Jógové pozice pro novoluní a úplněk, mudry a sestavy

Jako příslušníci euroamerické civilizace, kteří jsme se před pár desetiletími (staletími) pod "taktovkou" ekonomie a průmyslové a jiných revolucí úspěšně vzdálili znalostem o přírodě i jejích cyklech a zákonitostech, máme dodnes problém přijmout fakt, jejž respektovaly stovky generací našich předků – vliv Měsíce na celou naši planetu, a tudíž i na každého z nás. V průběhu letošních letních a podzimních měsíců jsme na obloze mohli za sebou vidět nejen běžné úplňky, ale také úplněk takzvaně modrý a krvavý. Tyto měsíční úkazy nastávají většinou ve větším časovém rozpětí než letos, takže z tohoto pohledu je tento rok výjimečný – nikoli ovšem z hlediska přírody, která nepočítá kalendářní měsíce, ale z pohledu člověka, jenž si lineární čas (chronos) "rozparceloval" na sekundy, dny, měsíce, roky a eony a který vlastně z běžného opakování se úplňků udělal v určitých případech mimořádnou událost.

O modrém měsíci se traduje, že během něj je dobré dělat závažná rozhodnutí, že se vlastně jedná o "hodinu nula", kdy můžeme začít dělat věci, jež nám v životě nevyhovují, zcela jinak. Úplněk obecně pak podle ezoterických, duchovních a východních tradic obecně znamená fázi, kdy je energie na nejvyšším možném bodě (což zejména ženy, jež během úplňku menstruují, ne zcela chápou, zatímco se bez energie plíží svými příbytky…) a kdy je možné z úplňku načerpat sílu pro celý další měsíc. 

Úplněk - nejviditelnější fáze měsíce
Autor: 
Lenka Chlebounová (Shanti Yoga Studio)

Co všechno ovlivňuje úplněk

Ke vnímání přírodních zákonitostí se postupně (a často neochotně nebo aspoň v tichosti) vracejí i oficiální instituce a establishment: například v New Yorku jsou během úplňkové noci pravidelně posilovány policejní hlídky přibližně o čtvrtinu (!), neboť statistiky ukazují, že rapidně narůstá počet kriminálních činů (včetně těch nejtěžších a – sebevražd). Kdo řídí auto, může si i v našich zeměpisných šířkách ve dnech a v nocích kolem úplňku všimnout na cestách, že silně vzrůstá nebezpečí havárií mezi auty i s chodci. Jako by řidiči (a tedy i my sami) byli méně soustředění a více ochotní riskovat. Prostě během úplňku se řídí hůř…

Úplňková novorozeňata, lov mamutů a menstruace

Z fyzikálního hlediska lze větší nárůst nekalých činů při úplňku vysvětlit tím, co dobře znali a využívali už naši lovečtí předci: je-li bezoblačná obloha, pak díky "koláči" Měsíce, jenž sám sice světlo nevyzařuje, ale který úspěšně odráží svit naší hvězdy Slunce, je daleko lépe vidět, přestože je hluboká noc. Naši předkové toho využívali pro lov pravěkých zvířat a v době, kdy muži byli na lovu (a ženy měly "pré"...), se údajně také rodilo nejvíce dětí (asi tehdy nebylo v módě, aby byli tatínci u porodu…).

Pak jsou oblasti, které už není možné z vědeckého (a ateistického) hlediska tak dobře vysvětlit. Například proč pár dní před úplňkem, během něj a po něm ve školách i doma daleko více zlobí děti… (zkuste si toho všimnout doma, pokud nějaké máte, nebo kdekoli v terénu u těch cizích).

Dále kupříkladu řada žen rozeznává svůj menstruační cyklus podle fází Měsíce: během úplňku pravidelně menstruují, na nov ovulují (nebo naopak) a tak podobně. Sledováním těchto zákonitostí se zabývá i projekt Lunární žena, jenž každou bytost ženského pohlaví doslova člení na čtyři samostatné bytosti právě dle fází Měsíce.  

Co věděl už Johann Wolfgang…

Osvícení zahrádkáři, kteří respektují dávné znalosti a tradice, vědí, že některé rostliny se nesmějí sadit před úplňkem a těsně po něm – a existuje celá zahradnická filozofie (jejímiž jedněmi ze zakladatelů byli J. W. Goethe a pak R. Steiner), která má přesně vypracovaná pravidla práce s kulturními rostlinami v souvislosti s měsíčními cykly. I v češtině vychází každoročně lunární kalendář pro zahrádkáře s přesnými daty, kdy sít, přesazovat, sklízet a provádět další zemědělské činnosti.

Během úplňku si nestoupejte na váhu

Před úplňkem, během něj a těsně po něm si nekontrolujte, jak krásně jste zhubli! Pokud nevydržíte a na váhu si přesto stoupnete, asi zjistíte (a můžete z toho mít smutek a jít "vyjíst lednici", což je silně kontraproduktivní), že jste o pár deka až kilogramů těžší. Tělo totiž při "plném Měsíci" zadržuje vodu a ta pak způsobí (dočasný) nárůst tělesné hmotnosti. Pro dobrý pocit, optimismus a nehynoucí a přetrvávající důvěru v sebe sama je nejlepší vážit se v době pár dní po úplňku až do novu. Z hlediska tradiční čínské medicíny je zadržování vody (a tím i hmotnosti) v těle během "plného Měsíce" zcela logické: při pohledu na monádu jinu a jangu je úplněk lokalizován na "dně" monády v místě, kde je nejsilnější jin – a ten je charakterizován Měsícem, chladem, nocí a – vodou. Teprve až se jin "překlopí" v jang, začne se tělo "vysušovat", a to díky jangovým atributům slunce, dne, tepla a sucha.

Jak je to tedy s jógou a úplňkem?

Tradují se obě možnosti – během úplňku cvičit, nebo necvičit vůbec – a pro obě z nich najdete v pramenech řadu odkazů a "důkazů", které popírají opačnou možnost. Osobně si myslím, že v ničem člověk nemá a nemusí být dogmatický, a především v józe ne, ačkoli řadě učitelů se poslušnost "jejich oveček" líbí a vědomě ji budují.

Přesto existují pozice, které mají vliv Měsíce přímo ve svém názvu a které lze použít, jestliže lekce jógy vyjde právě na úplněk či nov. Nejucelenější sestavou je samozřejmě Pozdrav Měsíci (Chandra Namaskar) - viz níže. Zahrnuje vesměs pozice, které vizuálně představují některé z fází Měsíce a jejichž praktikování můžeme doplnit o vizualizaci těchto měsíčních fází.

Shakti mudra

Ráda bych se zastavila u jedné speciální mudry (pozice prstů na rukou), která se doporučuje provádět při úplňku. Jmenuje se Shakti mudra, a jak její název napovídá, souvisí s indickým pojetím principu Shakti, a tedy protikladu principu Shivy. 

Shiva a Shakti jsou nedělitelná dualita, cosi jako indický jin a jang. Shiva reprezentuje mužský princip (vyjádřený třeba v lingamu – zpodobení mužského údu) a Shakti ženský princip a vše, co s ním souvisí (vyjádřený například v jóni – zpodobení ženského přirození). Shakti je tedy v indické mytologii a filozofii cosi, co je ryze ženské, a tedy reprezentuje do jisté míry totéž co jin v taoismu. 

Tuto mudru se doporučuje provádět během úplňku proto, že umožňuje načerpat z úplňku maximum jeho síly.

 Šakti mudra
Autor: 
Lenka Chlebounová (Shanti Yoga Studio)

Jak vidíte na obrázku, při Shakti mudře se napřed palce vloží do dlaní a obejmou se ukazováčky a prostředníčky. Poté se k sobě přiloží druhé články prstů ukazováčků a prostředníčků, prsteníčky s malíčky se spojí v oblasti bříšek prvních článků a propnou se. Mezi prsty tak vznikne symbolická "skulina", připomínající princip Shakti nebo dámské přirození, chcete-li. 

Při provádění Shakti mudry sedíme v pohodlném sedu, ruce jsou v rámci možností (přece jen jejich pozice v mudře není úplně přirozená) pohodlně položené v klíně – případně na připraveném polštářku v klíně – máme zavřené oči a mudru necháváme působit přibližně dvě minuty. Pozor! Prsty k sobě netlačíme silou! Jedná se o jemný dotyk… Vnímáme místa spojení prstů a sledujeme svou bytost (fyzické tělo, emoční tělo a mentální tělo), zda na provádění mudry nějak reaguje. Reakce může být jakákoli: příjemný pocit rozlévající se po těle, teplo nebo lehké chvění/brnění v místě spojení prstů či také – žádná. Každá lidská bytost reaguje jinak a záleží na mnoha okolnostech, zda v danou chvíli a na daném místě (ve svém "tady a teď") bude mudra nějak působit. Obecně ale platí, že mudry jsou velmi silné pomocnice nejen v józe, ale i v běžném životě, a proto rozhodně stojí za to občas nějakou zkusit.

Ásany pro úplněk

Úplněk, přestože je to ryze ženská fáze měsíce (a tedy by měla být jinová, pasivní), je nejdynamičtější z celého měsíčního cyklu. Měsíc je osvícen Sluncem, Slunce mu tedy předává své aktivizační vlastnosti, které ale vzhledem k jinovému aspektu Měsíce můžeme velmi dobře využít právě my ženy. 

V józe na obecné úrovni můžeme říct, že pro úplněk jsou vhodné všechny pozice, které pracují s jangovými částmi těla, a tedy zády, zadní částí nohou, případně horní polovinou těla. Vhodné proto budou záklony (aktivizaci svalů a vazů + páteře na jangové části těla, pozice vestoje, úklony atd. 

Pozdrav Měsíci (Chandra Namaskar)

Sestava Pozdrav Měsíci není ani zdaleka tak rozšířená jako Pozdrav Slunci, a to z dobrého důvodu: sestava je to jen podle jména, jinak se jedná o samostatně vykonávané pozice. Pozdrav Měsíci aktivizuje jangový aspekt těla – jedná se o pozice vestoje (aktivizační, vzdušné, jangové), o úklony i zákony, ale také silné předklony (Parsvottanasana) aktivizující zadní (jangovou) stranu nohou. Další vlastností ásan z Pozdravu Měsíci je, že většina z nich je balanční ve stoji. Díky tomu můžeme pracovat na návratu vlastní vyrovnanosti, neboť vnitřní vyrovnanost se projevuje ve schopnosti zaujímat balanční pozice – a setrvat v nich. 

Různé školy cvičí v Pozdravu Měsíci různé ásany, nabízím tu, kterou provádím se cvičenci ve svých lekcích jógy.

 Pozdrav Měsíci
Autor: 
Lenka Chlebounová a Jógoviny.cz

1. + 2. Ganga Kriya - nabírání vody z řeky (Gangy)
3. Parsvottanasana - rovný předklon k pravé a potom k levé noze, ruce za zády
4. Ardha Chandrasana - úklon na jednu a na druhou stranu vždy s nohou a rukou na zemi a zvednutou druhou rukou a nohou
5. Úklon - úklon do boku z rozkročení, s nataženou rukou přes hlavu, postupně na obě dvě strany
6. Trikonasana - kterákoli varianta "Trojúhelníku"
7. Akarana Dhanurasana - Lukostřelec
8. Dandayamana dhanurasana - Tanečník
9. Gupta Pranam - spojené dlaně na oblasti Medulla oblongata v místě napojení krční páteře na lebku; negativní pól třetí čakry

Další pozice vhodné pro úplněk:

  • Anuvittasana - třetí ásana z klasického Pozdravu Slunci – hrudní (pažní) záklon ve stoji s rukama nad hlavou
  • Baddha Virabhadrasana - nohy co nejdále od sebe (ve stoji), jednu krčíme, hlava s trupem do předklonu směrem k pokrčené noze, ruce s propletenými prsty zvedáme za zády směrem k hlavě a snažíme se hlavu co nejblíže přiblížit ke šlapce pokrčené nohy; opakujeme na druhou nohu
  • Viparita Virabhadrasana - vycházíme z Virabhadrasany II (Bojovník II), ruku na té straně těla, kde máme nataženou nohu, opřeme o stehno nohy, druhá ruka jde nad hlavu dlaní k tělu a provedeme záklon k narovnané noze; totéž opakujeme na druhou nohu
  • Anjaneyasana - výpad z kleku na jednu a druhou nohu; můžeme přidat zvednutí kolene od podložky
  • Ustrasana - Velbloud - záklon v kleku na kolenou, snažíme se dosáhnout rukama k patám
  • Upavishtha Konasana - neoblíbená pozice na protahování vnitřní strany nohou – nohy v sedu doširoka od sebe, předklon mezi ně, výdrž

Ásany pro novoluní

Novoluní je klidná doba vhodná k reflexi. Je to čas ideální pro snění, tvorbu vizí a vyjasňování si toho, co hledáme a co se snažíme přitáhnout si do svého života. Pro novoluní budou vhodné všechny pozice, které pracují s jinovými částmi těla, a tedy břichem, přední stranou nohou, případně horní polovinou těla. Výborné tedy budou všechny ásany prováděné vsedě a vleže a pozice nedynamické. 

Otázky k novoluní jsou: Jaký máš cíl? Pro co cítíš vášeň? Jaké je tvé životní poslání?

Je to ideální doba pro tvorbu nástěnek splněných přání (takzvaný vision board) a pro sebezpytování. 

  • Sukhasana - tato jednoduchá meditativní pozice ("turecký sed") umožňuje procítění všech výše uvedených otázek
  • Balasana - pozice dítěte je velmi zvnitřňující ásana, která zároveň silně evokuje na úrovni podvědomí pokoru; pozor, pokorou nemusí být jen pokora směrem ven k ostatním lidem, jak se obecně míní, ale daleko více pokora směrem k sobě, ke svým možnostem, ke své životní cestě a jejím cílům

Daniela je cvičitelka klasické jógy, s kolegyní provozuje v Ostravě jógové Shanti Yoga Studio. Je také zakladatelkou vzdělávacích programů Shanti Academy a Zbožňovaná žena, skrze něž se snaží přinášet informace o zdravém způsobu života. Je vystudovaná literární historička a bohemistka a rovněž absolventka Institutu aromaterapie.

Kam dál?

 Jak používat roller
... Myslím si, že pravidelné používání rolleru dokáže velmi přirozeně ovlivnit držení...
 Jak nám může jóga pomoci v běžném životě? Třeba dopnout šaty!
Je to známý fakt, že jóga není pouze šedesátiminutové cvičení jednou týdně na lekci v...
Nejsem si jistá, kolik lidí na světě používá ve své jógové praxi jako pomůcku pásek na...
 Nevšímat si potenciálu pozice psa hlavou dolů je akt skutečně pod psa.
Ádhó mukha švánásana (pozice psa s tváří dolů) je bezesporu jednou z nejkonvenčnějších...
Go to top

Nejbližší akce

Čtvrtek, 13. Červen 2024 - 14:00
Čtvrtek, 27. Červen 2024 - 12:00
Pátek, 28. Červen 2024 - 18:00