Vše, co jste kdy chtěli vědět o svíčce a báli jste se zeptat

12. 01. 2015

Je to jako se spoustou jiných věcí, idejí nebo i lidí. Někteří jsou takoví, řekněme neutrální. Víte o nich, ale svou povahou či projevy ve vás nevzbuzují potřebu "udělat si názor". Jsou ale i jiní, kteří svou podstatou zkrátka k reakci provokují a nenechávají vás ani vaši mysl chladnými.

S jógovými ásanami je to velmi podobné. Tělesné pozice v józe vyjadřují vnitřní postoje, zažitá schémata a vzorce našeho myšlení, vnitřní reakce na vnější podněty a jejich zpracování. Síla obrácených pozic (neboli inverzí) tkví mimo nespočtu fyziologických benefitů i v prostém otočení perspektivy. Svíčka patří mezi ásany, na niž většina praktikujících jogínů stále aktualizuje svůj názor. Málokdo je k ní zcela lhostejný. Můžete ji milovat, nenávidět, ale vůbec nejlepší je se jí stát.

Patří mezi invertní (obrácené) ásany s nejsilnějším terapeutickým účinkem a zároveň se také směle řadí mezi potenciálně nejrizikovější pozice, není-li praktikována správně.

 Vše, co jste chtěli vědět o svíčce a báli jste se zeptat
Autor: 
Barbora Hu

Osobní intermezzo aneb O divokém knotu autorky

K józe jsem jako většina praktikujících začala pronikat skrze ásanovou praxi zhruba před dvanácti lety. Na poli vědomé práce s hrubým tělem a jeho jemnými obsahy jsem stanula v žalostném stavu psychosomatického rozpadu. Trpěla jsem mentální anorexií. Při své výšce 180 centimetrů jsem vážila něco málo přes 40 kilo a má mysl řvala tak, že málem lámala odvápněné kosti. V dané situaci (a konstituci) pro mě byl problém bezbolestně ležet, natož pak balancovat na mé ostré kostlivé podstatě. Důvod, proč vám to zde vyprávím, je ten, abyste si při představě sami sebe v pozici svíčky neudělali ihned uzavřený názor "to nejde a nepůjde". Půjde, ale s citem a respektem k momentálním omezením, která jen chytře vymezují, nač si nyní dávat pozor.

Jóga mi pomohla. Postupně jsem odhalovala, že skýtá mnohem víc, a že ásana je klika z ušlechtilých materiálů. Dá se přes ni při vědomé práci pronikat z vnějšku dovnitř a naopak. Uvědomila jsem si, že jóga není o dobývání pozic, ale je o transformaci postojů v neustálém procesu. Když dnes vzpomínám na to, jak jsem ve jménu endokrinního blaha v patnácti ryla své kosti do koberce, musím se pousmát, nikoliv cynicky, ale s vděkem. Každý milimetr pohybu byl pro mne dialogem těla a mysli, dialogem mysli a dechu, dialogem duše a všeho toho, v čem se odráží. Podobně úsměvná byla i má svíčka po letech praxe, avšak po šestinedělí, kdy jsem valnou většinu koncentrace musela věnovat nikoliv krční čakře, ale čistě tomu, abych se neudusila svými štědře kojícími prsy. To, co se vám snažím říct, je, že nic není zcela nemožné. Vždyť člověk sám, je z hlediska jógy procesem neustálých možností.

Sarvangásana z hlediska jógové terapie

Sarvangásana v překladu neznamená "svíčka", ale doslovně "pozice všech údů". Důvod, pro který se jí takto populárně přezdívá, je dvojí. Tělo v sarvangásaně svoji formou svíčku nejenže připomíná, ale zároveň v sobě nese i symbolické připodobnění. Svíčka je zdrojem světla. Funguje na základě přeměny chemické energie obsažené v těle svíčky na energii světelnou. Projev této přeměny vnímáme skrze plamen na jejím vrcholu. V sarvangásaně se pracuje s chemickou energií těla, koncentrovanou ke středu – k páteři a míše.

Svou podstatou (obrácením tělesné vertikality) je svíčka velmi prospěšná našemu kardiovaskulárnímu systému, protože podporuje důkladné okysličení krve z tělesných periferií. Zásoba "živé" krve se dostává i k našemu mozku, intenzivně pak k jeho čelnímu laloku. Ten je naprosto klíčovým centrem mnoha kognitivních i motorických funkcí, a v neposlední řadě i sídlem důležité "hormonální ústředny", kterou je hypofýza. Hypofýza, neboli podvěsek mozkový, je žláza s vnitřní sekrecí o velikosti fazole, která zásadním způsobem řídí endokrinní systém, podílející se na celkové rovnováze organismu (homeostáze). V tantrické fyziologii, je hypofýza svázána se šestou máhá (hlavní) čakrou ágjou/ádžňou, která je spojena se světlem. Pomyslným plamenem na vrcholku energetického knotu (sušumna nádí). Pozice svíčky směřuje vitální tok energie skrze všechna důležitá jemná centra při páteři směrem k hlavě.

Druhý zásadní benefit této pozice se dotýká štítné žlázy a příštítných tělísek. Štítná žláza má tvar motýla a nachází se na středu hrdla, před hrtanem. Funkčně napomáhá řízení metabolického obratu těla (regulace spotřeby energie v tělesných strukturách), termoregulaci. Porucha její funkce (ať už hypofunkce, anebo vzácnější hyperfunkce) má silný dopad na celkový stav organismu – dýchání, trávení, nervový systém, psychické rozhraní nevyjímaje. Správně provedená sarvangásana systematickým tlakem a prokrvením stimuluje skrze jmenované žlázy s vnitřní sekrecí celý hormonální systém. Zároveň působí blahodárně i na lymfatické cesty na úrovni hrudního koše a šíje.

V jógové terapii bývá indikována nejen při hormonální disbalanci na úrovni štítné žlázy, ale také při varixech (křečové žíly), oslabení imunitního systému, poruchách trávení nebo poruchách plodnosti (vazba s hypofýzou). Upravená pozice svíčky s oporou o zeď se používá například i v gravid józe jako pomoc k otočení miminka po 30. týdnu těhotenství, avšak zásadně pod dohledem zkušeného učitele a po komplexním zvážení dalších zdravotních faktorů.

Na anatomické úrovni exponuje svíčka výrazně zejména vzpřimovače páteře, ramenní a krční svalové komplexy, ale i malý bederní sval či přímý břišní sval či transversus (příčný sval).

Přestože existuje hned několik variant provedení pozice (salamba sarvangásana – s oporou paží na bedrech či na zemi, niralamba sarvangásana bez opory, variantní pozice viparíta karaní) i způsobů vstupu a výstupu z dané pozice, je třeba mít vždy na paměti fakt, že pozice svíčky je de facto stojem na ramenou, nikoliv na krční páteři. Neadekvátní tlak na krční páteř (dlouhodobý i okamžitý), může stát za celou řadou zdravotních komplikací – počínaje nervovými spasmy (uskřípnutí), přes blokace až k výhřezu krčních plotének. Při zanedbání zásadních kontraindikací, jako například silná hypertenze či trombóza, pak dokonce může vést až k mrtvici či infarktu myokardu. Čímž vás nechci v žádném případě děsit, jen vést k vědomému počínání a zodpovědnosti – i ve smyslu informování lektora jógy o svých zdravotních problémech před hodinou.

Svíčku by neměly praktikovat těhotné ženy do 12. týdne gravidity (riziko odkrvení pánve a mechanického poškození). Menstruující jogínky by ji měly vynechat v prvních třech dnech periody (riziko krevních sraženin).

Sarvangásana vhání energii do areálu působnosti páté čakry (višuddhi kšétram) a má tak vliv i na schopnost komunikace. Komunikace jako směny informací i jako principu "vy-jádření", vystižení pravé podstaty.

Jak na svíčku - od doutnání k plameni, jen nevyhořet

Jak již bylo řečeno, metodika provedení pozice sarvangásana, se může lišit škola od školy, učitel od učitele. Začátečníci a lidé s konkrétním fyzickým omezením by zásadně měli začínat pomalu, krok za krokem, a pro zvládnutí správné techniky pod dohledem kvalifikovaného učitele. Pro začátek není marné zvolit jednodušší alternativu, kterou je pozice viparíta karaní, kdy dlaně podpírají bedra a trup zůstává lehce zalomený v pase, či tutéž variantu s oporou chodidel o zeď.

Pokročilejší jógující mohou volit pozici s oporou dlaní na bedrech, s pažemi protaženými na zemi za zády (spojenými či rozpojenými). Pokročilí pak mohou postupně zkoušet variantu, kdy jsou paže položeny podél boků, dlaněmi na stehnech (niralamba sarvangásana), či dokonce náročnou variantu padma sarvangásana, kdy jsou nohy v pozici zapleteny do plného lotosového sedu.

 Vše, co jste chtěli vědět o svíčce a báli jste se zeptat
Autor: 
Jógoviny.cz

Ať tak či onak, mantrou vaší praxe by mělo být ono známé "cesta je cíl". Berte na zřetel i skutečnost, že forma bez obsahu nemá valný smysl. Do pozice se dá rovněž vstupovat různě, což platí i pro výstup z ní. Nejjednodušší formou je postupné rolování páteře z lehu na zádech (bezpečně, bez divokého švihu), které ale vyžaduje podporu břišních svalů. Běžný je i přechod z halásány (pozice pluhu). Méně obvyklý, zdánlivě náročnější (ale dle mé zkušenosti velmi dobrý postup s ohledem na krční páteř) je přechod z nízkého můstku (sétu bandhásna), kdy se lokty srovnají pod ramena, dlaněmi se podepřou hýždě, paty přisunou k hýždím a chodidla postaví na špičky. Následuje opatrné odlepení jedné a druhé nohy a eventuální úprava pozice dlaní. Při této variantě je třeba mít v pořádku zápěstí.

Existuje řada přechodů ze svíčky do jiných ásan, avšak dokud skutečně sami nejste tím, co děláte, doporučuji stejný návrat z pozice, jako byl vstup do ní. V sarvangásaně byste měli setrvat co možná nejdéle, tedy dokud je to příjemné, jako minimum považuji tři dechové cykly. Dech v pozici je dech přirozený, s použitím uvolněné bránice. Pokud se vám dýchá obtížně, zvolte jednodušší variantu, protože hrudní a břišní svaly mají patrně příliš práce s vyvažováním trupu. Pro zvětšení účinku pozice skrze intenzivnější průtok krve tkáněmi, doporučuji praxi vítězného dechu (udždžájí pránajáma).

V jakékoliv variantě pozice nechte nohy uvolněné, oči mohou být zavřené. Po opuštění ásany je vhodné zvolit adekvátní komplementární pozici, ideálně předklon (např. kleště – paščimóttanásana), či na pár chvil setrvat v lehu na zádech s pokrčenými koleny přitaženými pažemi k tělu (možno i lehce poválet bedra ze strany na stranu na podložce). Pokud máte hyperlordózu či slabou komunikaci mezi svaly břicha a spodních zad, doporučuji po svíčce nepřecházet ihned do lehu na zádech s nataženýma nohama (šavásana).

Jógový guru Šivánanda, z jehož uchopení jógové praxe vychází opravdu velké množství dnešních směrů tradiční jógy v Indii, doporučoval jako blahodárné spojení praxe pozic šíršásana (stoj na hlavě s oporou předloktí) + sarvangásana (svíčka neboli stoj na ramenou) + paščimóttanásana (kleště). Pro intenzivní stimulaci štítné žlázy a hypofýzy doporučuji přidat ještě matsjásanu (pozici ryby).

Byť běžný úzus ásanové praxe řadívá invertní (obrácené) pozice na samý konec před závěrečnou relaxaci, v některých směrech (např. zmíněný Šivánanda), se se svíčkou můžete setkat i na jejím začátku. 

Zažehněte svíce, pokorně, citlivě a vědomě!

Bára je certifikovanou lektorkou jógy a všestrannou tvůrčí osobností. Vystudovala indologii a kulturologii, ráda kreslí, píše, baví ji jazz, ilustrace i fotografie. Založila a pustila Bindu Yoga Studio, nyní se věnuje nezávislé lektorské činnosti a terapiím v krásném komorním prostoru na Smíchově. Je autorkou dvou knih o józe, čile se věnuje publicistice na jógová témata.

Kam dál?

Vydaly jsme se na výlet naším už dobře známým minibusem - směr Guruvajur, sloní rezervace...
 Nevšímat si potenciálu pozice psa hlavou dolů je akt skutečně pod psa.
Ádhó mukha švánásana (pozice psa s tváří dolů) je bezesporu jednou z nejkonvenčnějších...
 Metodika výuky stoje na hlavě je pestrá
V hovorovém jazyce co čas utrousíme, že něco "nejde i kdybych se na hlavu postavil". Je...
 Rozdíl si vždycky uvědomím v tadásaně, pozici hory
Každý za sebe se může rozhodnout, zda chce žít svůj vlastní život, objevit a naplňovat...
Go to top

Nejbližší akce

Pátek, 30. Srpen 2024 - 18:00
Sobota, 28. Září 2024 - 9:00
Středa, 9. Říjen 2024 - 17:30