samádhi

समाधि
Sanskrt
samādhi
Přepis
samádhi
Čteme
Od kořene:

Samādhā - samādadhāti - napravit, urovnat, vyřešit, odevzdat se, dokázat.

Hlavní význam:

Jednota, celek, dovršení, souhlas.

Rozhodnost, pozornost.

Další významy:

Soustředění myšlenek, hluboká nebo abstraktní meditace.

Intenzivní kontemplace nad nějakým objektem, se kterým člověk splyne v jedno (poslední stupeň jógy).

Jógové aspekty:

Samádhi je finálním stupněm Pataňdžaliho osmiramenné (aštanga) neboli královské jógy (rádža jóga).

V různých zdrojích zakládajících textů je samádhi pojato různě. Někde jako završení velké jógy ve smyslu spojení esence s Existencí (átman + paramátman) - např. Ghéranda samhitá (7.1). Jinde jako extáze nebo "dokonalé zapomnění" (na připoutanost k iluzi ega a mysli) - Bráhmanópanišad (2.31). Kúrmapurána (2.11.41) o něm hovoří jako o stavu sjednocení s bytím mimo formy (éka-ákára). Středověká Hathajógapradípiká (4.108) jej definuje jako stav extáze, kdy jogín překoná čas, karmický náboj svých skutků, omezenost smyslů a pohnutek mysli.

Samádhi lze obecně chápat jako stav vytržení z dosavadního rámce vědomí, hluboký vhled na vlastní podstatu a podstatu Univerza.

Tradičně jóga definuje několik stupňů samádhi, dalo by se říci s ohledem na hloubku a trvalost tohoto vhledu. Přestože se někdy operuje s pojmem "osvícení", vhodnějším termínem, který se nabízí, je možná "probuzení", ve smyslu procitnutí ze snové skutečnosti, která brání ryzímu poznání.

Mezi stupně (druhy) samádhi patří:

  • asampradžňáta samádhi,
  • sampradžňata samádhi,
  • nirvičára samádhi,
  • avičára samádhi,
  • nirvitarka samádhi,
  • savitarka samádhi.

Dané stupně patří do nejvyšších kategorií metafyzického uvažování a jejich přesný výklad spadá do vztahu učitele a žáka potřebné zralosti (guru-šišja parampará). 

Jógový slovník sanskrtu
připravují a průběžně doplňují
Jógoviny, Barbora Hu
a Pohled pracoviště
Go to top

Nejbližší akce

Pátek, 30. Srpen 2024 - 18:00
Sobota, 28. Září 2024 - 9:00
Středa, 9. Říjen 2024 - 17:30