čakra

चक्र
Sanskrt
cakra
Přepis
čakra
Čteme
Od kořene:

Pravděpodobně od kṛ - karoti, který má v jednom z minulých časů tvar čakára.

K výslovnosti:

Písmeno -c se v sanskrtu čte vždy měkce, jako naše -č. 

Hlavní význam:

Kolo (na voze boha Slunce), kolo času.

Disk nebo kruhová zbraň boha Višnua.

Kruh, cyklus.

Další významy:

Mystický kruh anebo diagram.

Kruhy nebo prohlubně/propadliny v těle z pohledu mystiky, označující energetická centra, v různých školách se jejich počet liší, obecně se v textech setkáme s 5 - 7 energetickými centry - čakrami, kde každá je sídlem jiného božství.

Jógové aspekty:

Temín čakra svým významem spadá do základu tradiční fyziologie klasické hatha jógy. Čakry jsou energetickými víry životní energie (prána), která v jemném vitálním těle (pránamajakóša) proudí skrze spletitou síť rozvodných kanálů (nádí).

Jde o zdrojová centra archetypálních obsahů, tendencí a inklinací, jejichž vliv se projevuje na všech úrovních našeho bytí - počínaje fyzickým tělem (sthula šaríra), přes psycho-emoční rozhraní vytvářející naši osobnost.

Nauku o čakrách nejvíce rozvinula tantra, z níž později vybrané obsahy čerpala i jóga. Napříč různými školami jógy a tantrickými proudy, se můžeme setkat s navzájem odlišnou koncepcí tzv. "hlavních čaker". 

Hlavní čakry jsou centra s nejsilnějším vibračním potenciálem, která ovlivňují i čakry menší či čakry periferní, kterých je ve struktuře jemného těla rozeseto opravdu mnoho. Hlavní čakry jsou na energetické úrovni vitálního těla lokalizovány vertikálně podél centrálního kanálu sušumna nádí. V moderních a hlavně postmoderních pojetích bývají leckdy ztotožňovány s nervovými pleteněmi při páteři, ale tento koncept je nepřesný, byť tyto nervové plexy čakry ovlivňují.

Klasická hatha jóga obvykle definuje 7 hlavních čaker, kterými jsou:

 • múladhára - kořenová čakra
 • svádhišthána - sakrální čakra
 • manipúra - čakra solaru
 • anáhata - čakra srdce
 • višuddhi - hrdelní čakra
 • ágja/adžňa - třetí oko
 • sahasrára - korunní čakra

Směry hatha jógy silněji prodchnuté tantrou pak často přidávají ještě osmou čakru bindu, situovanou na zadní straně lebky mezi 6. a 7. čakru.

Nauka o energetických vírech s psycho-somatickou působností je vlastní i neindickým kulturám. Teorii a návody k praxi s energetickými centry najdete v Tibetu, Číně, Japonsku, ale i ve starém Egyptě, u Inků a Máyů, či u severoamerických Čerokíjů.

Počet hlavních čaker a jejich vazeb na fyziologii hrubého těla (endokrinní žlázy, orgány, kosterní a svalové struktury), psycho-emoční rovinu i základní osobnostní inklinace se však tradice od tradice může lišit.

V józe představují čakry i pomyslný portál, kterým na cestě k seberealizaci (samádhi) vzrůstá vědomí.

Zároveň jsou branami, kterými se ubírá probuzený psycho-energetický potenciál kundaliní šakti.

Čakry jsou neodmyslitelně spojeny:

 • s ontogenezí (vývojem jedince);
 • sedmi archetypálními právy podmiňujícími mentální dynamiku (mít, cítit, konat, milovat, mluvit a být slyšen, vidět, vědět);
 • orgánovými soustavami a tělesnou fyziologií;
 • emocemi a běžnými vzorci chování, se sebepojetím a vztahem k životu, k okolnímu světu.

Podle jógového pojetí je celé Univerzum tvořeno z kruhů rotující energie a člověk sám funguje, coby zmenšená, zvnitněná podoba tohoto Univerza.

Jógový slovník sanskrtu
připravují a průběžně doplňují
Jógoviny, Barbora Hu
a Pohled pracoviště
Go to top

Nejbližší akce

Pátek, 30. Srpen 2024 - 18:00
Sobota, 28. Září 2024 - 9:00
Středa, 9. Říjen 2024 - 17:30