dhárana

धारण
Sanskrt
dhāraṇa
Přepis
dhárana
Čteme
Od kořene:

Dhṛ - dharati/dhārayati: nést, držet, zachovávat, mít.

Hlavní význam:

Držení, nesení, zachovávání (v paměti), zadržování, udržování, ochraňování, paměť.

Jógové aspekty:

Dhárana je v pořadí šestým pilířem Pataňdžaliho osmidílného systému rádža jógy. Jedná se o koncentraci mysli jako ohraničeného celku neustálé fluktuace myšlenek, reakcí na smyslové podněty a jejich vyhodnocování.

Dhárana je uměním koncentrace - soustředění (doslovně bytí ve středu). Je stavem vědomého zostření či zhuštění pozornosti do jednoho bodu. Mysl se při tom dostává do stavu jednobodovosti (ékágra), popsaného v Jógasútře Pataňžalim a vysvětleného komentátorem Vjásou.

K dosažení tohoto stavu nabízí jóga mnoho technik a metod, které umožňují navození stavu meditace (dhjána). Existují různé formy i stupně obtížnosti koncentrace - soustředění na vnější objekt, zvnitřnění vnějšího objektu, splynutí s objektem (subjekt = objekt).

Jógový slovník sanskrtu
připravují a průběžně doplňují
Jógoviny, Barbora Hu
a Pohled pracoviště
Go to top

Nejbližší akce

Čtvrtek, 13. Červen 2024 - 14:00
Čtvrtek, 27. Červen 2024 - 12:00
Pátek, 28. Červen 2024 - 18:00