ANKETA: Co vás čeká a nemine na soukromé lekci jógy

Na tzv. otevřenou lekci jógy může přijít kdokoliv, většinou ani není potřeba rezervovat si místo. Pravděpodobně takové hodiny znáte. Uzavřený kurz si asi také umíte představit - ve skupině absolvujete lekce, které na sebe navazují, jdete víc do hloubky, pracujete na konkrétním tématu.

Existují ale také lekce soukromé, o kterých už takové povědomí nemáme. Učitelé jógy přitom individuální přístup považují za ten vůbec nejúčinější a téměř všichni soukromé lekce nabízí. Jak tedy taková soukromá lekce vypadá? Zeptali jsme se několika učitelek jógy.

Co vás čeká a nemine na soukromé lekci jógy
Autor: 
Jógoviny.cz

Čím se liší soukromá lekce od lekce veřejné?

Michaela Klímová
Při soukromé lekci má klient 100% péče a pozornosti učitele. Učitel se nemusí snažit sledovat mnoho lidí najednou a tříštit tak svou pozornost. Běžná skupinová lekce nikdy nemůže nabídnout tolik co soukromá. Na skupinové hodiny také často přicházejí noví lidé, složení skupiny se tedy mění a proto i náplň hodiny je třeba neustále přizpůsobovat, což tak trochu brání rozvoji jógové praxe. Oproti tomu při soukromých hodinách je obsazení stále stejné a lze proto očekávat daleko rychlejší rozvoj. Vyžaduje to samozřejmě i klientovu „odhodlanost“ zabývat se jógou i mimo lekce strávené s učitelem.

Daniela Pilařová
Pro studenta bude na první pohled zásadní rozdíl především v ceně – ta bude výrazně vyšší než částka za lekci jógy v běžném kurzu jógy, nebo na volně přístupné hodině. Nutno dodat, že tak jako u každé činnosti, která je „šita na míru“, i zde klient dostane podstatně více. Plná pozornost lektora se soustřeďuje během celé lekce jen na jedinou osobu. A to je nesmírně výhodné například v situaci, kdy klienta trápí nějaký specifický zdravotní problém - má třeba po tříštivé zlomenině kotníku a je v procesu rehabilitace. V takovém případě nebude lekce obsahovat žádné pozice, které by zatěžovaly poškozenou část těla a hodina může být připravena třeba celá s pozicemi vleže. Na druhou stranu řadě lidí nevyhovuje představa, že bude lektorova pozornost plně soustředěna jen na ně, a proto soukromé lekce odmítají a raději se „ztratí v davu“.

Šárka Konečná
Každý člověk je jiný a proto i každému z nás vyhovuje jiný přístup - v životě obecně, ale také v józe. Individuální lekce, kterou můžeme nazývat také jógovou terapií, se od klasické otevřené lekce jógy liší způsobem, jakým spolu učitel a student pracují. Student se nemusí rozhlížet kolem sebe a srovnávat svůj výkon se soudem, může pracovat sám na sobě. Učitel připravuje lekci podle možností a omezení studenta, podle jeho nálad a pocitů, podle toho, jak je student fyzicky i psychicky připraven.

Barbora Hu
Soukromá lekce je podle mě pozorným dialogem mezi učitelem/lektorem a jógovým studentem/klientem. Je to forma učení, která je nejoptimálnější z hlediska jejího přínosu. Má navíc svojí podstatou nejblíž k tradičnímu konceptu "guru-šišja parampará", což je předávání a sdílení jógy mezi učitelem a žákem. V průběhu individuální lekce se učitel více ptá, jak se jógující cítí, ve snaze (umožnit mu) lépe pochopit jak jeho tělo, dech ale třeba i emoční rozhraní, které reaguje na danou praxi.

Petra Vonšovská
Tradiční forma výuky v Ashtanga józe stojí na “guru-šišja parampará”, kdy učitel pracuje s každým studentem individuálně, což mu umožňuje lépe porozumět své praxi i tělu. Při soukromé lekci se učitel věnuje potřebám studenta, je zde čas na diskuze, ladění ásan, dechu, drishty. Pokrok studentů, kteří se mnou mají soukromou praxi, je neuvěřitelný. Ashtanga jógu může praktikovat každý, ať už je mladý, starý, zdravý či nemocný. Způsob a přístup, jakým se učí mladý člověk, se ale liší od způsobu učení se u staršího či nemocného. Proto jsou individuálně lekce tak přínosné.

Jak konkrétně vypadá soukromá lekce pod vaším vedením?

Barbora Hu
Jedním typem soukromých lekcí jsou lekce jednorázového charakteru, kdy se například student, kterého znám z běžných lekcí a který má nějaké lehké omezení, přijde "poradit" a požaduje například něco jako zazší technickou kontrolu a návrh na tělo a duši šitých adjustmentů, které pak může uplatnit ve vlastní praxi i na veřejných hodinách. Jiným typem jsou soukromé lekce, které se odehrávají v širším časovém rámci jako systematická setkávání nad řešením nějakého problému z ranku jógové terapie. Osobně mám soukromé lekce nejraději, protože je práce v jejich rámci nejpřesnější. I přesto je mým hlavním cílem na těchto lekcích dovést postupně studenty k samostatnosti. Tedy k tomu, aby po čase žádné soukromé lekce nepotřebovali, aby znali své potřeby a možnosti a uměli s nimi co nejlépe pracovat - sami doma, anebo (aby se kruh uzavřel) na veřejných hodinách.

Šárka Konečná
První hodina je většinou informativní, spolu s klientem se na chvilku posadíme a povídáme si. Nejde o žádné nepříjemné vyzvídání, spíše je to přátelský rozhovor, díky němuž se o sobě vzájemně něco dozvíme. Mezi učitelem a žákem často vzniká hezký vztah, učitel je v roli průvodce studenta na jeho cestě jógy, někdy dokonce i životem.

Michaela Klímová
V mých hodinách je vždy krátké povídání, relaxace, pohyb a meditace. Jóga je však tak obrovská oblast a jógových technik je tak mnoho. Proto je individuální lekce hlavně o komunikaci mezi učitelem a klientem, navázání kontaktu a nalezení vhodné praxe. Cílem jógy je objevit náš přirozený stav. Protože jsme každý ušli trochu jiný kus cesty, i způsob, jak dosáhnout tohoto cíle, je velmi individuální.

Petra Vonšovská
Když za mnou přijde začátečník, učíme se postupně, věnujeme se základním principům Ashtanga jógy a praxi přizpůsobíme stavu, v jakém se student zrovna nachází. Jóga je velmi individuální a neexistuje dokonalé provedení jógové pozice. Dokonalou se pozice stane teprve když ji prodýcháme a procítíme - ucítíme, co se děje uvnitř. To, co se naučíme na podložce, si pak s sebou bereme i do života. V případě, že učitel klade velký důraz na "dokonalost" zarovnání do pozice, opomíná tím skutečný potenciál studenta - to, co je mu přirozené, nebo naopak, co mu může působit problémy.

Daniela Pilařová
Pro potenciální klienty může být hodně zajímavé třeba i to, že lektor může soukromou hodinu vést v cizím jazyce (v mém případě anglicky). Cizojazyčně mluvící cizinci, kterým v Česku může chybět jóga s lektorem takzvaně naživo (neboť jinak mohou cvičit třeba podle videí na internetu), tak budou mít možnost pokračovat ve své jógové praxi i v zemi s jiným jazykem komunikace, než který ovládají.

Pro koho je soukromá lekce vhodná a pro koho ne?

Michaela Klímová
Někdo si jen netroufá mezi lidi a chce si zacvičit v soukromí. Jde mu třeba jenom o uvolnění a odreagování se od každodenního shonu. Někdo jiný se prostě chce jen správně pohybovat a užívat si pohyb pod správným vedením. Někdo hledá úlevu od bolesti, někdo chce jít více do hloubky. Soukromá lekce je samozřejmě dražší investice než běžná, skupinová hodina. Je však možné přistoupit na individuální plán - navrhnout sestavy pro vlastní praxi, kterou potom klient následuje samostatně v soukromí. Taková praxe může být potom velmi intenzivní a mít velmi dobré výsledky. Frekvence setkání je u každého klienta jiná - ani soukromé hodiny pak nemusejí být drahé a může si je dovolit téměř každý, kdo je ochoten následovat plán samostatně. Jóga stejně jako například hra na hudební nástroj však vyžaduje trochu pevné vůle a elánu. Člověk může s jógou třeba i začínat prostřednictvím soukromých lekcí. Dalo by se dokonce říci, že by to byl ideální stav.

Barbora Hu
Soukromá lekce je určena každému, kdo o ni má zájem a kdo má pocit, že potřebuje více pozornosti svého učitele k lepšímu rozvoji osobní praxe. Nu a samozřejmě také pro ty, kteří se kvůli svému časovému vytížení a povinnostem nemohou strefit do běžných otevřených lekcí. Na soukromých lekcích s malými dětmi mohou být účastni i rodiče, neshledá-li to lektor v daném případě jako kontraproduktivní.

Daniela Pilařová
Myslím, že soukromá hodina je vhodná pro všechny, kdo se dokážou uvolnit i v situaci, jestliže je plná pozornost učitele zaměřena právě na ně. Není tedy vhodná pro plaché cvičence, kteří by se pod přímým "dozorem" necítili dobře. Myslím si, že není vhodná ani pro ty, kdo si v józe nevěří třeba proto, že mají nadváhu, a domnívají se, že se neumějí v józe pohybovat tak, jak se od nich očekává. To jsou samozřejmě vnitřní bloky jednotlivých studentů, ale myslím, že z hlediska lektora je nelze přehlížet. Na hromadných lekcích o nich lze mluvit a věřit, že ti, kdo by si soukromou hodinu mohli dovolit a jimž by navíc pomohla, se postupně osmělí a bloky zmizí, ale pokud bych z konkrétního člověka cítila, že psychicky není připraven soukromou hodinu zvládnout, rozhodně bych ho k ní nepřemlouvala a dovolila bych mu jeho vlastní, pomalejší a poněkud anonymnější cestu.

Petra Vonšovská
V mých očích jsou soukromé lekce ideální pro ty, kteří to s jógou myslí vážně, pro ty, kteří preferují přístup jeden na jednoho a pro ty, kteří dávají přednost pohodlí vlastního prostředí (ať už z časových či organizačních důvodů). Působím v Praze a na soukromé lekce se mi ozývají například studenti z jiných měst, kteří nemají v místě bydliště svého učitele a tak za mnou pravidelně dojíždí. Často jde také o pravidelné studenty, ale i úplné začátečníky, kteří se jen ostýchají přijít rovnou na veřejnou lekci. Soukromé lekce u mě využívají také těhotné ženy, které předtím Ashtanga jógu cvičily a nyní potřebují poradit, jak mají svou praxi přizpůsobit. Totéž se týká studentů, kteří řeší nějaké zdravotní problémy.

Šárka Konečná
"Diagnózou" k naordinování soukromé lekce může být mimo jiné opravdový, hluboký zájem o jógu a také o prohloubení znalostí o svém těle. Dobrý učitel by měl být schopen rozpoznat typ člověka a zvolit správný přístup, jak s klientem pracovat. A tak jak je každý člověk jiný, je i každá jóga jiná, stejně jako jsou různí i učitelé. Proto bychom měli pečlivě vybírat, komu svěříme svou důvěru.

Co vás čeká a nemine na soukromé lekci jógy?
Autor: 
Jógoviny.cz

Kde se soukromá lekce koná, kolik stojí, co si vzít s sebou?

Daniela Pilařová
Lekce se může konat v běžném jógovém studiu, ale i na pracovišti klienta, pokud jsou k tomu vhodné podmínky (soukromí, ochota zaměstnavatele, vhodný prostor). Samozřejmě se nabízí také domácí zázemí klienta. Prostě kdekoli, kde lze najít vhodných pár metrů čtverečních a potřebný klid a soukromí. Časová dotace soukromé hodiny jógy bude většinou stejná jako u hromadných lekcí – kolem 90 minut. Částka se pohybuje podle toho, kde se lekce koná, ale zcela jistě přes 1000 Kč za 90 minut.

Šárka Konečná
Lekce probíhají ve studiu, u cvičence doma či na jakémkoliv hezkém místě, třeba i venku. Ideálně lekce trvá 90 minut, ale přizpůsobuje se vždy podle žáka. Často lidem vyhovuje kratší lekce - 60 minut. Vše je o domluvě. Cena 60minutové lekce se pohybuje kolem 800 korun. S sebou stačí jógamatka a hlavně otevřená mysl. Víc nepotřebujeme.

Michaela Klímová
Vzhledem k tomu, že nemám vlastní prostor, vždy docházím ke klientům domů. Je tedy zapotřebí zajistit si nerušené soukromí a prostor vhodný pro cvičení. Pejsci a malé děti mohou narušit soustředěnost a soukromá hodina se tak může stát drahou ztrátou času. Je však na zvážení každého. Děti a domácí mazlíčky mám jinak moc ráda! Je také možné uspořádat soukromou hodinu jógy i pro pár přátel, kteří se pak dělí o celkovou cenu. Moje soukromá hodina jógy stojí vždy 500 Kč a trvá 90 min. Není třeba stresovat se dopředu před první soukromou lekcí připravenými otázkami, vše důležité vždy vyplyne na povrch.

Petra Vonšovská
Lekce se odehrávají ve studiu, nebo u mne v příjemném prostředí, či u studentů doma. Lekce trvají jednu až dvě hodiny, jedna soukromá lekce stojí 1200 Kč. Občas přijdou studenti dva a o cenu se dělí. Více studentů než 2 však ztrácí význam - to už pak není soukromá lekce, jelikož jedinci mohou být různě pokročilí a celá ta lekce se pak přizpůsobí průměru. S sebou stačí mít pohodlné oblečení, je fajn mít svou jógamatku, nicméně podložky a deky na závěrečnou relaxaci jsou k dispozici.

Barbora Hu
Soukromé lekce probíhají v našem studiu v časech mimo otevřené hodiny v rozvrhu, čili obvykle jde o všední rána, dopoledne a odpoledne, a také víkendy. Na soukromou hodinu je třeba se předem objednat, skrze e-mail, anebo telefonicky. Před prvním setkáním je vhodné nastínit, jaké máte požadavky a co je příčinou vašeho zájmu. Podle toho pro vás studio najde nejvhodnější lektora/jógového terapeuta, kterému je vaše téma anebo třeba jen "lidská nátura" nejbližší. Na základě těchto informací od vás se pak lektor adekvátně připravuje. Délka soukromé hodiny je obvykle 60 nebo 90 minut, cena v rozmezí 800 - 1200 Kč (dle lektora, denní doby atp.). Snažíme se vyjít vstříc každému a brát ohledy i na sociální zařazení klienta (studenti, maminky na mateřské, důchodci). Při vícečetných návštěvách dáváme slevu. Možné jsou i soukromé lekce v místě bydliště anebo na pracovišti klienta, avšak po předchozí domluvě a vyjednání konsenzu v ceně atp.

Náš tým, to jsou jogíni všech úrovní: od začátečníků s všetečnými dotazy, po zkušené jógové matadory, kteří se rádi dělí o své zkušenosti. Jsme parta lidí s praxí jógovou i novinářskou. Chceme předkládat jógová témata a povídat si o všem zdravém. Rádi bychom ukázali každé otevřené mysli, že je fajn vnímat své tělo a umět s ním pracovat.

Kam dál?

Dnes je to týden, co jsem doma, v srdci Evropy. Sedím na bílé měkké sedačce, zabalená v...
 Jóga a byznys: prolínání světů, nebo život v matrixu?
Uznávám, že titulek článku zní nehezky. Přiznávám, že se při střetu se slovem "byznys"...
PORADNA: Co můžu očekávat, když začnu s jógou?
Dobrý den, slyšela jsem, že jóga není jen o tom, že si člověk zpevní tělo. Jsem úplný...
ANKETA: Ukaž mi svou "střechu" a já ti řeknu, jaký jsi
Jakou jógovou pozici máte nejraději? Učitelé jógy tuto otázku dostávají docela často a...
Go to top

Nejbližší akce

Čtvrtek, 13. Červen 2024 - 14:00
Čtvrtek, 27. Červen 2024 - 12:00
Pátek, 28. Červen 2024 - 18:00