ášrama

आ-श्रम
Sanskrt
āśrama
Přepis
ášrama
Čteme
Od kořene:

Śram – śrāmyati: být / stát se unaveným, snažit se, vykonávat úsilí (zejména v praxi odříkání).

K výslovnosti:

Slovo ášrama je mužského rodu, ale protože nám nejde přes jazyk "ten ášrama", není chybou, když říkáme "ten ášram", bez koncového -a. Další skloňování je pak stejné jako v češtině. Sanskrt má 8 skloňovacích pádů, takže koncovka také variuje.

Hlavní význam:

Poustevna, příbytek asketů, komůrka světce nebo mudrce.

Další významy:

Etapa v životě bráhmana. Tradičně se rozlišují 4 životní fáze neboli ášramy:

  • brahmačárin - student véd;
  • grhastha - hospodář;
  • vánaprastha - ten, který se zřekl světa, doslova "setrvávající v lese";
  • sanjásin - ten, který se zřekl světských záležitostí, někdy se nazývá "zbožný žebrák".

Jinak též ášrama znamená škola, dočasný stánek při slavnostech.

Jógové aspekty:

V jógových souvislostech dnešní doby se s ášramem potkáme zejména v podobě výukového centra, které je zároveň sídlem toho či onoho učitele, školy.

Byť je dnes v Indii jako ášram pojmenované kde co, pravý ášram nese odkaz svého původního významu – poustevny. V praxi to znamená, že zde panuje nejen atmosféra klidu, ale mnohdy zde platí i různě přísná omezení, týkající se denního režimu, oblékání, stravování atp. Pobyt v pravém ášramu je tak spíše meditativním dlením a tréninkem disicplíny než exotickými prázdninami v indickém hostelu s jógou.

Jógový slovník sanskrtu
připravují a průběžně doplňují
Jógoviny, Barbora Hu
a Pohled pracoviště
Go to top

Nejbližší akce