Objevme v sobě nejvyšší princip

07. 11. 2014

Poslední nijamou se dostáváme k íšvarpránidháně. Do úrovně nejvyšší, nejzastřenější a také nejcitlivější. Íšvarpránidhána je doslovně odevzdáním se nebo realizováním se v božskému principu. Mnoho ateistů zde zbystří, zcela pochopitelně – vždyť jóga přeci není žádným náboženstvím. I sama odevzdanost může ledaskoho vystrašit. Uklidnit by nás mohlo to, že nejde o bezhlavou a cílenou ztrátu kontroly.

Íšvara není Bůh s plnovousem na obláčku
Autor: 
Barbora Hu

Klídek, Íšvara není Bůh s plnovousem na obláčku

Podle Upanišad (posvátné texty jsou součástí zakončení véd – védanty, nemají jednoho autora, datují se do údobí cca 600 př. Kr. – 600 n. l.) je Íšvara vědomím Univerza, zdrojem univerzální tvořivosti v projeveném i neprojeveném světě. Je principem nejzazší reality, ve své podstatě nemá žádné personifikace, i přesto je přítomen ve všem, je vším.

Právě niterná realizace tohoto nejvyššího principu a splynutí s ním (osobní duch átman a univerzální duch parátman), je nejzazším cílem jógy a posledním, osmým stupněm na Pataňdžaliho královské škále rádža jógy, označovaným jako samádhi, v buddhistické tradici pak jako nirvána, v zenu satori. Jógové pojetí božského principu je tak na hony daleko představě monoteistických i polyteistických náboženství. Íšvara je Univerzum nadané vědomím, nikoliv mystická "bytost" stvořitele, soudce a dozorčího kdesi mezi hvězdokupami a mořem antihmoty.

Odevzdat a neztratit

"Odevzdáním se Íšvarovi, vzniká dokonalost sjednocení." (PJS 2/45)

Odevzdanost ve smyslu páté nijamy míří k hluboce prožitému přijetí sebe sama jako součásti vyššího celku, objevení nejvyššího principu v sobě. Samo sebou nikoliv na úrovni myšlenkového konstatování: "Jasně, nižší vědomí + vyšší vědomí = harmonie celku, sečteno podtrženo, tradá do nirvány!". Odevzdání se není míněno jako potlačení nebo odvržení své osobnosti, s nadsázkou řečeno je rozšířením vlastního vědomí, prožitým pochopením vlastní podstaty.

Vyznívá to vcelku romanticky – podle jógy je vše Jedním, vše dýchá i tepe stejnou energií v rozrůzněných formách a úrovních vibrace. Svými myšlenkami i činy formujeme svůj vnitřní svět a podílíme se na utváření světa kolem nás. Totéž funguje i obrácenou zpětnou vazbou.

Íšvarpránidhána je uvědomělým "ponorem" do podstaty věcí – uvědomělým i proto, abychom sami sebe pro nedostatečné ponoření třeba neutopili.

Co říci samým závěrem – snad jen: "Tak šťastnou plavbu jogíni!"

"Je navýsost zajímavé, že mystické vytržení coby iracionální zkušenost, je pro nás tak strašně obtížná… Člověk přeci dělá tolik iracionálních věcí." (Paul Brunton)

Bára je certifikovanou lektorkou jógy a všestrannou tvůrčí osobností. Vystudovala indologii a kulturologii, ráda kreslí, píše, baví ji jazz, ilustrace i fotografie. Založila a pustila Bindu Yoga Studio, nyní se věnuje nezávislé lektorské činnosti a terapiím v krásném komorním prostoru na Smíchově. Je autorkou dvou knih o józe, čile se věnuje publicistice na jógová témata.

Kam dál?

Jogíni, buďte pevní v základech, studujte jamy a nijamy
Co jsou to jamy a nijamy? Jde "eticko-morální základ jógy". Témata jsou v mnoha ohledech...
 Jediná ásana stačí, abychom postupovali k cíli
Co je to vlastně ásana a proč je cvičíme? Ásana je pozice těla a dalo by se říci, že jde...
Probouzení tajemné energie kundaliní
Znovu a znovu se setkávám s tím, že neinformovaní učitelé jógy a různých jiných...
Vyvarujme se násilí na druhých i sami na sobě
Jamy i nijamy byly formulovány tak, aby čtenář získal základní představu i dostatek...
Go to top

Nejbližší akce

Pátek, 30. Srpen 2024 - 18:00
Sobota, 28. Září 2024 - 9:00
Středa, 9. Říjen 2024 - 17:30