kundaliní

कुण्डलिनी
Sanskrt
kuṇḍalinī
Přepis
kundaliní
Čteme
Hlavní význam:

Šakti - projevená energie

Jde o tvar ženského rodu, který je odvozený ze slova kundalin, což znamená kruhový, kulatý, nebo také svinutý. 

Jógové aspekty:

Kundaliní, jindy zvaná kundaliní šakti, kundaliní déví, kundalí, bhudžanginí, nágí, sarasvatí, advahutí, nebo kuntí, je bájná "hadí síla", která dle tantrické anatomie spočívá "svinutá" ve stavu latence při kořeni páteře, u první čakry múladháry. Je osobním duchovním potenciálem, jehož uskutečnění, růst a vzestup vede k realizaci skutečného Já, k osvícení.

Optikou tantrické jógy je kundaliní probuzena ve stavu rovnováhy polarit mezi slunečním (mužským) a měsíčním (ženským) aspektem, kdy vitální síla proudí rovnoměrně dvěma hlavními energetickými kanály idou (levotočivou) a pingalou (pravotočivou) tak, aby mohla kundaliní volně prostoupit souladem probuzeným centrálním kanálem sušumnou nádí.

Kundaliní proniká skrze šest hlavních čaker (mahá), přičemž každou z nich definuje překonání určitých podmínění (fyzických, mentálních) a nabytí kvalit rozšířeného vědomí. V sedmé čakře (sahasrára padma) se individuální esence prolne s nadosobním Bytím.

Zmínky o enigmatické hadí síle jsou již ve védách (Rgvéda). Význam kundaliní ve smyslu psychospirituálního potenciálu však spíše tantrického původu a četněji se objevuje ve středověkých textech (např. Hathajógapradípiká nebo Górakša samhitá). Tantra vnímá kundaliní jako projev vesmírné tvořivé síly (šakti), skrze jógu pak jako portál k absolutnu.

Probuzení kundaliní je často asociováno s mnoha silnými psychosomatickými projevy, např. mocným třasem, vizemi světla nebo zvukovými zážitky.

Zajímavý pohled na věc poskytl C. G. Jung, skrze svou slavnou přednášku o psychologii kundaliní jógy, roku 1932 na konferenci v Curychu. Obohatil jí západní pohled na to, co bylo dosud považováno za čisté psychózy a upozornil na širší hranice a potenciál lidského vědomí.

Cílené probuzení kundaliní šakti je součástí zejména tantrické jógové praxe a vyžaduje značnou opatrnost a vedení zkušeného učitele. Tématu se podrobněji věnuje článek Probouzení tajemné energie kundaliní.

Tantrický pohled na osvícení je zde spojením ideálu osobního osvobození z pomíjivého světa (mukti) s ideálem osvobození skrze potěchu ze světskosti, požitku těla (bhukti).

V současnosti nejvýraznější linií s mezinárodním dosahem je patrně postmoderní tradice kundaliní jógy založená Jógi Bhadžanem (Yogi Bhajan) působícím od roku 1976 v USA.

Jógový slovník sanskrtu
připravují a průběžně doplňují
Jógoviny, Barbora Hu
a Pohled pracoviště
Go to top

Nejbližší akce

Pátek, 30. Srpen 2024 - 18:00
Sobota, 28. Září 2024 - 9:00
Středa, 9. Říjen 2024 - 17:30