kléša

क्लेश
Sanskrt
kleśa
Přepis
kléša
Čteme
Hlavní význam:

Bolest, strast, utrpení.

Filozofie jógy rozeznáva 5 druhů strastí, buddhismus deset, z toho tři týkající se těla, čtyři řeči a tři mysli.

Jógové aspekty:

Pojem kléša označuje potíže nebo překážky na individuální cestě sebepoznání. Pataňdžali jich v jógasútrách definuje pět:

  • nevědomost (avidjá)
  • egoismus (asamitá)
  • připoutanost (rága)
  • nechuť (dvéša)
  • lpění na životě (abhini-véša)

Jedná se tedy o jakési základní a inherentní vzorce pohnutek, které nás vedou k ulpívání a omezování své existence na pomíjivý svět samsáry. Kléše jsou dle Pataňdžaliho také zdrojem vytváření karmického úložiště v podvědomí.

Druhá kniha jógasúter rozlišuje tři úrovně kléš z hlediska síly jejich působení:

  • spící ve stavu potenciálu (asupta), jako podprahové vzorce z minulých zkušeností
  • oslabené (tanu), zmírněné vědomou jógickou prací s vědomím
  • zadržené (vičchina), kdy jedna překážka zamezuje vzniku druhé
  • vybuzené (udára), tedy ty, které mají přímý vliv na aktuální dění
Jógový slovník sanskrtu
připravují a průběžně doplňují
Jógoviny, Barbora Hu
a Pohled pracoviště
Go to top

Nejbližší akce

Čtvrtek, 6. Říjen 2022 - 18:15
Pátek, 7. Říjen 2022 - 14:25