hatha jóga

हठयोग
Sanskrt
haṭha yoga
Přepis
hatha jóga
Čteme
Od kořene:

Haṭha: síla, násilí; absolutní potřeba.

Hlavní význam:

Druh silové jógy anebo abstraktní meditace nutící mysl stáhnout se od vnějších objektů.

Jógové aspekty:

S významem slova hatha se v interpretaci různých škol jógy nakládá poněkud rozdílným způsobem. Obecně se dá říci, že hatha jóga je systémem teorie i praxe, zaměřené obvykle na harmonizaci hrubého těla (kája sádhana) a jeho jemnohmotných, subliminálních struktur, ve smyslu vnitřní alchymie (rasájana).

Konečným cílem hatha jógy v původním významu však nadále zůstává kultivace ducha, směřujícího k seberealizaci. Hatha jóga, některými nazývaná jógou (spojením) slunce a měsíce, v sobě leckdy odráží vliv pan-indického tantrismu a jeho nauky o souladu (psycho-energetických) polarit v jednu entitu. Další výrazné vlivy tvoří severoindický šivaismus, jihoindický šaktismus, ale i vadžrajána (tantrický buddhismus).

Přestože nejvíce autoritativních textů hatha jógy pochází ze středověku, samotná hatha jóga má své kořeny zapuštěné pravděpodobně mnohem dříve na ose času.

Mezi nejznámější textové prameny patří Hathajógapradípiká od Górakši z tradice náthů, ze 10.-12. století n. l., Ghérandasamhitá, popisující ve své sedmidílné sapta-sádhaně praxi 32 ásan a 7 muder anebo Šivasamhitá z cca 17. století o pěti kapitolách. Ta začíná vstupem do nedualistické filosofie (advaita védanta), dále pojednává o práně, jejích subtypech a dalších aspektech jemné jógové energetiky. Nechybí zde ani popis ásan a muder a na několika místech také akcentace toho, že při správném záměru a disciplíně, může o nejvyšší cíle jógy usilovat i osoba, mající hmotné závazky (grhasta), tedy nikoliv jen duchovenstvo. Šivasamhitá, podobně jako jiné tantry obsahuje i rozpravu mezi Íšvarou a Déví (Šivou a Šakti).

Hatha jóga ve své filosofii i praxi následně posloužila dalším školám a systémům jako ideové podloží, byť v některých ortodoxněji zaměřených přístupech bývá chápána lehce pejorativně, jako neplodná frakce rádža jógy (Pataňdžaliho aštanga márga).

Jógový slovník sanskrtu
připravují a průběžně doplňují
Jógoviny, Barbora Hu
a Pohled pracoviště
Go to top

Nejbližší akce

Středa, 14. Duben 2021 - 19:00
Pátek, 23. Duben 2021 - 17:00
Sobota, 24. Duben 2021 - 13:00