kóša

कोश
Sanskrt
kośa
Přepis
kóša
Čteme
K výslovnosti:

Písmeno -o se v sanskrtu čte vždy dlouze, proto ho do češtiny přepisujeme jako dlouhé -ó.

Hlavní význam:

Sud, nádoba na vodu, metaforicky také označení pro mrak.

Obal, pouzdro.

Další významy:

Podle filozofie védánty jsou 3 obaly, které ohraničují tělo obklopující duši:

  • annamajakóša - obal potravy, který tvoří hrubohmotné tělo (sthúla šaríra);
  • vidžňánamajakóša (nazývaná také buddhi anebo manómajakóša) - obal intelektu nebo vůle nebo života, který tvoří obal jemného těla (súkšma šaríra);
  • ánandamajakóša - obal blaženosti, nebo potěšení, vytvářející příčinné tělo (kárana šaríra). 
Jógové aspekty:

Termín kóša se frekventovaněji objevuje až ve védantě (spisech, které jsou obsahovým zakončením védských sbírek). Jóga ovlivněná tantrou k pojetí tří obalů přidává další dvě vrstvy (energetické obaly - pránamajakóšu, sféru vitální energie a manómajakóšu, sféru mentálních pohybů) a staví tak na konceptu pěti těl neboli "pančakóša".

Takzvaný koncept pěti (energetických) obalů či pěti vrstev "pančakóša" tvoří klasický základ tradiční hatha jógové fyziologie. Podle ní každý člověk coby celistvá bytost sestává z hrubého, jemného a kauzálního těla na různých úrovních intenzity jejich působení. Všechna těla jsou tvořena energií rozličného vibračního potenciálu. Strukturu těchto tří těl (hrubé, jemné a kauzální) tvoří energetické vrstvy (pole) neboli kóše:

  • annamajakóša - úroveň hrubého těla, jeho anatomie a fyziologie
  • pránamajakóša - úroveň vitální energie a subtilné sítě jejího rozvodu (nádí, čakry)
  • manómajakóša - mentální úroveň nižší mysli (manas), vyhodnocování, kauzální myšlení, vyhodnocování smyslových (džňánendríjá) počitků
  • vidžňamajakóša - vyšší mysl (buddhi), intelekt ve spojení s intuicí (není zde kontradikce), schopnost vhledu
  • ánandamajakóša - úroveň napojení duše ke svému zdroji, úložiště věčné existenciální paměti, ale i vásan - inklinací a tendencí
Jógový slovník sanskrtu
připravují a průběžně doplňují
Jógoviny, Barbora Hu
a Pohled pracoviště
Go to top

Nejbližší akce