šatkarma

षट्कर्मन्
Sanskrt
ṣaṭkarman
Přepis
šatkarma
Čteme
Od kořene:

Základní tvar slova karma je karman, šat = šest.

K výslovnosti:

Základní tvar (karman) se při skloňování v nominativu používá bez koncového -n, takže ho v češtině čteme a skloňujeme jako karma. V některých českých překladech se ale můžeme setkat s termínem karman nebo karmanový zákon. Koncové -n ale označuje neurčitek, tudíž je správnější výraz používat bez koncového -n.

Hlavní význam:

Šest povinností bráhmana, anebo šest činností náležejících k praxi jógy - dhautí, vastí, nétí, trátaka, naulika, kapálabhátí.

Další významy:

Šest činností obsahujících odříkávání magických formulí v tantrické praxi.

Jógové aspekty:

Šatkarmou se rozumí šestice tradičních očistných technik (z hlediska tělesných i mentálních obsahů), které jsou zakotveny ve velkých zakládajících textech hatha jógy, jako je např. v Ghéranda samhitá, Hathajógapradípiká nebo sbírce Šatkarma samgraha.

Šestice očistných úkonů se používá k harmonizaci dóš (váta - vzduch, pitta - žluč, kapha - hlen), většímu souladu přirozené nerovnováhy gun (vnitřních rytmů - tamas, radžas, sattva) a cídění negativních mentálních inklinací (chtíč a bažení, zlost, závist, lpění, neřesti atd.).

Šatkarma zahrnuje:

  • néti - čištění dutin vodou či provázkem/látkou (džala néti a sútra néti)
  • dhauti - čištení vnitřních orgánů, očista trávicího traktu - nejčastěji žaludku a střev (např. múla šódhana - očista konečníků, kundžal krijá - očista žaludku)
  • naulí - vnitřní masáž orgánů břicha
  • basti - očista tlustého střeva
  • trátak - očista zraku
  • dhauti - různé druhy očisty trávicího traktu
  • kapalabháti - očista předních mozkových laloků, senzorická očista

Pod šesticí základních očistných úkonů z rámce šatkarmy spadá celá řada podružných technik (danta - očista areálu hlavy, např. včetně zubů, uší, varisara dhauti nebo také šankaprakšalána - průplach trávicího traktu slanou vodou ve spojení se cvičením pozic těla atp.).

Jógový slovník sanskrtu
připravují a průběžně doplňují
Jógoviny, Barbora Hu
a Pohled pracoviště
Go to top

Nejbližší akce

Sobota, 29. Leden 2022 - 10:00
Sobota, 12. Únor 2022 - 16:30