šakti

शक्ति
Sanskrt
śakti
Přepis
šakti
Čteme
Hlavní význam:

Síla, moc, úsilí, schopnost.

Další významy:

Energie nebo aktivní síla božství, která je personifikována jako ženský protějšek boha a je uctívána hinduistickou sektou šáktů. Takto vnímaná energie šakti má mnoho jmen, např. Indrání, Vaišnaví, Šántá, Kaumárí, Máhéšvarí atd.

Síla/význam slova (také v posvátném textu).

Tvůrčí síla vesmíru, absolutno v projevu.

Jógové aspekty:

Slovo šakti nabývá v józe celé škály významů a bývá často silně konotováno konkrétním jógovým směrem a jeho filozofickou inklinací. Obecně by se dalo říci, že (nepersonifikovaná) šakti v józe i tantře označuje ženskou, lunární polaritu coby základní kvalitu našeho vědomí. Potenciál a sílu ve stavu latence (kundaliní šakti), jejíž uvolnění a vědomé rozvinutí vede k osvícení, realizaci jako dojití celistvosti.

V jógové filozofii se můžeme setkat i se spojením Čit-Šakti. Toto spojení vyjadřuje vědomý aspekt Univerza, který je obsažen v každé bytosti jakožto jeho mikrokosmické projekci. Je duchovní silou vědomí, rezervoárem všech minulých zkušeností a budoucích potencialit. V některých školách jógy se však můžete setkat s jiným významem, omezeným na mentální sílu, potenciál mysli nezatížené koncepty a schématy uvažování.

Jógový slovník sanskrtu
připravují a průběžně doplňují
Jógoviny, Barbora Hu
a Pohled pracoviště
Go to top

Nejbližší akce