Bháva - od detailu k celku

12. 04. 2016

Jak plynu životem, přestávám věřit na jednoznačné odpovědi. Objektivitu ve většině polí lidské zkušenosti chápu spíše jako uznaná pravidla hry. Poslední dobou mě toto téma k sobě přitahuje jako blikající lampa nočního motýla. Věřím, že tato lampa nežhne ničivým světlem, ale ukazuje stíny v jiných obrysech.

Vědomí potenciálu a zájem o jógu se rozšiřuje, a je to skvělé. Aby jóga dokázala zpřístupnit, co skýtá, je však myslím třeba zapomenout na lačnost a kvantitativní hlad po zkušenosti. Neb množství absolvovaných výcviků nezaručuje zkušeného lektora, počet hodin šourání nohou po podložce ani suma oddrmolených manter nezaručuje pokročilého praktikujícího.

 Bháva - od detailu k celku
Autor: 
Barbora Hu

Filosofie jógy a sámkhji je metaforickou cestou od detailu k celku, tedy od osobního k nadosobnímu. Tato pouť pro většinu z nás začíná ohromujícím prozřením, že tělo, dech a pohyby mysli od sebe nejsou odděleny. Často pokračuje k zjištění, že "mé já není až tak moje". Pokud jsme dostatečně konzistentní a nezblázníme se z toho (či naši blízcí z nás), můžeme se uchýlit k dalšímu posunu k uvědomění, že "jednotlivá já" jsou jen detaily jednoho celku. Že lidská bytost funguje s nadsázkou jako povedený hologram, kdy zdánlivý detail odráží povahu celku.

Bháva jako pocit z bytí

Tantra často rozlišuje "tři základní pocity z bytí (tri bháva)", které je možné chápat také jako způsoby vnímání, prožitku i životní strategie:

Pašu bháva - zvířecí cit
Týká se pudovosti a souvisí s gunou těžkosti a hutnosti, pomalou, stagnující energií tamas.

Víra bháva - cit hrdiny
Je spojen s rychlou dynamikou radžasu, ovládajícím vůli a energii rozpínavosti.

Divja bháva - cit božství
Je spojen se sattvickou kvalitou přirozené čistoty, která se nedá naučit, ale je spíše výslednou fází určitého vnitřního procesu.

Proč vám to tu vykládám? Dle puránových textů (purány - hinduistické sbírky starých příběhů), žijeme ve věku kali juga – konci času, kdy se vědomí člověka hýbe v rytmu radžasu. Cítíme potřebu sebekultivace, vnímáme iluzi oddělenosti, ale způsob jakým pro sebe hledáme řešení, je často lačný, netrpělivý, nesoudný a nepokorný.

Vírabhadra – ten kdo zvládá svojí sílu nebo její absenci

Vírabharda je mytologickou podobiznou rozzuřeného aspektu Šivy. Boha ničitele, který podobně jako démonický aspekt jeho ženského protějšku v podobě Kálí nebo Durgy připomíná pomíjivost a životnost zároveň. Symbolické aspekty lítého Šivy a Kálí jsou sympatickým mementem. Upomínkou na osobní recyklaci a relativitu všeho vnitřního a vnějšího ve stínovém divadle existence.

Spis Kulárnava tantra popisuje aspekt hrdiny jako schopnost zvítězit nad bažením, omámeností, přilnavostí, hněvem, žárlivostí, letargií a nepokojem. Pokud chcete, zamyslete se nad zmíněnými kategoriemi. Tedy tím, zda hrají nějakou roli ve vaší jógové praxi, ať už zahrnuje cvičení ásan, meditaci, vedení lekcí, nebo cokoliv jiného co souvisí s "vaší jógou". Je velmi snadné stát se otrokem svých domněnek v touze po harmonii. Je velmi lehké propadnout opojenosti z úspěchu, ať už se týká dosáhnutí na špičky chodidel v předklonu, anebo prodloužení prodlevy mezi myšlenkami v meditaci. Je také velmi snadné vzdát se pro zdání neúspěchu dalších kroků.

Praktické miniatury jako korálky mály

Vezměme si zde na mušku ásanovou praxi. Touto epizodou ostatně celé velké vyprávění o józe obvykle začíná. Pokud máte chuť, zaměřte se na zkoumání nepatrných detailů při dalším praktikování. Stačí si tu a tam vzpomenout na jeden či dva, a tyto drobné korálky postupně navlékat na nosnou šňůru své osobní zkušenosti. Nebuďme lační ani příliš lítostiví, pokud se šňůra znenadání roztrhne, možná jen Šiva s Kálí silněji dupou v tanci chodidly.

Inspirace do praxe:

  • Víte jaký je váš dech před tím, než se pustíte do praxe ásan (anebo pránájamy)?
  • Reaguje vaše mysl při praxi na potřeby těla, anebo vaše tělo na potřeby mysli? 
  • Z čeho vychází tempo vaší praxe, z aktuálního stavu, plánu a představy o praxi či se přizpůsobuje rytmu hlasu lektora (pokud jste na veřejné lekci)?
  • Když se jednotlivé části vašeho těla vzájemně dotýkají, odkud (čím) vnímáte dotek? Zkuste si spojit dlaně v namaskára mudře – cítíte dotek z levé, pravé, obou dlaní anebo jen z mysli?
  • Do jaké míry podléháte sugesci (například v lektorově instruktáži) či autosugesci (z představy o efektu praxe)? Do jaké míry věci skutečně cítíte a prožíváte?
  • Uvědomujete si přechody mezi ásanami a fáze vstupu a výstupu z pozic?
  • Jak reaguje vaše mysl, když vás do známé ásany někdo navede jinak?
  • Na kolik vaši zažitou praxi řídí autopilot, nakolik vědomý pozorovatel?
  • Jak moc přemýšlíte nebo nepřemýšlíte nad symbolickým významem názvů pozic?
  • Pokud pracujete například s chodidly, dokážete dění vnímat z jejich perspektivy?

Bára je certifikovanou lektorkou jógy a všestrannou tvůrčí osobností. Vystudovala indologii a kulturologii, ráda kreslí, píše, baví ji jazz, ilustrace i fotografie. Založila a pustila Bindu Yoga Studio, nyní se věnuje nezávislé lektorské činnosti a terapiím v krásném komorním prostoru na Smíchově. Je autorkou dvou knih o józe, čile se věnuje publicistice na jógová témata.

Kam dál?

 Krize jogína aneb Ve spáru šesti zrádců
Zrádců je celkem šest - šat ripu. Co vlastně dělají? Odvádějí nás od čistého pohledu na...
 Jóga a hypnotický trans
Jóga a hypnotický trans mají v mnoha ohledech řadu styčných bodů. Mezi spojující linky...
 Postapokalyptická jóga - praxe pro lepší časy
Zhruba před pěti tisíci léty započala dle hinduistické filosofie doba temna zvaná káli...
První kroky po schodech nahoru, první cvaknutí zámku na dřevěných dveřích, poprvé...
Go to top

Nejbližší akce

Čtvrtek, 27. Červen 2024 - 12:00
Pátek, 28. Červen 2024 - 18:00
Sobota, 29. Červen 2024 - 18:00