jama

यम
Sanskrt
yama
Přepis
jama
Čteme
Hlavní význam:

Otěže, opratě, uzda, sebeovládání, jakékoliv morální pravidlo nebo povinnost.

Další významy:

Zdrženlivost - jako první z 8 údů neboli protředků k dosažení mentální koncetrace.

Jógové aspekty:

Jamy jsou disciplínou morální a etické kontroly, sebekázně, která tvoří první pilíř v klasickém pojetí Pataňdžaliho královské (rádža), osmidílné (aštanga) jógy.

Jamy se často překládají jako "příkazy", avšak jejich rozměr přesahuje úroveň dogmatického "musíš".

Jamy jsou nosníky etického myšlení a počínání, které je základním předpokladem k rozvoji vědomí a postupu na spirituální cestě směrem k seberealizaci.

Jam je celkem pět, jedná se o koncepty:

  • áhimsá - nenásilí coby vědomé neubližování myšlenkou, slovem a skutkem
  • satja - pravdivost, soulad ryzí podstaty záměru a skutku
  • astéja - nebraní toho, co mi nenáleží, materiálně i duševně
  • brahmačarja - cudnost, zdrženlivost, nepodlehnutí čiré vládě smyslovosti
  • aparigraha - nehamižnění, nehrabivost nejen materiální, osvobození se od potřeby "kumulovat"

Pět jam tvoří spolu s pěti nijamami penzum eticko-morálních zásad, jež by adepti jógy měli přirozeně prolnout se svým všedním životem a hodnotami, na nichž stojí.

Jamy a nijamy přehledně a podrobně ZDE.

Jógový slovník sanskrtu
připravují a průběžně doplňují
Jógoviny, Barbora Hu
a Pohled pracoviště
Go to top

Nejbližší akce

Sobota, 2. Prosinec 2023 - 9:00
Neděle, 3. Prosinec 2023 - 9:00
Pátek, 8. Prosinec 2023 - 18:00