samskára

संस्कार
Sanskrt
saṃskāra
Přepis
samskára
Čteme
Od kořene:

Saṃskṛ - saṃskaroti - spojit, připravit, posvětit, zdokonalit.

Hlavní význam:

Zdokonalování, čištění, příprava.

Korektnost, čistota.

Další významy:

Očistný obřad.

Mentální otisk nebo vzpomínka, otisk v mysli vyvstávající z konání v minulých zrozeních.

Jógové aspekty:

Samskáry jsou dle filozofie jógy subliminální paměťové vpisy, uložené v podvědomé úrovni naší mysli (čitta). Jde o psychoemoční imprinty z minulých inkarnací, o dřívější zkušenost, jejíž rys zůstává v latenci (neprojevu). 

Jóga je opřena o filozofický koncept, podle něhož se energie neztrácí, ale neustále transformuje. A protože lidské vědomí je formou energie, nese v sobě mnoho informací z minulých fází nikdy nekončícího procesu přeměny. Slovo samskára se v moderní linii jógových mistrů Indie často překládá jako "imprese" či "otisk". Tyto otisky minulých zkušeností jsou jemné a skryté (súkšma + avjakta), jak vysvětluje například Šivánanda.

Mohli bychom s nadsázkou říci, že samskáry mají cosi jako "karmický náboj", a na principu kauzality (karmanový zákon příčin a následků), nás podprahově "nutí" vyhledávat podobné situace, v nichž vznikly, a konfrontovat se tak touto cestou s možností "osobního růstu". Bdělá mysl, zejména meditujícího aspiranta, je v určitém bodě schopna rozvzpomenutí (smrti), které je podmínkou jejich pochopení a zároveň předpokladem pro zklidnění "vrtící se" nepokojné (vritti) mysli.

Témata samskár nás zkrátka přivádějí k do situací, kde se s danými tématy musíme vypořádat. V ideálním případě je tímto vypořádáním pochopení, zlepšení a krok vpřed, v opačném případě posílení karmické zátěže a její přenesení do dalších a dalších fází procesu.

Jógový slovník sanskrtu
připravují a průběžně doplňují
Jógoviny, Barbora Hu
a Pohled pracoviště
Go to top

Nejbližší akce

Sobota, 29. Leden 2022 - 10:00
Sobota, 12. Únor 2022 - 16:30