mókša

मोक्ष
Sanskrt
mokṣa
Přepis
mókša
Čteme
Od kořene:

Muc - muñcati (muč - muňčati): vypustit, uvolnit, osvobodit, zanechat.

Hlavní význam:

Vysvobození, uvolnění z (něčeho).

Další významy:

Vysvobození ze světské existence, nebo z koloběhu převtělování.

Vypuštení, zanechání, zřeknutí se.

Jógové aspekty:

Význam slova mókša může napříč směry šesti hlavních proudů indické filozofie (Šat daršana) lehce variovat. Mókša je finálním cílem cesty k seberalizaci, je dosažením stavu dokonalosti, poznáním pravdy (Sat). Mókša je vyvázáním individuální duše z cyklu přerozování (samsára), překonáním karmického zákona.

Ve staroindickém kulturním kontextu byla mókša čtvrtou fází či finálním životním cílem člověka (purušártha). Někdy bývá slovo mókša významově spojováno s pojmem (a stavem) samádhi, což ale není zcela správné, byť stejně jako samádhi předpokládá mókša nutné odstranění nevědomosti (avidjá) iluzivního stavu bytí ve světě jevů. Stav samádhi v různých svých stupních a úrovních předchází mókšu, jako konečný stav na cestě poznání.

S obdobou pojmu mókša (např. nirvána, kaivlaja atp.) pracují i jiné filozoficko-náboženské směry (buddhismus, sikhismus, džinismus).

Jógový slovník sanskrtu
připravují a průběžně doplňují
Jógoviny, Barbora Hu
a Pohled pracoviště
Go to top

Nejbližší akce

Středa, 14. Duben 2021 - 19:00
Pátek, 23. Duben 2021 - 17:00