bandha

बन्ध
Sanskrt
bandha
Přepis
bandha
Čteme
Hlavní význam:

Závazek, pouto, řetěz, věznění.

Další významy:

Jakékoliv uspořádání, nebo pozice těla, soustředění (mysli, očí atd.), hranice, tělo.

Světské pouto, připoutanost k tomuto světu - opozitum ke konečnému vysvobození (mókša/mukti).

Jógové aspekty:

O bandhách se dnes nejčastěji hovoří ve spojení s aštanga vinjása jógou, avšak jejich praxe je zakořeněna hluboko v jógovém učení jako takovém, bez ohledu na novodobé dělení mezi "jógové styly".

Slovo bandha se konvenčně překládá jako zámek, což ale s ohledem na jeho praktický význam může být lehce zavádějící. Jedná se o vnitřní mudry, prováděné skrze niternou koncentraci ve spojení se specifickým sevřením či uzavřením (kontrakcí) určitých oblastí, a omezením toku pránické energie.

Cílem vědomé práce s bandhami je regulace toku prány, uvolnění psycho-energetických bloků (granthi), očista energetických kanálů v těle (nádí šuddhi) a harmonizace klíčových center (čakry), které řídí vazbu mezi dílčími částmi naší fyzické, mentální a spirituální konstituce.

Klasická jóga rozlišuje tři hlavní bandhy:

  • Múlabandha - kořenový zámek, perineum;
  • Uddíjána bandha - břišní zámek na úrovni solaru, bránice;
  • Džalandhára bandha - hrdelní zámek, na úrovni středu krku.

Jejich spojení se nazývá Mahá bandha - veliký (mocný) zámek - a je technikou, jejíž správná praxe ovlivňuje vegetativní nervový systém.

Práci s bandhami je nutné si osvojit pod dohledem zkušeného učitele!

Jógový slovník sanskrtu
připravují a průběžně doplňují
Jógoviny, Barbora Hu
a Pohled pracoviště
Go to top

Nejbližší akce