Nezpívala jsem si ani ve sprše, to až teď, při satsangu

4 tradiční cesty jógy

Bhatki jóga
Cesta oddanosti, lásky, soucitu a pokory. Vyšší princip hledáme nejprve všude kolem sebe, později pozornost obracíme k sobě, dovnitř.

Rádža jóga
Říká se jí také královská cesta, je to cesta disciplíny a sebekázně zahrnující známé stupně jako jama a nijama, ásany, pránajáma...

Karma jóga
Cesta činu a skutku bez ulpívání na odměně, bez touhy po výsledku.

Džňána jóga
Je považována za neobtížnější cestu, je to cesta poznání sebe sama.

Všechny 4 cesty se vzájemně proplétají.

Toto je povídání o satsangu. Dovolte mi ale zkraje nejprve lehké ukotvení, aby bylo zřejmé, "kde" jsme, když se ocitneme právě na satsangu.

Jóga má jen jeden cíl a tím je odproštění se od všeho pomíjivého, nalezení spojení, jednoty, jde vlastně o to, najít štěstí. K takovému poznání můžeme dojít po některé ze čtyř hlavních cest, záleží jen na našem přístupu k životu, na našem charakteru. Těmi cestami jsou podle tradičního dělení bhakti jóga, rádža jóga, karma jóga a džňána jóga (nezaměňovat se styly jógy v dnešním pojetím - nejde o způsoby vedení jógové lekce, ale o cesty životní - viz box 4 tradiční cesty jógy).

Každá z těchto cest má řadu stupňů a podmínek, těm se ale budeme věnovat jindy, dostáváme se totiž zpět k našemu tématu: součástí bhakti jógy, tedy jedním z jejích stupňů, je i takzvaný satsang.

Pojem satsang lze ze sanskrtu přeložit jako "být spolu v pravdě" nebo jako "ušlechtilá, vzácná, dobrá společnost". SAT je pravda a SANGA je společnost. Satsang je střetnutím lidí, kteří společně zpívají mantry či oslavné písně (bhajany), hrají na hudební nástroje, ale také třeba debatují, filozofují...

A jak postupuje čas, graduje i atmosféra, která se rozvibruje navenek a hlavně uvnitř každého. Lidé se mohou dostat i do tranzu - když se odprostí od všeho kolem a plně vnímají a prožívají "tady a teď", pocit, který se dere z našeho srdce.

Zpěvu jsem se zprvu zalekla, pak to ale přišlo... 

Satsang vede učitel, guru či swami (svatý, ten, který se zbavil uplývání na materiálních a smyslových objektech) a vždy je tu prostor také pro otázky, filozofii, pro otevření se a dotázání se na to, co cítíme, čeho se bojíme, na to, co se děje... A učitel se pokouší svým žákům podle své moudrosti odpovědět.

Satsang může být zakončen čtením ze spisů o józe, o filozofii - jako je například Bhagavadgíta či povídání o etických kodexech jógy, jama a nijama

Satsang znamená být spolu v pravdě
Autor: 
Šárka Konečná

Když jsem přijela do Indie, do ášramu, hned první večer se měl konat onen sastang. V tu chvíli, východem a hloubkou jógové praxe nepolíbená, jsem se zalekla. Vzpomněla jsem si totiž na svůj zpěv v hodině hudební výchovy a taky na poznámku v žákovské knížce: "Vaše dcera nemůže postoupit do dalšího ročníku s takovýmto zpěvem české hymny". Tehdy se mi opravdu smála celá třída. A od té doby už jsem nikdy nezpívala. Ani ve sprše. Takže ten večer v ášramu jsem ostatním jen tiše naslouchala a říkala si: Kéž bych taky uměla tak zpívat a měla hlas jako oni..."

Zařekla jsem se, že budu raději jen sedět a zírat do země. Po několika týdnech jsem se ale začala potichu přidávat k ostatním. Nejdříve jen neznatelně, asi každé desáté slovo. Pomalu jsem se ve svém sedu se zkříženýma nohama začala pohupovat do rytmu. Po dalších dnech jsem sáhla po hracím nástroji. Svou energii jsem vkládala do něj a díky němu jsem se začala projevovat ven, stala jsem se součástí celku s ostatními. Můj hlas se postupně změkčoval, já se uvolňovala, mé pohyby ladily s vlnou zvuku, začala jsem se tomu celému otevírat.

Poslední týden před odjezdem, před koncem mého pobytu a studia v ášramu Arsha Yoga, jsem vzala zpěvník do ruky jako první, nalistovala stránku a sebejistě vyřkla název písně, kterou budu zpívat... Zavřela jsem oči, nadechla jsem se a začala jsem zpívat první slova. Musela jsem rychle otevřít oči a rozhlédnout se, kdo to zpívá. Kdo má tak nádherný hlas, plný něhy, pokory, lásky a přátelství? Byla jsem to já.

"V satsangu se nemusíte starat o to, zda máte dobrý hlas či správnou melodii, zpívejte od srdce, to je důležité! V tom případě bude každá píseň sama o sobě krásná. Po satsangu, po písni, obyčejně nenásleduje žádný aplaus. Protože my neoceňujeme hlas nebo melodii, ale my oceňujeme přístup, ten přístup od srdce. A za ten nemusíme děkovat. Nemusíte si dělat starosti, prostě jen zazpívejte," pravil můj indický učitel Harilalji Karanth, když přivítal žáky, kteří se do Prahy sjeli na víkendový workshop jógové terapie. Náš workshop začínal právě sastangem a lidé, stejně jako já tehdy v Pataňdžaliho sále v Indii, po sobě začali splašeně pokukovat, s ruměnci studu ve tváři. 

A Hary pokračoval: "Já jsem nikdy v životě nezpíval, až poté, kdy jsem začal žít v ášramu. Nikdy předtím jsem si netroufl. V ášramu jsem mohl dokonce křičet nahlas. Ani dnes nejsem dobrý zpěvák, ale nikdo z vás neutekl... Naučil jsem se to tak, že jsem zpíval při satsangu."

Začni ty, ty umíš zpívat

Ujala jsem se zpěvníku, nalistovala stranu a řekla, kterou píseň budu zpívat, aby se ostatní mohli přidat. 

"Om bhagavad", jako tehdy, v ten nádherný moment na střeše ášramu. A i tentokrát pro mě přestaly mít věci kolem tvar, přestala jsem vnímat čas, prostor, Prahu, uspěchaný svět, pouze jsem otevírala ústa a nechala všechnu energii z mého srdce skrze zpěv vyjít ven. Většina účastníků workshopu tiše seděla, jen vzadu za mnou se ozval zvuk bubínku. A pak se lidé kolem mě začali potichu přidávat. První společný zpěv, pak chvilka ticha a vnímání toho, co se právě odehrává.

Většina účastníků workshopu se se satsangem setkala vůbec poprvé
Autor: 
Šárka Konečná

Hari nás vyzval, abysme mu zazpívali také něco českého. Ha, najednou je místnost plná ustrašených pohledů, které hledají záchranu v sousedovi, jeden na druhého pokyvuje hlavou na znamení "začni ty, ty umíš zpívat".

Lásko, bože, lásko. Jedna dívka odložila brýle, zavřela oči a začala hlasitě a upřímně zpívat první slova písně Lásko, bože, lásko. A ostatní se začali pomalu připojovat, postupně prohlubovali svůj nádech a s výdechem, a s naprostou odevzdaností, se pokládali do prožitku těchto slov. S uvolněným a hřejivým usměvem jsem se dívala na lidi kolem, pozorovala jsem je, jak začínají pookřávat, jakoby s každým dalším hlasem, který se přidal, praskala tvrdá schránka kolem jejich srdcí. Pozorovala jsem rozkvět, pozorovala jsem upřímnost a odevzdání se přítomnému okamžiku. Pozorovala jsem, jak jedné dívce začala stékat slza po tváři. Pozorovala jsem, jak se dva lidé dotkli prsty a chytili se za ruku. Pozorovala jsem, jak láska procházela celým naším večerem. Lásko, bože, lásko...

Stačí se odevzdat, otevřít srdce a nechat vše být.

Kam dál?

Právě sedím na břehu Arabského moře a otevírám bránu posledním pár dní ticha, které jsou...
Když někam směřuji, ať už na večerní lekci jógy, na indické velvyslanectví, na návštěvu k...
Začíná kurz jógové terapie. Hned první den jedna holka pláče a říká, že kurz nezvládne,...
Dnešní satsang byl jeden z prvních, zatím jen v malé skupince lidí, než přijede velká...
Go to top

Nejbližší akce

Pátek, 30. Srpen 2024 - 18:00
Sobota, 28. Září 2024 - 9:00
Středa, 9. Říjen 2024 - 17:30