dršti

दृष्टि
Sanskrt
dṛṣṭi
Přepis
dršti
Čteme
Od kořene:

Dṛś - paśyati: dívat se, vidět, považovat, učit se, chápat, zkoumat, vidět skrze božskou intuici.

Hlavní význam:

Vidění, spatření, uzření (i vnitřním zrakem).

Další významy:

Zrak, oko mysli, moudrost, inteligence.

Zvážení, představa.

Teorie, doktrína.

Pohled.

Jógové aspekty:

S pojmem dršti se v dnešním kontextu nejčastěji setkávájí studenti aštanga vinjása jógy, pro něž představuje předepsaný směr pohledu v praxi ásan.

Aštanga vinjása rozlišuje osm typů směřování zraku:

  • špička nosu,
  • střed mezi obočími,
  • pupek,
  • palec,
  • dlaň,
  • napravo či nalevo,
  • vzhůru a na palce na nohou.

Dršti je ukotvením pozornosti, směřování zraku do jednoho místa, které tiší dynamiku mysli a napomáhá tak koncentraci v praxi ásan.

V tantře a některých proudech hatha jógy se můžeme setkat s pojem dršti ve smyslu "vnitřního uzření, nazření na podstatu věci". Takový vhled je dosažením stavu tichého svědka - pozorovatele veškerého dění uvnitř meditace.

Pojem draštar (pozorovatel) označuje v jógové filozofii člověka, který dokázal posunout své vnímání na úroveň za hranicí smyslové zkušenosti.

Jógový slovník sanskrtu
připravují a průběžně doplňují
Jógoviny, Barbora Hu
a Pohled pracoviště
Go to top

Nejbližší akce