Které óm je to správné?

O tom, jak nepříjemné může pro někoho být zpívání mantry óm, to už víte z článku Trapas v úvodu lekce jógy aneb "Je to zpívání óm opravdu nutné?". Dobrá, možná jste po jeho přečtení konečně pomalinku začali óm zpívat. Jen tak potichounku, aby vás zatím nikdo neslyšel. A postupně, jak jste si zvykali na svůj hlas, na hlasitější a otevřenější projev nás samotných v prostoru kolem nás, hlas postupně sílil a sílil...

 Které óm je to správné?
Autor: 
Jógoviny.cz

Od extrému do extrému

Známé rčení "buď a nebo" je jedním z mnoha, které dělí naši společnost. Pod tímto heslem často neděláme věci vůbec, a nebo naopak na plný plyn s vysokými otáčkami. Plné nasazení je chválihodné, rodiče by nás jistě pochválili. Určitě bychom se dočkali pochvaly typu "Jsi šikovný, Honzíku, jak do toho tvrdě jdeš!". A pak se divíme, že to ani jinak než naplno neumíme.

Musím sama přiznat, že jsem se nechala v jednu chvíli strhnout v boj o nejdelší óm. Přeci jsem lektor jógy a tak by mé óm mělo sál rozeznívat a také bych přece měla končit poslední! Kdo s koho, kdo bude mít delší výdrž, větší kapacitu plic, větší ego? A právě při pomyšlení na ego jsem se zastavila. Své óm jsem dokončila klidným mmm a nechala doznít zvučné óm pána v první řadě. Pána, který mi před samotnou lekcí stihl říct, kolik variant stoje na hlavě umí a zda ho můžu naučit něco, co ještě neumí. Zastavila jsem se a uvědomila jsem si boj, který se tu právě odehrál, po lekci jógy, kde se právě těchto tendencí snažíme zbavit, kdy je chceme umlčet. Po hodině bojovníků, kde nalézáme sílu a klid zároveň. Po této lekci jsem si uvědomila, jak směšná tato bitva je. Bitva, ve které měníme praxi jógy v souboj o nejlepší pozici, o kolena na zemi ve zkříženém sedu, či o nejdelší mantru óm.

Co člověk, to originál - co člověk, to óm

Jedna studentka se mě zeptala, které óm je tedy správné. Na jedné lekci jej prý lektorka zpívá velice hlasitě a u každého písmenka, tedy u A-U-M, nějakou chvilku setrvá. Další z lektorů propůjčuje všechnu svou sílu úvodnímu A a zbylé U-M spolkne. Jiný zase první dvě písmena zpívá zaobleně a měkce a zakončuje dlouhým bzučivým mmm. V neposlední řadě se můžeme setkat také s variantou, kdy se zpívá pouze dlouhé O a dlouhé M. Tak jak to správně?

Podle některých škol písmena A-U-M odpovídají určitým částem našeho těla. Uvádějí, že můžeme cítit postupující rezonanční vlnu v našem těle. A tak A můžeme procítit v oblasti břicha a spodku, U v oblasti hrudi a hrtanu a M v oblasti hlavy. Z tohoto je patrné, že se rozléhají v prostoru, do kterého se rozděluje i jógový dech. Jde tedy o vlnu zespodu nahoru? Jiné školy uvádějí opačný směr a to, že A začíná nahoře a postupuje se dolů. "Tak jak to tedy je?", vrtí studentka zmateně hlavou.

Neoddělitelná trojice

Trojice písmen, z kterých vzniká jeden zvuk: A-U-M. V jaké části těla při zpívání konkrétního písmene setrváváme, které písmeno a jak zdůrazňujeme, na to vše bychom mohli pohlížet terapeuticky, tedy z pohledu jógové terapie. Jak již víme, óm se skláda z trojice písmen A-U-M. Je zajímavé, že právě trojici můžeme nalézt i v hinduistickém božstvu - Brahma, Višnu a Šiva. Ti představují vznik, udržení a zánik. Zrození, život a smrt. Minulost, současnost a budoucnost. Dalším pohledem by mohl být energetický systém. Ten můžeme vnímat jako pránické tělo a jeho pět prán, tedy energií. V tomto kontextu si uvedeme prány tři - spodní část s pohybem dolů je prána Apána, střední část Samána a horní část směřující vzhůru Udána. Posledním přirovnáním je energetický systém čaker. I zde totiž můžeme nalézt spojitost se spodními třemi čakrami, jednou ve střední části a dvěma v horní části těla. 

Pokud bychom vše shrnuli, můžeme vidět následující spojitosti:

A
Pojí se se vznikem, zrozením, pránou Apánou, dále pak s oblastí spodku, s dělohou, močovými cestami, reprodukčním systémem, s kořenovou čakrou Múladhárou, sakrální čakrou Svádhišthánou a čakrou solar plexu Manipúrou, s kořeny a zemitými tématy.

U
Je jako udržovací síla, život sám, pojí se Samána pránou, se středem těla, hrudníkem, se srdcem a plícemi, s kardiovaskulárními onemocněními, s krevním tlakem, se srdeční čakrou Anahátou a souvisejícími tématy.

M
Je jako zánik, smrt, Udána prána, pojí se se štítou žlázou, s bolestmi hlavy, s přepětím, s hrdelní čakrou Višudha a čakrou třetího oka Adžňa.

Z pohledu jógové terapie můžeme jednotlivými částmi óm ovlivňovat konkrétní oblasti a pracovat s nimi. Ale nakonec všichni chceme dojít k harmonii a jednotě, takže neodmyslitelná síla je síla tří.

Dejte na pocity

Vracíme se k otázce, které óm je to správné. Odpověď zní: všechny. Podle toho, kterou knihu vezmeme do ruky, podle toho na jaké stránce ji otevřeme, podle toho který návod si přečteme, tak přesně podle toho nejspíše i procítíme onu rezonanci.

Který prožitek a požitek je ale náš a který je pouhým vzorcem? Co cítíme my sami? A co cítí druzí? Neřídíme se pocity druhých jen proto, abychom nevybočovali z řady? Anebo nedokážeme utvořit vlastní prožitek bez hranic, či bez tabulek s instrukcemi, jak by to mělo být?

Zkusme si příšte uvědomit, u které části zpěvu mantry óm se zastavujeme, kde setrváváme a co cítíme. Je to naše óm, a nebo se necháváme strhnout do souteže o nejkrásnější, nejdelší a nejhlasitější óm? Zkusme se zeptat sami sebe, kde jej cítíme, kde se chceme zastavit, kde je nám dobře, a kde naopak ne.

Vyzkoušejte AUM chanting

Abyste mohli vytvořit rezonanční vlnu sami v sobě a zkusit si rozluštit, kde a jak óm cítíte, doporučuji praxi Nádánusandhána, praxi zpěvu A-U-M. Zpěv samostatných hlásek se nazývá kára, je to slovo sanskrtské a znamená písmeno. V praxi se tedy používá pokyn "A-kára" ve smyslu "zpívej písmeno A" (či U, nebo M). Tato praxe se řadí mezi pranájámu a meditaci. Tato technika se vyučuje v jógové terapii a vycházející z učení Vivekanandy.

Sedněte si do pohodlného sedu s napřímenou páteří, tak zní první pokyny. Kdo ale dnes takto vydrží sedět delší dobu? Pokud vám není sed se zkříženýma nohama pohodlný natolik, abyste v něm vydrželi po nějakou dobu pokud možno nehybně, zvolte sed na patách, či sed na židli. Pokud i tak nedojde k uvolnění napětí, doporučuji leh na zádech a možná právě z důvodu opěry velké části těla se budete moci lépe uvolnit a nechat znít vibrace prostupující tělem při zpěvu. Právě toto uvolnění vám dovolí mapovat a možná nalézt místo rezonance. Poté zavřete oči. Zavřené oči pomáhají otočit fokus dovnitř ze stálého směru ven. Všechny části se zpívají po hlubokém nádechu a s výdechem je necháme rozeznít.

Při zpěvu můžeme zkusit posouvat dlaně po těle od podbřišku až po temeno hlavy. Kam nás naše ruce vedou? Kde dokážeme nahmatat vibraci? Kde ji a sami sebe prociťujeme? To jsou důležité otázky, které by alespoň na začátku měly naši praxi doprovázet.

Nechme si čas na každou část. Nejprve zpívejme alespoň 3x A-kára (zpěv písmene A) s řádně otevřenými ústy, jakobychom zívali a poté jej nechme doznít do ticha. Následuje U-kára (zpěv U) s našpulenými rty ve tvaru kroužku a ten stejný způsob setrvání a pozorování. Nakonec M-kára (zpěv M), kdy se rty jemně dotýkají. Po potřebné době pro doznění posledního písmene, přichází na řadu zpěv A-U-M na jeden výdech, kdy rozdělíme dobu setrvání a zpěvu jednoho písmene v pomděru 1:1:1. Pozorujme části těla a pocity, které oddělenný zpěv doprovázejí. Zkuste jej nalézt. Sami v sobě.

 Vyzkoušejte AUM chanting
Autor: 
Šárka Konečná

Vyšší dívčí aneb Pro pokročilejší praxi přidej mudru

Tak jak jsem se to v Indii učila já, ke zpěvu se přidružují i mudry, tedy gesta rukou odpovídající určité části óm. Můžeme je nalézt i v rozdělení jógového dechu. K A-kára náleží čin mudra - spojené ukazováčky a palce, dlaně otočené vzhůru. K U-kára náleží činmaja mudra - vychází z čin mudry, ostatní tři prsty ohneme a schováme do dlaně. K M-kára náleží ádi mudra - palce schováme do zavřené pěsti. A pro všechny části spojené v jednu se připisuje brahma mudra - pěsti, klouby opřené o sebe a uložené pod pupkem.

Mudry napomáhají jak v koncentraci, tak vedení prány určitým směrem v určité oblasti.

A co ještě dodat? Berte to prosím jako hru, cestu nalezení prožitku v nás samotných. Na závěr přidávám slova jednoho z vážených českých učitelů, pana Skarnitzla: Bereme vše.

Kam dál?

Během 24 hodin se ke mně dostaly čtyři různé, protichůdné pohledy lidí. Pravidla ášramu...
Jakoby mým tělem prostupovalo opravdu intenzivní světlo...
Uznávám, že titulek článku může ledaskomu evokovat obskurní seance grupy přestárlých...
Probouzení tajemné energie kundaliní
Znovu a znovu se setkávám s tím, že neinformovaní učitelé jógy a různých jiných...
Trapas v úvodu lekce jógy aneb „Je to zpívání óm opravdu nutné?"
Když jsem začínala s jógou, byl pro mě nepochopitelný a nejtěžší úvod každé lekce, na...
Go to top

Nejbližší akce

Pátek, 30. Srpen 2024 - 18:00
Sobota, 28. Září 2024 - 9:00
Středa, 9. Říjen 2024 - 17:30