliho systémem jam a nijam proběhlo u konceptu nekradení – astéji. Zamysleli jsme se nad různými úrovněmi morálního...
aparigraha - nehrabivost
Když se honíme za dalším a lepším, naše svoboda sedí v koutě Poslední z pěti jam dle Pataňdžaliho osmidílného systému rádža jógy je aparigraha. Její podstatu vyjadřuje krásné české slovo "nehrabivost", tedy stav uvolněné a...

Nijamy

šauča - čistota
Džala néti, očista nosní dutiny slanou vodou. Skrze pětici jam jsme se postupně dostali i k Pataňdžaliho nijamám. I zde bych se raději s opatrností vyhnula obvyklému překladu slova "nijam" jako "příkaz",...
santóša - spokojenost
Vůle být spokojený, je mnohdy největší překážkou k dosažení spokojenosti. Druhou nijamou v pořadí je santóša neboli spokojenost. Věc vypadá vcelku jednoduše, ale právě vůle být spokojený, je mnohdy tou největší překážkou k dosažení...
tapas - odříkání
Indický ášram Ne, v pořadí třetí Pataňdžaliho nijama opravdu nemá co dočinění se španělskou gastronomií. Tapas se obvykle překládá jako askeze či odříkání, mírněji pak jako...
svádhjája - poznání
Svádhjája – doslovně poznání nebo objevování sebe samého Čtvrtou Pataňdžaliho nijamou je svádhjája – doslovně poznání nebo objevování sebe samého. Někdy se tato nijama překládá jako studium posvátných textů. Proč, a co...
íšvarpránidhána - odevzdanost
Íšvara není Bůh s plnovousem na obláčku Poslední nijamou se dostáváme k íšvarpránidháně. Do úrovně nejvyšší, nejzastřenější a také nejcitlivější. Íšvarpránidhána je doslovně odevzdáním se nebo...
Go to top

Nejbližší akce

Čtvrtek, 27. Červen 2024 - 12:00
Pátek, 28. Červen 2024 - 18:00
Sobota, 29. Červen 2024 - 18:00