nádi

नाडि
Sanskrt
nāḍi
Přepis
nádi
Čteme
K výslovnosti:

Pokud hovoříme o energetických kanálech v množném čísle, je dobré použít správný tvar "nádijá" nikoliv sanskrtsko-anglický populární hybrid "nadis".

Hlavní význam:

Trubka, potrubí, trubicový orgán (např. žíly a tepny v těle).

Jógové aspekty:

Nádi je kanál, sloužící k rozvodu vitální energie (prána) skrze jemnohmotnou strukturu (súkšma šaríra) vitálního těla (pránájámakóša).

V tradiční jógové fyziologii podepřené dosti významně tantrou tvoří nádí složitou síť, jejíž funkčnost ovlivňuje všechny přidružené struktury hrubého těla (sthula šaríra) i těla psychického, mentálního.

Svou podobou celý systém připomíná nervovou soustavu (podobně jako čakry nervové pleteně), avšak není s ním totožný.

Tradičně se udává počet 72 000 nádi.

Hlavní energetické kanály jsou však tři, a jsou na úrovni vitálního těla soustředěny k centrální vertikále páteře.

Těmito kanály jsou:

  • ida nádi- levotočivý, někdy také měsíční kanál
  • pingala nádi- pravotočivý, někdy také sluneční kanál
  • sušumna nádi - centrální kanál

Levotočivý kanál (ida nádi) je provázán s levou polovinou těla, pravou hemisférou, parasympatickým modem a ženským aspektem psýchy.

Pravotočivý kanál (pingala nádi) má vazbu k pravé polovině těla, levé hemisféře, k sympatickému modu a mužskému aspektu psýchy.

Cílem hatha jógy je vyrovnat pránický tok v obou kanálech, které se spájí v šesté čakře tak, aby mohl býti probuzen centrální kanál sušumna, kterým posléze též stoupá probuzený energetický potenciál svinuté "hadí" síly (kundaliní šakti).

Některé školy definují počet 10-14 hlavních nádi, stejně jako rozčleňují například centrální sušumnu ještě na několikero menších kanálů.

Jógový slovník sanskrtu
připravují a průběžně doplňují
Jógoviny, Barbora Hu
a Pohled pracoviště
Go to top

Nejbližší akce

Sobota, 2. Prosinec 2023 - 9:00
Neděle, 3. Prosinec 2023 - 9:00
Pátek, 8. Prosinec 2023 - 18:00