karman

कर्मन्
Sanskrt
karman
Přepis
karman
Čteme
K výslovnosti:

Termín karma, jak ho běžně používáme, se v sanskrtu užívá jenom ve sloučenině (kompozitu) s dalším slovem, např. karmajóga. Když chceme termín použít samotný, správně musíme říct na konci slova –n, tedy karman.

Hlavní význam:

 Akt, čin, práce, výkon, povinnost.

Další významy:

Náboženský úkon (např. oběť, úlitba).

Produkt, výsledek, efekt.

Čin, který vede k nevyhnutelnému následku, osud (jako určitý následek činů z minulého života).

Jógové aspekty:

Jógová filozofie s sebou přináší pojetí karmanového zákona – principu, na základě kterého podobné přitahuje podobné. V praxi to znamená, že svými činy (ale i myšlenkami a záměry) neustále vytváříme energetickou stopu, skze kterou pak "sklízíme, co jsme zaseli". Podstata karmické zátěže může dle klasické jógy pocházet z tohoto, ale i z minulých životů, mezi nimiž je souvislost.

Setkat se můžeme i se slovním spojením karmajóga, či karmamárga.

Karmajóga (nezaměňovat se stylem jógy v dnešním pojetím - nejde o způsob vedení jógové lekce, ale o životní cestu) je praxí založenou na nesobeckém konání. Dle Bhagavadgíty je "dokonalým konáním", tedy činností, která není vykonávána s cílem zisku, ale je prováděna s maximálním úsilím a čistotou záměru, sama pro sebe.

V indických ášramech se můžete i dnes setkat s rutinou karmajógové praxe, která často zahrnuje pomoc s údržbou a chodem ášramu, či charitativní činnost.

Karmamárga je pak praxí mravní, ritualizované činnosti se zbožným záměrem mysli, typická v tradičních indických směrech Bhakti jógy, jógy oddanosti (i zde jóga ve smyslu životní cesty).

Jógový slovník sanskrtu
připravují a průběžně doplňují
Jógoviny, Barbora Hu
a Pohled pracoviště
Go to top

Nejbližší akce

Sobota, 2. Prosinec 2023 - 9:00
Neděle, 3. Prosinec 2023 - 9:00
Pátek, 8. Prosinec 2023 - 18:00