5 OTÁZEK: Kundaliní jóga mi přináší uvolnění i vnitřní naplnění

Co vás před třemi lety přivedlo do Londýna a jak se to vlastně stalo, že vaše kroky směřovaly do Healing Arts Centra?

Kateřina Černá

S Kundaliní jógou se Kateřina poprvé setkala před třemi lety v Londýně, kde pracovala jako dobrovolník pro Healing Arts Centrum.

H.A.C. pomáhá lidem s dlouhodobým duševním onemocněním a jako součást léčebného procesu se zde používá technologie Kundaliní jógy. Její účinky Katku natolik nadchly, že se Kundaliní jóga stala neodmyslitelnou součástí jejího života.

Dnes je Kateřina lektorkou Kundaliní jógy.

Do Anglie jsem odjela s úmyslem prohloubit své jazykové znalosti v roce 2009. Bylo mi 27 let a tak jsem si řekla: "Teď nebo nikdy!". První rok jsem v Anglii pracovala jako au-pair v malém městečku hodinu cesty od Londýna. V Čechách jsem chodila na klasické lekce jógy, chtěla jsem tedy i v Anglii pokračovat. Na malém městě ale žádné lekce jógy nebyly - chodila jsem pouze běhat do lesa a věděla jsem, že mi jóga chybí.

Další moje kroky směrovaly přímo do "velkého" Londýna, kde jsem chtěla nasbírat zkušenosti v oblasti "fashion", v oboru, který jsem studovala na Fakultě užitého umění a designu. Cesta nebyla úplně snadná. Nejříve jsem pracovala jako servírka, asi půl roku jsem se starala o velmi starou a nemocnou paní… Jednoho dne se na mne ale usmálo stěstí a získala jsem práci jako švadlena ve studiu, které vytvářelo kolekce pro známé anglické návrháře. Byl to pro mne první krok za mým snem.

Doufala jsem také, že v Londýně bude více možností cvičit jógu. Hned po příjezdu jsem začala vyhledávat jógová studia, dlouho jsem ale žádné vhodné nemohla najít - vždy mi na hodině něco chybělo, buď to bylo prostředí, nebo lektor nevedl hodiny tak, aby se mi líbily. Stále jsem cítila, že to není ono.

Moje hledání trvalo asi dva roky. Krásné studio (a učitel) nakonec vlastně přišlo za mnou samo. Pracovala jsem v té době ve fashion studiu na okraji Londýna. Vedle našeho studia se uvolnilo místo, do kterého se přistěhovala paní v bílém oblečení s turbánkem na hlavě. Začala přinášet krásné orientální předměty, koberce a svícny. Druhý den jsem přisla do práce a na našich společných vratech visel nápis JÓGA. Pokračovala jsem zahradní cestičkou, která vedla až k našemu i jejímu novému studiu - na zápraží seděla paní Joti v tureckém sedu a vyráběla cosi z hlíny. Svítilo na ni sluníčko a ona se jen usmívala širokým, zářivým úsměvem. Zeptala jsem se jí, jestli můžu přijít na její hodiny, pokynula pouze hlavou a řekla, ať přijdu ještě ten den večer. Neměla jsem s sebou věci na převlečení, ale nechtěla jsem si hodinu jógy nechat ujít, přišla jsem tedy jen v džínách a tričku, navíc unavená po dlouhém pracovním dni.

 Lekce Kundaliní jógy
Autor: 
Kateřina Černá

Bylo to úžasné, její hodina byla přesně to, co jsem hledala - krásné prostředí, výborný učitel. Paní Joti ve mně vzbudila velký respekt. Celá hodina byla zábavná, ale i velmi náročná. Cítila jsem nejen uvolnění, ale zároveň i vnitřní naplnění. Od té doby jsem na její hodiny chodila pravidelně. Poznala jsem tedy Kundaliní jógu úplně náhodou. Anebo to náhoda nebyla? V každém případě mne tento směr jógy uchvátil...

Pojem kundaliní známe také jako označení tzv. hadí síly, která podle jógové tradice leží stočená pod kostrčí člověka a aktivuje se u připravených adeptů (pozn. red.: více ve článku Probouzení tajemné energie kundaliní). Jak Kundaliní jóga s touto energií souvisí?

Dle Yogi Bhajana, mistra Kundaliní jógy, slovo kundal znamená lokna ve vlasech mého milého. Jde o poetickou metaforu - vztahuje se k toku energie a vědomí, které existuje v každém z nás a které nám umožňuje splynout s vesmírným vědomím. A kundaliní se říká nerv duše - je třeba probudit ho, naši duši je třeba probudit. Když se přece duše opravdu probudí, co víc si ještě můžeme přát?

Chceme-li probudit naši duši, je zapotřebí vytvořit tlak - prány (životní energie) musíme smíchat s apánou (vylučovací neboli vyměšovací síla). Jsou to dvě síly, které máme v sobě, pozitivní a negativní, jsou ovládané idou a pingalou, vlevo a vpravo. Když se tyto dvě energie spojí, vytvoříme žár v pránickém centru. Tímto žárem prány vyvineme tlak, neboli "nabijeme kundaliní", který je tři a půlkrát stočen na kořenové čakře Múladháře. To ji probudí, aby mohla prorazit imaginárními čakrami a v konečné fázi se propojit s Džalandhára bandhou – krčním zámkem, poslední překážkou v páteři předtím, než energie dosáhne hlavy neboli často zmiňovaného "požehnání".

Kundaliní jóga je tou nejrychlejši cestou k transformaci, světlu a osvícení, které hledá každý člověk. Je tou nejrychlejší cestou, abychom si vybudovali vyvážený vztah mezi tělem, myslí a duší. Yogi Bhajan, který v 70. letech 20. století přinesl Kundaliní jógu na Západ, říkal, že existuje přes dvaadvacet hlavních forem jógy a každá z nich klade důraz na jeden aspekt celku. Některé zdůrazňují použití těla jako například Hathajóga. Jiné se zaměřují na použití zvuku, jako Laya jóga, nebo využívají vizualních forem, jako Jantrajóga. Dobrý způsob, jak na to nahlížet, je naše představa, že každá z těchto různých forem je jedna fazeta na diamantu. Diamant je krásný: jednotlivé seříznuté plošky krystalů zachycují světlo a způsobují, že se leskne, přitahují k diamantu pozornost a odhalují jeho dimenze. Kundaliní jóga sama o sobě je diamant. Otočíme-li ho z jakékoliv strany, najdeme fasetu. Pokud se diamant budete snažit pochopit celý z jedné fasety, ziskáte velmi povrchní a neúplný obraz. Kundaliní jóga je totiž jako celý diamant, má silnejší efekt a schopnost transformace, než kterákoliv její jednotlivá složka. Otevíra cestu ke změně a hojení a tak překonavá omezení a bloky.

Kundaliní jóga je síla duše. Kundaliní jóga je naše probuzená identita, její esence je jako láska. V hloubi duše víme, že lásku nelze vysvětlit. Láska se objeví v plné síle, existuje v určité nadčasové dimenzi, na kterou se můžeme napojit. Hlavním cílem je probudit plný potencial lidského vědomí v každém jedinci. To znamená odstranit vnitřní dualitu, vytvořit schopnost hluboce naslouchat, kultivovat vnitřní ticho a dosáhnout prosperity a výtečnosti ve všem, co děláme.

5 OTÁZEK

5 OTÁZEK je série rozhovorů, které mají tyto společné prvky:

  • 5 dobře mířených dotazů
  • v roli respondenta zajímavá osobnost ze světa jógy

Rádi byste někoho vyzpovídali? Pošlete nám tip na info@jogoviny.cz.

Často se setkavám s otázkou, jestli je Kundaliní jóga bezpečná. Lidé se bojí nebezpečí. Problémem jsou pouze řeči nezasvěcených, úvahy neznalých, pochyby šířené dál. Nebezpečné je pouze to, když použijete něco vnějšího a umělého, jako je třeba droga. Podívejte se na kundaliní jinak. Tomuto procesu rozvíjení nebo projevovaní se řiká kundaliní. Co na tom může být nebezpečného? Kundaliní, která se ve vás rozvine, už ve vás je, je vaší součástí. Je to neomezená síla. Váš systém byl vystaven, aby pojmul kundaliní energii. Je to pouze běžná kapacita, kterou nevyuživáme. Kundaliní jóga je tedy bezpečná cesta, která stimuluje přirozené možnosti těla k tomu, aby se člověk stal zdravým, šťastným a harmonickým na těle, mysli i duchu. Je to osvědčená cesta k sobě sama, k naší duši a pomáhá nám žít podle našeho nejvyššího poslání. Není čeho se bát, jen musíme chtít na sobě dlouhodobě pracovat tou nejjemnější silou Kundaliní jógy.

Kundalini jóga podle Yogi Bhajana je také známá jako Jóga vědomí. Zaměřuje se na povědomí o sobě sama a na zážitek našeho nejvyššího vědomí. Je to cesta normálních lidí, tj. vždy byla praktikována lidmi, kteří měli rodiny a pracovali, na rozdíl od obvyklé cesty jogína, která implikuje vzdání se světských věcí, celibát a odchod ze společnosti lidí.

Jak vypadá lekce Kundaliní jógy?

Kundaliní jóga podle Yogi Bhajana se považuje za nejúplnější jogínskou tradici kombinující meditaci, mantru, fyzické cvičení a dýchací techniky. Po tisíce let byla tato posvátná věda a technologie uchovávána v tajnosti a předávána ústně od mistra k vybranému učedníkovi až do roku 1969, kdy ji Yogi Bhajan, mistr Kundaliní jógy, začal vyučovat veřejně.

Kundaliní jóga podle Yogi Bhajana je pravděpodobně tím nejvíce formalizovaným stylem jógy, který se v dnešní době učí. Během každé hodiny, kdekoliv po světě, můžete očekávat šest hlavních komponentů:

  • úvodní naladění se s Adi mantrou,
  • pránajáma nebo rozcvička,
  • kriju (pozn. red.: viz krijá),
  • relaxace,
  • meditace,
  • zakončení písní/modlitbou "May the Long time sun shine upon you".

Kundaliní jóga podle Yogi Bhajana se zaměřuje na osobní zkušenost a vědomí jedince při praktikování krijí. Probouzíme kundaliní, abychom byli schopni dosáhnout plného potenciálu našeho nervového a žlázového systému a vyvážit subtilní systém čaker a meridiánů v těle. Krije jsou kompletní sestavy cviků ve stejném sledu, jak je původně předal mistr Yogi Bhajan. Je to sladěný systém skládající se z pohybu, ásan, pránajámy, muder, soustředění se, zvuku a meditace, který automaticky vede energie v těle a mysli ke specifickému výsledku, neboli změně vědomí. Mohou to být jednoduché a krátké sekvence nebo mohou obsahovat výkonnostní a dokonce až namáhavé cviky cvičení a mocné dechové techniky. V této tradici není meditace považována za oddělenou od ásány nebo jógy, je nezbytnou součástí celku. Cviky v kriji přivádějí tělo a mysl do stavu, ve kterém lze snadno dosáhnout hluboké meditace.

Použití mantry při cvičení Kundaliní jógy podle Yogi Bhajana je velmi efektivní k dosažení rozšíření vědomí a pozvednutí ducha. Mantra také pomáhá těm, kteří s meditováním začínají a ticho a absolutní klid jim připadají příliš náročné. V tomto směru je "pro začátečníky" a může být využívána kýmkoliv k dosažení jasné mysli, vyváženosti a duševní rovnováhy.

Na hodinách Kundaliní jógy se doporučuje nosit bílé oblečení, které nám dopomáhá rozšiřovat naši auru a vytváři silnou vazbu mezi vámi a vaším okolím. Pro udržení energie, koncentrace a podporu meditativniho vnímání je součást oděvu i pokrývka hlavy. Pomáhá nám jednoduše "držet naši hlavu pohromadě".

Kateřina Černá
Autor: 
Kateřina Černá

Ještě na skok zpět do Londýna, tam se totiž s Kundaliní jógou velmi zajímavě pracuje. Jak?

Kundaliní jóga je velmi kreativní a učinná technologie a její zaměření může být velmi různorodé. Záleží na samotném učiteli, kterým směrem povede své hodiny. V Anglii je běžné, že učitelé jógy docházejí do nemocnic, kde vedou své hodiny jako součást léčebného procesu/terapie. Zejména pro pacienty dlouhodobě duševně choré nebo pacienty s problémy se závislostí na drogách a alkoholu je Kundaliní jóga výborná. Tato technologie může právě pomoci k tomu, aby zůstali čistí po celý život. Yogi Bhajan předal mnoho krijí, které pročistují játra, vracejí nervový systém do rovnováhy a umožnují endokrinní soustavě správně vylučovat. Kundaliní jóga se doporučuje lidem s poruchami přijmu potravy, pro onkologické pacienty atd. Doporučuje se i rodiným příslušníkům těchto pacientu, aby jim pomohla lépe zvládat stresové období.

Učitelé z Healing Arts Centra docházeli do nemocnic, ale také vedli vlastní program na pomoc lidem, kteři již prošli léčebným procesem. Pomáhali jim, aby se dokázali lépe zapojit do každodenního života, aby pozvedli jejich sebevědomí, odvahu, aby odstranili strach a pomohli objevit vlastní potenciál, ale hlavně, aby jim vrátili zpět radost ze života.

H.A.C. propojovalo Kundaliní jógu s výtvarným uměním a to mne velmi zaujalo, nabídla jsem jim proto pomoc v této oblasti a stala jsem se tak součástí jejich týmu. Studio bylo současně otevrené i pro širokou veřejnost, setkávali se zde různí lidé - mladí, staří, různého zaměření a původu, nemocní i zdraví. Myslím si, že právě tato setkávání byla pro všechny velkým přinosem.

Vzpomenete si na nějaký konkrétní příběh, jak tento způsob terapie dokázal pacientovi pomoci?

V H.A.C. jsem si oblíbila zejména jednu dívku, která mne zaujala svým chováním od prvního dne. Byla moc hezká, měla zrzavé vlasy, modré oči a nejistý, ustrašený úsměv. Byla požádána, aby se všem představila a něco o sobě řekla. Mluvila tak tiše, že její jméno ani její příběh nikdo neslyšel. Takto to trvalo několik měsíců, vždy získala příležitost něco o sobě říct, mluvit na nějaké téma, ale pokaždé jsme prakticky nic neslyšeli. Postupně tato dívka získávala odvahu mluvit hlasitěji, vyprávěla o velkém strachu. Žila několik let zavřená doma ve svém pokoji a vyjít z domu pro ni bylo velké trauma. Každá změna pro ni byla velmi těžká. Nosila několik let stejné boty, protože nedokázala ty staré vyhodit a koupit si nové. Po roce a půl působení v H.A.C. jsem se rozhodla pro návrat domů do ČR. Při loučení už jsem znala nejen jméno této dívky, která už měla na nohou nové boty, ale dokonce mi vyprávěla o svých plánech, které by chtěla uskutečnit.

Po návratu domů jsem se přihlásila na "Mezinárodní trénink pro učitele Kundaliní jógy podle Yogi Bhajana" pod vedením Guru Sansar Kaur a splnila jsem si tak velké přání stát se učitelem Kundaliní jógy.

Jsem moc ráda, že jsem měla príležitost získat zkušenosti v H.A.C., že jsem měla možnost zúčastnit se tréninku Kundaliní jogy, že jsem Kundalini jógu vůbec poznala. Tato jóga se stala díky těmto událostem a zkušenostem součástí mého životra. Mám jedno velké přání: předávat tyto zkušenosti dál a pomáhat těm, kteří pomoc potřebují.

Petra dříve pracovala jako televizní reportérka, dnes má na starosti chod redakce Jógovin. V dětství závodně plavala a později pak o medaile bojovala na veslařském skifu. Jógově se považuje za věčného aštangového začátečníka. Má ráda hory, na kole i pěšky, a je spoluzakladatelkou jógového obchodu YogaGuru.cz

Kam dál?

 Z učitelského kurzu Jin jógy
... Učitel nás hned v úvodu vyzval, abychom se představili a abychom upozornili na své...
 Pomocí jógy lze komunikovat s lidmi s postižením
Mé první setkání s jógou proběhlo už na základní škole. Měli jsme si připravit do...
Jízda na motorce je pro mě meditací
Nejen učitelé jógy, ale i lidé z ostatních oborů mi dají za pravdu, že každý začátek je...
Probouzení tajemné energie kundaliní
Znovu a znovu se setkávám s tím, že neinformovaní učitelé jógy a různých jiných...
Go to top

Nejbližší akce

Čtvrtek, 13. Červen 2024 - 14:00
Čtvrtek, 27. Červen 2024 - 12:00
Pátek, 28. Červen 2024 - 18:00