Vyznejte se v józe aneb Velký přehled jógových stylů

Některé články píše sám život. Jedna z nejčastějších otázek, které dostávám už několik let, zní: "Jak se mám vyznat ve všech nabízených druzích jógy a se kterým stylem mám začít?" Způsoby, jak tuto nejistotu a zmatení pojmů vysvětlit, se liší, proto jeden za všechny.

Nedávno za mnou přišla kamarádka s prosbou, ať jí poradím, kam má jít na svou první lekci jógy a kterou jógu si má vlastně vybrat. Má prý strach, že přijde někam, kde budou mít všichni batikovaná trička a budou na ni šeptat. A to prý, jak se zná, opravdu nerozdýchá. Ničeho takového se ale opravdu bát nemusíte. Na józe se vyskytují šmrncovní slečny i bez batikovaných triček! Přesto, anebo právě proto, ráda říkám (a opravdu si to myslím), že jóga je jen jedna, i když stylů/přístupů existuje mnoho. Ve společnosti se navíc vyskytuje mnoho falešných stereotypů a předsudků o józe, a řekněme si na rovinu - masová média v jejich šíření mohutně pomáhají, a je proto obtížné zorientovat se v tom shluku informací.

 Jak začít s jógou a jak je to vlastně s batikovanými tričky
Autor: 
Petra Plutnarová

Cílem jógy je sat-čit-ánanda, kde sat je nekonečné bytí, čit je plné uvědomování si svého bytí a ánanda je nekonečná blaženost. Tedy stav nekonečné blaženosti (vyplývající ze sebepoznání a poznání našeho vyššího Já), kdy si své bytí plně uvědomujeme. Způsoby, kterými se k tomuto cíli dojde, se mohou lišit. Cesty jsou různé, cíl ale jen jeden.

Je dobré si ale v pojmech udělat trochu jasno a hlavně začít pozvolna. Nakráčet do hodiny, kde dvacet minut zaberou pokročilé pozice, když si potřebujeme teprve osahat, jaké to je se ohnout ke špičkám u nohou a co naše páteř poví na svou první rotaci, by nás mohlo ze začátku zbytečně odradit.

4 hlavní cesty jógy

Každý člověk je jiný, a proto kolik je lidí, tolik je také cest poznání. Podle založení charakteru člověka (osobnost dynamická, intelektuální, emocionálně laděná, intuitivní atp.) se dají rozlišit 4 hlavní cesty jógy (nezaměňovat se styly jógy - k těm blíže níže):

1. Karmajóga
Karmajóga nás vede k přijetí karmanového zákona. Z něj vyplývá, že nejsme lidé bez minulosti ani bez budoucnosti, co zde vykonali naši předkové, se naplňuje dnes, co konáme dnes, bude mít vztah k naší budoucnosti. Karmajóga vede člověka k vykonávání práce bez touhy po odměně, ocenění a vděčnosti druhých, nepřipoutanosti k výsledku činnosti. V karmajóze neexistuje pojem vděčnosti a nevděčnosti, existuje tam pouze povinnost, kterou má ten, kdo koná, ne ten, kdo přijímá pomoc. Nesobecká činnost nezanechává karmické následky a vede k vyčerpávání vlastní karmy.

2. Džňánajóga
Džňánajóga je založená na pochybování, analýze, neustálém sebedotazování za účelem nalezení rozdílu mezi pravdou a iluzí, věčným a omezeným, skutečným a neskutečným, překonání ega. Je cestou pro osoby, kterým není blízká víra, nýbrž rozum. Pro cestu džňánajógy je důležitých šest předpokladů: schopnost ovládat své nitro, schopnost ovládat své smyslové orgány, schopnost plnit uložené povinnosti, trpělivost, meditace a důvěra. Džňánajogín dochází k poznání, že veškerá skutečnost je neskutečná, skutečné je jen vědomí.

3. Bhaktijóga
Tato cesta jógy bývá považována za nejsnazší a nejrychlejší. Je jednou z nejstarších cest jógy, na Východě nejčastější, na Západě se k ní často stavíme rezervovaně. Někdy bývá pro časté používání termínů "božský", "bůh" atd. srovnávána s náboženstvím, což je bohužel omyl. Předmětem bhaktijógy je láska ke všemu božskému. Projevy božství jsou vyhledávány v okolním světě s přesvědčením, že vše pochází od boha a má božskou podstatu, tedy i člověk. Bhakta uctívá božský princip obřady, přináší oběti, opakuje modlitby a mantry. Posledním krokem je stav, kdy bhakta cítí, že s předmětem uctívání splynul.

4. Rádžajóga
Rádžajóze se někdy přezdívá královská stezka. Podstatou je práce na sobě. Rádžajogín se učí ovládnutím těla a mysli pochopit, že podstatou jeho duše je duch, vědomí, nikoli příroda. Rádžajóga se dříve označovala jako Ashtangajóga a z toho vychází také mnoho dnešních zmatení pojmů. Cesta rádžajógy a tedy práce na sobě je osmistupňová: jama (pětice doporučení, jakých nešvarů se zdržet), nijama (pětice doporučení, jak se chovat), ásany (pozice), pránajáma (vedoucí k ovládnutí prány – životní energie), prátjáhára (odtažení pozornosti smyslů od vnějšího podnětu a její obrácení dovnitř), dhárana (koncentrace), dhjána (meditace).

Mezi další cesty jógy patří:

Hathajóga
Hathajóga zahrnuje především ásany (pozice), pránajámu (práci s energií), mudry (polohy rukou, postavení těla, výraz v obličeji), bandhy (stah za účelem uzavření některého tělesného otvoru s cílem kontrolovat situaci v tělesné dutině), krije a mantrajógu.

Mantrajóga
Mantrajóga používá mantry - zvukové vibrace - k naladění těla na správnou frekvenci (prvotní vibrace vesmírné energie) a k práci s myslí (když se soustředíme na recitaci mantry, mysl nemá prostor utíkat k jiným myšlenkám). "Mantra" znamená nástroj k myšlení. K recitaci manter se používá mála, počítadlo. Mantrajógou se dá dojít až k samádhí (nejvyšší stav vědomí, jaký člověk může v životě dosáhnout, cíl naší duchovní cesty na této zemi, šťastný návrat "domů", návrat k božskému původu člověka). Nejuniverzálnější je mantra óm.

Krijajóga
Krijajóga se soustředí na určitou automatiku práce s dechem v pozicích, přenášení pozornosti po čakrách a nádích (energetických centrech těla).

Tantrajóga
Patří mezi cesty jógy, v jejichž praxi se dosahuje sjednocení protikladů. Tyto dva protiklady jsou symbolizovány mužským principem (Šiva) a ženským principem (Šakti). Šiva a Šakti představují ideální božskou dvojici a jejich spojení je realizováno sexuálním aktem. Ve skutečnosti jde ale o stoupání energie z energetického centra pod kořenem páteře (múladhára - kořenová čakra) do centra nad naším temenem (sahasrára - korunní čakra). Cílem tantry je harmonické fungování vesmíru. Tantra má dvě cesty, cestu levé ruky (v nejvyšším stupni je využito rituální sexuální spojení) a cestu pravé ruky (s očistnými rituály silou vizualizace v mysli). Rituály cesty levé ruky se často provádějí ve dvojicích, kde jde o odblokování a sdílení energie. Milostný vztah partnerů v tantře je někdy považovaný spíše za překážku. Rituál vede zkušený učitel, který rozhodne o tom, které dvojice se k sobě energeticky hodí. Použití slova tantra je v naší společnosti už často zprofanováno tak, že nemá s pradávnými rituály tantry nic moc společného (nejčastěji se v takovém případě jedná pouze o erotickou masáž). Zkušený učitel schopný vést tantrický rituál se hledá o mnoho obtížněji než byste čekali a než je obvykle prezentováno.

Ach, ten branding

Dočetli jste až sem a máte pocit, že jste se ocitli ve španělské vesnici? Lezou vám oči z důlků a hlava se točí kol dokola koukolem? Věc se má tak, že aby to nebylo tak jednoduché, tyto názvy na rozvrhu jógových studií s výjimkou hatha jógy a kundalini jógy naleznete jen málokdy (to úlevné oddechnutí slyším až sem). Západ má svůj charakteristický způsob bytí, svůj kult značek, a občas se toto nevyhne ani józe, jakkoli byste rádi věřili, že to do oblasti dva tisíce let starého vědění, které vždy patřilo všem a předávalo se z učitele na žáka, nepatří, ani když přimhouříte obě oči.

Některé názvy odkazují spíše na to, jakým způsobem se přistupuje k práci s fyzickým tělem. To je část našeho těla, na kterou si můžeme sáhnout. Jóga tvrdí, že ještě máme jiné části těla, např. tělo jemnohmotné, na které si sáhnout nemůžeme, ale můžeme ho cítit (pozn. red.: viz koncept pěti těl - pančakóša). U jiných názvů měli "autoři" stylu potřebu vyzdvihnout, na co ve své výuce dávají důraz, a tak se odlišit od svých kolegů. Nejčastěji se setkáte s následujícími názvy lekcí v rozvrzích jógových studií:

Hatha jóga (často označování jako "klasická jóga")
Je to v podstatě fyzicko-mentální trénink. Za pomoci tělesných pozic, vedení dechu, koncentračních a částečně meditačních technik nás hatha jóga dostává do rovnováhy. Ha znamená Slunce (mužský element), Tha Měsíc (ženský element). Hatha jóga zlepšuje pružnost páteře, svalů a kloubů, vyrovnává svalové disbalance, odbourává fyzické a psychické bloky za pomoci pomalého přechodu z pozice do pozice a dlouhých výdrží. Zlepšuje držení těla, pomáhá při řadě zdravotních obtíží.

Vinyasa jóga
Vinyasa jóga je dynamické plynutí v pozicích na vlně dechu, kde se pohyb stává v podstatě dynamickou meditací. S ponořením se do průběhu pohybu se bez spěchu vytváří prostor a lehkost. Cílem je vytvoření jednoty těla, mysli a duše. V průběhu vinyasa jógy se rytmus proměňuje, praxe ásan se zpomaluje a zrychluje v závislosti na dýchání, v některých pozicích se zůstává déle, což je záhy prostřídáno dynamičtější sestavou. Nejrychlejší dynamika, která se vám může stát, je jen ta, kterou vám dovolí váš dech: jedna ásana na jeden nádech. Tělo se zpevní a získá pružnost, mysl se uvolní a tělo se pročistí.

Ashtanga jóga (nezaměňovat s rádžajógou)
Ashtanga jóga se řadí do stylů dynamických a vyznačuje se systémem pozic (ásan) - přesně danými sestavami, které cvičíme s plynulým přechodem v určitém pořadí a v několika sériích seřazených podle obtížnosti. Cvičí se pravidelně 6x týdně, 1 den se pak odpočívá. Je možné účastnit se lekcí vedených lektorem, nebo lekcí ve stylu "mysore", kde každý příchozí cvičí sestavu sám a lektor na místě figuruje jen jako rádce či navrhovatel modifikací, nebo se věnuje nováčkům. Získáváme kontrolu nad smysly a hluboké povědomí o svém vlastním já. Důležitou součástí je správné dýchání (udždžájí), pozice (ásany), energetické zámky (bandhy) a směr našeho pohledu (drišti). Na začátku lekce se zpívá počáteční mantra a na konci lekce závěrečná mantra. Ashtanga jóga byla ve staré Indii tréninkem pouze pro válečníky. Jde o praxi náročnou, jak fyzicky, tak mentálně, vyžaduje značnou disciplínu.

Jivamukti jóga
Jivamukti jóga je název stylu, který vytvořili Sharon Gannon a David Life z New Yorku. Je to metoda, která se nezaměřuje jen na určitý aspekt celého jógového systému, ale snaží se začlenit do každého praktikování jógy "západního cvičence" nejenom tělesné cvičení, ale i psychologické a duchovní aspekty jógy. Jiva znamená individuální duše, mukti osvobození. Přepis původního sanskrtského slova, ze kterého byl vytvořen název jivamukti, je jivamuktih - osvobození během života. To nastane, když Jiva (individuální duše) dojde k poznání, že není individualita, ale absolutno. S osvícením přichází osvobození od karmy (příčina - následek). Jivanmukta je osvobozen od minulosti, přítomnosti a budoucích karem - všechny skutky od prvopočátku času se rozplynou. Základem jivamukti jógy je studium starých jógových texů, láska k bohu - bhakti, nenásilí - áhimsá, hudba a meditace. Ásany jsou seřazené do sekvencí se speciálním záměrem ne nepodobným vinyasa józe. Budete zpívat mantry, naslouchat textům, meditovat.

Power jóga
Tento styl se řadí mezi dynamické styly jógy, kde prim hraje práce s fyzičnem, intenzívní trénink. Charakteristický je rychlý přechod mezi ásanami v rytmu dechu a kratší výdrže, pozice dosazované do pozdravu slunce. Je vhodná pro lidi, kteří chtějí hlavně cvičit a trénovat.

Hormonální jóga
Jde o sled cviků sestavený Brazilkou Dinah Rodrigues, který vyrovnává hormonální hladinu v těle ženy. Cvičí se vždy stejná sestava, její účinky se prohlubují za pomoci vedení dechu, prací s vizualizacemi, vedením energie do žláz s vnitřní a vnější sekrecí. Existuje i sestava pro muže a diabetiky. Na pravou míru je potřeba uvést, že obecně jóga jako taková harmonizuje hormonální hladinu v lidském těle. Neznamená to tedy, že by jakýkoli jiný druh jógy nemohl s hormonálními problémy pomoci. "Hormonální jóga" je tedy spíše značka označující danou sestavu a přístup, nestaví proti sobě jógu s účinky na hladinu hormonů a jógu, která takové účinky nemá (taková jóga neexistuje).

Kundaliní jóga
Používá ásany, meditace, mantry. Zaměřuje se na probuzení energie kundaliní.

Jin jóga
Jin jóga staví na rozdílu mezi principy jin (tmavší element: působí smutně, pasivně, tmavě, žensky a koresponduje s nocí, často symbolizovaný vodou a zemí) a jang (světlejší element: působí vesele, aktivně, světle, mužsky a koresponduje se dnem, je často symbolizovaný ohněm a větrem). Vychází z toho, že většina nabízených stylů jógy je jangová (s účinky na svaly) a nabízí jinovou alternativu, která se soustředí zejména na kosti, klouby, pojivovou tkáň a především povázky (fascie). Jin jóga má své specifické pozice s dlouhými výdržemi. Pracuje také s energetickými drahami těla neboli meridiány. Zároveň prohlubuje praxi meditačních technik. V pozicích se zůstává 1 – 20 minut, je vhodné teplejší oblečení vzhledem ke statickým pozicím. Jin jóga nenahrazuje jangové formy jógy či jiného cvičení. Doplňuje je a pomáhá do života vnášet harmonii.

Iyengar jóga
Je to styl jógy, který si zakládá na preciznosti provedení pozic a přesných instrukcích. Je vhodný i pro úplné začátečníky bez jakékoliv zkušenosti, cvičí se s využitím nejrůznějších pomůcek (pásky, bolstery či bloky), díky kterým pozici bez problému zvládnou. Stejně tak je tento styl vhodný i pro pokročilé, kteří díky pomůckám vybrousí ásany k naprosté čistotě a dále se posunou k pokročilejším pozicím. Iyengar jóga není jen o cvičení, byť se jedná o velmi "fyzickou" jógu. Spojuje v sobě všech osm stupňů klasické jógy a v každé ásaně dochází ke zklidnění mysli, naprostému soustředění na základě instrukcí daných lektorem.

Bikram jóga
Bikram Choudhury, zakladatel Bikram jógy, je také zakladatelem Yoga College of India. Narodil se v Kalkatě v roce 1944, jógu začal cvičit ve čtyřech letech a tvrdí, že cvičil 4-6 hodin denně. Bikram jóga je dynamický 90minutový program 26 póz hatha jógy (fyzické jógy) a dvou dýchacích cvičení v sále vyhřátém na 42 °C. Každá z těchto póz systematicky připravuje tělo na pózu následující, pořadí se nikdy nemění. Kontroverzní prohlášení samotného tvůrce o obrovských přínosech této metody pro lidské tělo vědecké výzkumy opakovaně vyvrátily. Svaly mají tendenci se natáhnout v horku více, než je pro ně obvyklé, což může časem způsobovat ve svalu mikrotrhlinky, které se zacelují vazivem (nepružnou hmotou, jde v podstatě o mikrojizvičky). Nadměrné pocení způsobené horkými a vlhkými podmínkami v místnosti během Bikram jógy může vést k dehydrataci. Je zde také riziko přehřátí těla. Mezi příznaky patří nevolnost, závratě, mdloby a potenciálně také úpal. Silný důraz na hydrataci před a po cvičení, v kombinaci s nutností poslouchat vlastní tělo a odpočinek během lekce (je-li nutný) může snížit tato rizika. Bikram Choudhury uvádí také výhodu uvolňování toxinů pocením. Tato výhoda je však minimální (méně než jedno procento toxinů). Toxiny jsou totiž primárně vylučovány zažívacím traktem. Často také dochází k omylu, že čím více se člověk potí, tím více kalorií spálí, to je ale mýtus, jde o dva jevy, které spolu nesouvisí.

Hot jóga
Hot jóga, neboli horká jóga, je cvičení jógových pozic v místnosti vyhřáté na 38 – 42°C. Na rozdíl od Bikram jógy, která má přesně dané pořadí a počet pozic, a tudíž je po celém světě stejná, si každé hot jógové studio volí vlastní, specifickou sestavu.

Aero jóga
Fly yoga, antigravity yoga, aerial yoga, létací jóga, inverzní terapie, jóga ve vzuchu, suspension yoga – to vše jsou názvy pro jógu, která se praktikuje v závěsu, jakési hamace visící ze stropu. Cílem je hlavně hravost, protažení, uvolnění, částečně posílení.

Acro jóga
Jenny Sauer-Klein and Jason Nemer zavedli tento styl v roce 2003. Jedná se o partnerskou akrobatickou jógu, kde jde o posílení, překonání strachu, komunikaci dvou těl, rozvoj flexibility, důvěry, hravost.

S čím začít a na co si dát pozor

Začátečníkům vždy doporučuji začít s hatha jógou. Pokud jste klidnější typ, je to ideální varianta. Budete mít tak na seznámení se s pozicemi více času a klidu. Později můžete přejít k lekcím v rychlejším tempu, pokud si budete přát. Pokud jste typ energický a potřebujete být neustále v pohybu, spíše vám bude vyhovovat zpočátku dynamičtější styl (o tom, jak by právě pro vás byla hatha jóga prospěšná v tuto chvíli taktně pomlčím). V takovém případě doporučuji začít s vinyasa jógou, jemně dynamickou jógou, či jivamukti jógou, a vždy si ověřit, zda je lekce vhodná i pro začátečníky, zda bude mít lektor prostor se vám více věnovat. Obrňte se pro pár prvních lekcí trpělivostí, může chvíli trvat, než se v pozicích zabydlíte pohodlněji, setrvání v pozicích bývá kratší a budete tedy potřebovat více lekcí, než se zaběhnete. Dejte tomu čas. Některé prvky a součásti lekce, které vám na první lekci mohou připadat nepohodlné či zvláštní, se pro vás po pár hodinách mohou stát přirozenými. Časem se na ně začnete třeba i těšit. Nemělo by vás nic bolet, neměli byste do pozic jít na sílu, přepínat se, ani se porovnávat se sousedem. Každý máme za sebou jiný život, jiné zkušenosti, jiná zranění, jiný den, naše těla a duše se vyvíjely v různých podmínkách. Nemáme stejnou startovací čáru. Úspěchem je připustit si, kde právě jsme, nic si nenamlouvat, a tam s pokorou začít. Vše se bude časem zlepšovat.

Jak je to s batikovanými tričky

Co je ovšem důležitější než jakékoli škatulkování, názvy či klasifikace, je osobnost lektora. Hledejte člověka, se kterým si svou přirozeností sednete. Najděte učitele, který je laskavý, otevřený, chápající a kterému můžete věřit. Člověka, který je opravdový, který jógu žije. Učitele, který je vzdělaný, moudrý, vyškolený a který si zároveň na nic nehraje a má pokoru, protože ví, že jóga je studium na celý život a že i on se učí od vás.

Najděte osobnost, která učí jen to, co sama prožila, a která vás bude podněcovat v hledání vlastní cesty a prožitku, a ne vás přesvědčovat, že jeho/její cesta je ta jediná správná. Najděte svého průvodce, který vás bude posouvat, ale zároveň přijímat, kde právě jste. Až ho najdete, budete vědět, že je to on. A v tu chvíli nebude důležité, co má napsáno v rozvrhu a co odpovíte, až se vás někdo zeptá: "A jakou jógu děláš?". Jógu. Prostě jógu. Vaši jógu. V tričku nebo bez něj.

Petra je lektorka jógy a jógové terapie, jin jógy, meditace a reiki terapeutka, provádí kraniosakrální biodynamikou. V Praze a okolí vede lekce jemně dynamické jógy, jin jógy, hatha jógy, specializované workshopy a meditace. Za jógou a meditací cestuje i po světě s batohem na zádech, naposledy projela Srí Lanku nebo studovala v ášramech v Indii a na Bali.

Kam dál?

Namísto působivého znáčku OM se mi na vysněných klíčích pohupuje kapesní metr...
 Z učitelského kurzu Jin jógy
... Učitel nás hned v úvodu vyzval, abychom se představili a abychom upozornili na své...
 Čakra jóga - hlubší ponor živé pozornosti k různým úrovním fyzického i emočního prožitku
V posledních letech se teoretické podklady a nadstavbová síla osobní zkušenosti s čakrami...
Obecné povědomí o józe vypadá asi takto: lehárko, ani se u toho nezapotím, nohy za hlavu...
Go to top

Nejbližší akce

Pátek, 30. Srpen 2024 - 18:00
Sobota, 28. Září 2024 - 9:00
Středa, 9. Říjen 2024 - 17:30