Jennifer Foss

O lektorovi:

Nabízím bezplatné lekce on-line po Zoomu. Pro více informací mi prosím napište SMS-ku.

Věřím, že si díky praktikování jógy budujeme a udržujeme fyzickou i psychickou sílu, a že tak pracujeme na tom, abychom byli vyrovnaní a pohotoví pro zvládání všech každodenních situací.

Zvu vás na lekce jógy pro úplné začátečníky a také, pro seniory, na lekce jógy s pomocí židle a stěny jako opory. Lekce probíhají on-line jednou týdně po Zoomu v češtině, v angličtině, nebo v ruštině (t.j., maximálně jednou týdně v každém jazyce).

Specializuji se na lekce jógy pro začátečníky a kladu důraz na vztah těla, vdechu a mysli při praktikování ásan.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
I offer free lessons online via Zoom. For more information, please write me an SMS.

I believe that by practicing yoga, we can build and maintain our physical and mental strength to be balanced and ready to handle all everyday situations.

I invite you to yoga lessons for complete beginners and also, for seniors, to yoga lessons using the help of a chair and the wall as a support. Lessons take place online once a week via Zoom in Czech, English or Russian (i.e., a maximum of once a week in each language).

I specialize in yoga lessons for beginners and emphasize the relationship between body, breath and mind when practicing asanas.

Kontakty a styly

Kontaktní údaje

Město: 
Praha
Telefon: 
+420606681459
Kontaktní e-mail: 
Jógové styly:
Jóga pro seniory
Jóga pro zdravá záda
Jóga v denním životě
Pránájáma
Relaxační jóga
Terapeutická jóga
Odbornost, vzdělání:
Iyengar Yoga - Certification Introductory I
Hodnocení lektora
Struktura lekcí: - Jak jste spokojeni se strukturou lekcí, které vede tento učitel? Vyhovuje vám způsob, jakým učitel hodiny připravuje?
Zatím nehodnoceno
Styl vedení lekcí: - Vyhovuje vám, jak učitel lekci vede? Vysvětluje/ukazuje srozumitelně jednotlivé ásany a sekvence pozic tak, aby vás příjemně provedl celou lekcí?
Zatím nehodnoceno
Poradí, pomůže?: - Jak dobře vám učitel dokáže poradit/pomoct, když si na lekci nevíte rady?
Zatím nehodnoceno

Učitel pořádá tyto akce

--- lektor/ka nezadal zatím žádné akce ---
Go to top

Nejbližší akce

Čtvrtek, 13. Červen 2024 - 14:00
Čtvrtek, 27. Červen 2024 - 12:00
Pátek, 28. Červen 2024 - 18:00