Slovník sanskrtu

Jógový slovník sanskrtu
připravují a průběžně doplňují
Jógoviny, Barbora Hu
a Pohled pracoviště
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZVŠE
ádéša
Ádéša odkazuje ke správnému vedení. Každý adept jógy potřebuje podobně jako malé dítě nejprve určitý vzor a návod, jak si na své cestě a ve své...
 
ásana
Ásana je v pořadí třetím stupňem královské jógy (rádža/aštanga jóga), kterou v Jógasútrách definoval Maháriši Pataňdžali. V tomto kontextu se jedná o...
 
ášrama
V jógových souvislostech dnešní doby se s ášramem potkáme zejména v podobě výukového centra, které je zároveň sídlem toho či onoho učitele, školy.Byť...
 
bandha
O bandhách se dnes nejčastěji hovoří ve spojení s aštanga vinjása jógou, avšak jejich praxe je zakořeněna hluboko v jógovém učení jako takovém, bez...
 
čakra
Temín čakra svým významem spadá do základu tradiční fyziologie klasické hatha jógy. Čakry jsou energetickými víry životní energie (prána), která v...
 
dhárana
Dhárana je v pořadí šestým pilířem Pataňdžaliho osmidílného systému rádža jógy. Jedná se o koncentraci mysli jako ohraničeného celku neustálé...
 
dhjána
Dhjána je v pořadí sedmým pilířem Pataňžaliho osmiramenné (aštanga) jógy, zvané též rádža jóga (královská jóga), kterou Pataňdžali definuje známým...
 
dóša
Koncept tří dóš (tridóša) patří mezi základní stavební kameny ájurvédy. Jedná se o tři psychofyziologické principy, jejichž vzájemné vyvažování a...
 
dršti
S pojmem dršti se v dnešním kontextu nejčastěji setkávájí studenti aštanga vinjása jógy, pro něž představuje předepsaný směr pohledu v praxi ásan....
 
ékágratá
Doslovně jednobodovost neboli zaměření pozornosti do jednoho bodu, které vytváří základ koncentrace v józe. Jednobodovost je prostředkem jak zamezit...
 
granthi
Nejširší pojednání o uzlech, coby překážkách růstu individuálního vědomí, nalézáme v Upanišadách. Granthi jsou uzle nebo smyčky, které musí být...
 
guru
Guru je duchovním učitelem a rádcem, který tohoto stavu (nikoliv postu a "sociálních výsad") dosáhl svou osobní praxí, nejčastěji pod vedením...
 
hatha jóga
S významem slova hatha se v interpretaci různých škol jógy nakládá poněkud rozdílným způsobem. Obecně se dá říci, že hatha jóga je systémem teorie i...
 
iččhá šakti
Iččhá šakti je síla osobní vůle ve formě záměru anebo volby. V tantrické józe (zejména v šivaistickém proudu), je ičchá šakti jednou ze tří dynamik,...
 
jama
Jamy jsou disciplínou morální a etické kontroly, sebekázně, která tvoří první pilíř v klasickém pojetí Pataňdžaliho královské (rádža), osmidílné (...
 
jantra
Jantra je symbolickým diagramem, geometrickou podobou vesmíru na úrovni makrokosmu (univerzum) i mikrokosmu (člověk). Symbolicky (tj. skrze...
 
jóga
V dnešní době se na západě, ale i v Indii, ve spojení s jógou obvykle setkáme s velkým redukcionismem - ve smyslu omezení na Hatha jógu či ještě...
 
karman
Jógová filozofie s sebou přináší pojetí karmanového zákona – principu, na základě kterého podobné přitahuje podobné. V praxi to znamená, že svými...
 
kléša
Pojem kléša označuje potíže nebo překážky na individuální cestě sebepoznání. Pataňdžali jich v jógasútrách definuje pět: nevědomost (avidjá)...
 
kóša
Termín kóša se frekventovaněji objevuje až ve védantě (spisech, které jsou obsahovým zakončením védských sbírek). Jóga ovlivněná tantrou k pojetí tří...
 
krijá
Pojem krijá se v dnešní józe nejčastěji objevuje ve spojitosti se specifickými "úkony", opakovanými činostmi zejména očistného charakteru (např....
 
kumbhaka
Kumbhaka je vědomou zádrží dechu, spojenou s pozastavením pránických pohybů, podmíněných částečně emočními a kauzálními vzorci mysli. V józe se...
 
kundaliní
Kundaliní, jindy zvaná kundaliní šakti, kundaliní déví, kundalí, bhudžanginí, nágí, sarasvatí, advahutí, nebo kuntí, je bájná "hadí síla", která dle...
 
lághava
Lághava znamená lehkost. Například v Ghérandasamhitě (1.11) je definována jako stav následující dobře provedenou pránájámu s očistným účinkem. V...
 
laja jóga
Praxe laja jógy je zakotvena zejména v tantrismu a jím vyživených proudech jógy. Laja je psychospirituální stav, kdy dochází k "rozpuštění" dojmu...
 
májá
Májá je iluzí, neboli závojem nevědomosti (avidjá), který ovlivňuje způsob, jakým nazíráme a prožíváme realitu.Jógová filozofie máju chápe jako...
 
málá
Málá je motlitební růženec, který používají k meditacím za odříkávání manter tradiční jogíni, buddhisté, ale objevuje se i v dalších světových...
 
mantra
Mantra je doslovně "nástrojem mysli", mystickou formulí, jejíž opakování (džapa) ukotvuje pohyby mysli v hlubší koncentraci, potřebnou pro stav...
 
mókša
Význam slova mókša může napříč směry šesti hlavních proudů indické filozofie (Šat daršana) lehce variovat. Mókša je finálním cílem cesty k...
 
mudra
V jógové praxi se můžeme nejčastěji setkat s mudrou v podobě gesta. Patrně nejznámějšími a nejvíce rozšířenými mudrami jsou gesta rukou, neboli hásta...
 
nádi
Nádi je kanál, sloužící k rozvodu vitální energie (prána) skrze jemnohmotnou strukturu (súkšma šaríra) vitálního těla (pránájámakóša). V tradiční...
 
namasté
Namasté je dnes v Indii konvenčním pozdravem (podobně jako "namaskár", vzácněji "namaskáram"), v józe má však specifický význam, pro který se spolu s...
 
nijama
Nijamy jsou disciplínou morální a etické kontroly, sebekázně, která tvoří druhý pilíř v klasickém pojetí Pataňdžaliho královské (rádža), osmidílné (...
 
prána
Slovo prána označuje dech života, neboť kde není dech, není život. Prána je však v tradičním jógovém pojetí mnohem více, než-li jen nádech a výdech....
 
rasa
Rasa má v kontextu indického myšlení poměrně široké spektrum významů. V józe se obvykle spojuje s tzv. indríjemi neboli smyslovými orgány, kanály...
 
sádhana
Sádhana je cestou duchovní praxe, cestou osobního rozvoje směrem k seberealizaci. V kontextu jógy jde o osobní praxi adepta. I v dnešní době by se...
 
šakti
Slovo šakti nabývá v józe celé škály významů a bývá často silně konotováno konkrétním jógovým směrem a jeho filozofickou inklinací. Obecně by se dalo...
 
samádhi
Samádhi je finálním stupněm Pataňdžaliho osmiramenné (aštanga) neboli královské jógy (rádža jóga). V různých zdrojích zakládajících textů je samádhi...
 
samsára
Samsára je koloběhem znovuzrozování duší do různých forem existence a stupňů vědomí, a to na základě zákona příčin a následků (karmanový zákon). Dle...
 
samskára
Samskáry jsou dle filozofie jógy subliminální paměťové vpisy, uložené v podvědomé úrovni naší mysli (čitta). Jde o psychoemoční imprinty z minulých...
 
šatkarma
Šatkarmou se rozumí šestice tradičních očistných technik (z hlediska tělesných i mentálních obsahů), které jsou zakotveny ve velkých zakládajících...
 
satsanga
Satsang je "sesednutím v pravdě", společným setkáním praktikujících, ať už za účelem společné meditace, zpěvu manter (v Indii obvykle i...
 
súrja
Pojem súrja znají praktikující jogíni nejčastěji ve spojení s nejznámější (a podle mnoha i obsahově nejdokonalejší) sekvencí jógových ásan -...
 
triguna
Koncept tří gun, neboli elementárních kvalit zakládajících podstatu projeveného vesmíru na úrovni mikro i makrokosmu.Guny jsou dynamickými silami...
 
vipašjaná
Vipašjaná bhávaná nebo také vipassaná (v prákrtu pálí) je patrně nejznámější formou buddhistické meditace (původem z théravádové tradice). Jedná se o...
 
víra
Slovo víra označuje hrdinu. V tantricko-jógové tradici je víra ten, kdo dokáže překonat bez násilí a hrubosti vnitřní i vnější překážky na své cestě...
 
Go to top

Nejbližší akce

Čtvrtek, 13. Červen 2024 - 14:00
Čtvrtek, 27. Červen 2024 - 12:00
Pátek, 28. Červen 2024 - 18:00