vipašjaná

विपश्यना
Sanskrt
vipaśyanā
Přepis
vipašjaná
Čteme
Od kořene:

Vi+dṛś - vipaśyati: být jasně viditelný, objevovat se.

K výslovnosti:

Tento termín je ekvivalentem termínu Vipassaná, který je v jazyce Pálí (tzv. prákrt, jedno z indických nářečí, také nazýván buddhistický dialekt).

Hlavní význam:

Čisté vidění, správné poznání.

Jógové aspekty:

Vipašjaná bhávaná nebo také vipassaná (v prákrtu pálí) je patrně nejznámější formou buddhistické meditace (původem z théravádové tradice).

Jedná se o meditaci vhledu, při které meditující adept nepoužívá žáných vnějších symbolů nebo předmětů koncentrace, ale vytrvale se věnuje praxi pozorování kvalit a fenoménů své vlastní mysli, těla a jejich projevů.

Postupně tak dochází k poznání trojí skutečnosti, která se týká pomíjivosti, strasti a ne-já. Skrze prožitou (nikoliv jen mentálně konceptualizovanou) zkušenost se meditující přibližuje stavu poznání prázdnoty (šúnjatá) a stavu nirvány (osvobozeného poznání).

Nutno dodat, že po celém světě dnes existuje nepřeberné množství praxí vipašjany, které se svou formou podstatně liší od původní buddhistické praxe (například tantrická/neo-tantrická vipassaná).

Jógový slovník sanskrtu
připravují a průběžně doplňují
Jógoviny, Barbora Hu
a Pohled pracoviště
Go to top

Nejbližší akce

Středa, 14. Duben 2021 - 19:00
Pátek, 23. Duben 2021 - 17:00
Sobota, 24. Duben 2021 - 13:00