dhjána

ध्यान
Sanskrt
dhyāna
Přepis
dhjána
Čteme
Hlavní význam:

Meditace, myšlenka, hluboká meditace.

Jógové aspekty:

Dhjána je v pořadí sedmým pilířem Pataňžaliho osmiramenné (aštanga) jógy, zvané též rádža jóga (královská jóga), kterou Pataňdžali definuje známým aforismem: "jógaš čitta vritti niródhah = jóga je zastavení/přesažení změn mysli" (PJS 1/2).

Přestože se s pojmem meditace v běžném úzu nejčastěji setkáme ve smyslu popisu některé z konkrétních technik, není ve své podstatě metodou, ale stavem na jejím konci. Meditace není konkrétním počínáním, ale stavem bytí.

Bylo by mylné chápat meditaci jako vyprázdnění mysli, nebo její spoutání, byť se s konceptem prázdnoty (šúnjatá) můžeme často ve spojení s meditací setkat. Mysl meditujícího není prázdná, je  vědomě pozorována.

V jistém bodě se odděluje pozorovatel od pozorovaného, a pozorovaným je sama mysl. Kdo je pozorovatel? Jóga odpovídá že Vědomí, které není produktem mysli, ale jehož je mysl sama odrazem. Jógová filosofie definuje primát Vědomí, coby večné kategorie čistého bytí (sat čit ánanda), oproti materialistickému (západnímu) pohledu tak nechápe vědomí jako neurochemický "produkt" mozku.

Meditace je stav, který se sám dostaví, často mu předchází koncentrace (dhárana), skrze jednobodové zaměření mysli (ékarga).

Meditace je cesta za běžné hranice a dynamiku mysli, cestou k holotropnímu prožitku (holos + trepein = cesta k celistvosti, úplnosti), k osvícení neboli samádhi.

Jógový slovník sanskrtu
připravují a průběžně doplňují
Jógoviny, Barbora Hu
a Pohled pracoviště
Go to top

Nejbližší akce

Čtvrtek, 13. Červen 2024 - 14:00
Čtvrtek, 27. Červen 2024 - 12:00
Pátek, 28. Červen 2024 - 18:00