mudra

मुद्रा
Sanskrt
mudrā
Přepis
mudra
Čteme
Hlavní význam:

Pečeť, znak, symbol, uzavření očí nebo úst, stopa zanechaná po pečeti.

Další významy:

Oprávnění, povolení.

Pozice, propletení prstů – gesta rukou.

Gest rukou je 24, používají se u náboženského uctívání a měla by mít skrytý význam a magický účinek.

Jógové aspekty:

V jógové praxi se můžeme nejčastěji setkat s mudrou v podobě gesta. Patrně nejznámějšími a nejvíce rozšířenými mudrami jsou gesta rukou, neboli hásta mudry. 

Gesta rukou v sobě skrývají mnohé významy - symbolické i praktické. Podle klasické hatha jógy, je každý prst na dlani spojen s jedním z petice živlů:

  • palec s ohněm;
  • ukazovák se vzduchem;
  • prostředník s éterem;
  • prsteník se zemí;
  • malík s vodou.

Jednotlivé živly/kvality (tattva) jsou obsaženy uvnitř naší tělesné a mentální fyziologie, ať už ve stavu manifestace (řídí nějakou funkci) či potenciality, latence.

Pravá ruka je svázaná s Pingalou (solárním aspektem) a levá ruka s Idou (lunárním aspektem) dvěma hlavními energetickými kanály, jejichž vzájemný soulad umožňuje probuzení centrální Sušumny a vzestup vědomí a Kundaliní šakti napříč čakrami vzhůru. Specifické spojování prstů řídí rovnováhu těchto vnitřních sil.

Kromě gest rukou existují v józe i gesta hlavy (man mudry), mudry koordinující tělesnou pozici a vnitřní koncentraci se směrem pránického proudění (kája a andhára mudry). Tradičně se za specifický typ mudry považují i bandhy - energetické "zámky či uzávěry".

V tantře pak může slovo mudra označovat lůno, či přeneseně ženský aspekt v rituálu "pěti M", zahrnující rituální soulož (maithuna).

Rituál "5 M" neboli Paňčamákára je patrně nejznámějším rituálem z odnože tantrického směru Váma márga (cesta levé ruky). Charakterizuje jej rituální požití a realizace v klasické józe jinak omezováných, či zcela zapovězených složek a úkonů, jejichž počáteční písmeno začíná na "m". Těmito pěti složkami jsou: mánsa (maso), matsja (ryba), madja (alkohol), mudrá (mocné gesto, či pravděpodobněji narážka na lůno ženy, dle jiných výkladů pak pražený obilný pokrm s lehce narkotizujícími účinky) a maithuna - rituální soulož.

Jógový slovník sanskrtu
připravují a průběžně doplňují
Jógoviny, Barbora Hu
a Pohled pracoviště
Go to top

Nejbližší akce