ásana

आसन
Sanskrt
āsana
Přepis
ásana
Čteme
Od kořene:

Ās – āste/āsate: usednout, odpočívat, spočívat, být, existovat.

Hlavní význam:

Sedadlo, sezení, sedět ve specifické pozici dle zvyklostí oddaných, tj. aspirantů jógy.

Obvykle se vyjmenovává 84 základních pozic jako jsou padmásana, bhadrásana, vadžrásana, vírásana, svastikásana - jde o způsoby sezení, které jsou jsou součástí osmi pravidel pro askety.

Další významy:

Přebývat, spočívat, zastavovat.

Jógové aspekty:

Ásana je v pořadí třetím stupňem královské jógy (rádža/aštanga jóga), kterou v Jógasútrách definoval Maháriši Pataňdžali. V tomto kontextu se jedná o "pevnou a pohodlnou" pozici těla, která umožňuje zjemnění pozornosti potřebné pro stav meditace.

Množství ásan je nesmírné, byť se jejich výčet v klasických textech omezuje na sumu pohybující se mezi 84 – 108. Mezi nejdůležitější se řadí meditační sedy. Počet 84 ásan je tradiční, a je založen na textových zmínkách například z Hathajóga pradípiky, Ghéranda Samhity nebo třeba Hatha Ratnávali. Různé směry i textové prameny se liší v pohledu na "základní a důležité" a "variantní" ásany.

Ásana se v moderní a postmoderní době, zejména na západě, stala nejvýraznějším elementem (posturální) jógy, avšak v tradičním pojetí je jen dílkem mnohačetné skládanky.

Názvy jednotlivých ásan jsou obvykle složeninami: význam + pozice (např. Trikónásana = tři + úhel + pozice, tedy pozice trojúhelníku). Všechny části se vyslovují dohromady, nikoliv odděleně.

Jógový slovník sanskrtu
připravují a průběžně doplňují
Jógoviny, Barbora Hu
a Pohled pracoviště
Go to top

Nejbližší akce

Pátek, 30. Srpen 2024 - 18:00
Sobota, 28. Září 2024 - 9:00
Středa, 9. Říjen 2024 - 17:30