namasté

नमस्ते
Sanskrt
namaste
Přepis
namasté
Čteme
Od kořene:

Nam-, namati - klanět se.

K výslovnosti:

Spojení dvou slov: namaḥ + te, platí zde tzv. sandhiové pravidlo, podle kterého se koncové –h před následným -t mění v -s.

Hlavní význam:

Klaním se tobě.

Zdravím tě.

Jógové aspekty:

Namasté je dnes v Indii konvenčním pozdravem (podobně jako "namaskár", vzácněji "namaskáram"), v józe má však specifický význam, pro který se spolu s gestem spojených dlaní (hasta mudra) před srdcem často používá na začátku či konci jógových lekcí. Oním skrytým významem je projevení respektu a bytostné sounáležitosti se vším živým, obdařeným jednou společnou esencí - duší.

Skrze slovo namasté vyjadřujete vědomí jednoty. Vyjadřujete i pokoru, díky níž odkládáte stranou své "ego, coby identifikaci nepravého já". Vyjadřujete uvědomění, že uvnitř vás dlí jako pravá podstata zrnko univerzálního ducha, které je ve všech bytostech stejné. Sdělujete přijetí existenciální rovnosti.

Namasté je rovněž vzdáním upřímného díku svým učitelům, kteří vás provázejí na cestě - těm současným, minulým i budoucím. Sděluje, že je ve vás pochopený vděk jógové tradici i odkazu vlastních rodičů, přátel i nepřátel, kteří vás svou povahou (ať už byla či je jakákoliv) vybavili kvalitami, s nimiž je vám určeno na své osobní cestě pracovat.

Jógový slovník sanskrtu
připravují a průběžně doplňují
Jógoviny, Barbora Hu
a Pohled pracoviště
Go to top

Nejbližší akce

Čtvrtek, 6. Říjen 2022 - 18:15
Pátek, 7. Říjen 2022 - 14:25