sádhana

साधन
Sanskrt
sādhana
Přepis
sádhana
Čteme
Hlavní význam:

Vedoucí přímo k cíli, dobré vedení, dělání pokroku.

Další významy:

Účinný.

Usmíření, uctíváni, podrobení si/zvládnutí, dovršení, naplnění, jakýkoliv prostředek k uskutečnění.

Obdržení, získání, příprava, výsledek.

Jógové aspekty:

Sádhana je cestou duchovní praxe, cestou osobního rozvoje směrem k seberealizaci. V kontextu jógy jde o osobní praxi adepta. I v dnešní době by se jógová praxe neměla omezovat jen na zlepšování fyzické flexibility a očistu těla, ale měla by být širokosáhlejší disciplínou, zahrnující kultivaci, zjemňování a zostřování pozornosti ve všech aspektech našeho bytí - v hrubém těle, mentální rovině a krajině ducha. Skutečná jógová praxe se tak zdaleka neomezuje jen na proplétání údů na jógamatce, ale dotýká se například i eticko-morální roviny, životních hodnot, činů a postojů.

Klíčovými aspekty jógové praxe jsou dle Pataňdžaliho abhjás (trénink) a vairághja (nepřipoutanost), které člověku umožňují růst. Autor Jógasúter je popisuje v první kapitole (Samádhi pada, aforismus 12-16).

Jógový slovník sanskrtu
připravují a průběžně doplňují
Jógoviny, Barbora Hu
a Pohled pracoviště
Go to top

Nejbližší akce