víra

वीर
Sanskrt
vīra
Přepis
víra
Čteme
Hlavní význam:

Statečný člověk, hrdina, vůdce.

Další významy:

Adept.

Jógové aspekty:

Slovo víra označuje hrdinu. V tantricko-jógové tradici je víra ten, kdo dokáže překonat bez násilí a hrubosti vnitřní i vnější překážky na své cestě k pravdě a být při tom užitečný nejen sám sobě, ale také principu blaženosti jako takové.

Mezi tyto překážky se v některých školách jógy řadí kléše, jiné směry se zabývají dalšími neřestmi. Hrdinou je ten, jehož bytí provází kvalita vnitřní čistoty (sattva) i zdravě moderovaná guna radžas (síla/vášeň), porážející sílu temnoty, letargie a zmaru (tamas) - viz koncept triguna.

Hinduistická tradice čítá nespočet příběhů s eticko-morálním základem na téma duchovního hrdinství (např. Mahábhárata/Bhagavadgíta, Rámájana), které mají velmi často co dočinění s konceptem karmy a dharmy. S archetypy hrdinství se v jógové praxi setkáváme i skrze jména některých ásan, které odkazují ke konkrétním mytologickým postavám anebo legendárním mudrcům (např. Hanumánásana, Vírabhadrásana, Vírásana, Garudásana, Vašisthásana, Maríčiásana aj.). Specifickým fenoménem na indickém subkontitentu je pak bezesporu džinismus, náboženský směr odvozený od příkladu svého zakladatele Vardhamány Mahávíry (6. století př.n.l.).

Džinismus je založen mimo jiné na přísném dodržování některých morálních imperativů, které jsou totožné s eticko-morální bází rádža jógy (např. nenásilí, pravdivost, čistota aj.). Zásadní roli v džinismu pak zastávají tírthankarové (tzv. stavitelé brodu), duchovní učitelé s charakterem víry (hrdiny).

Víra je také označením pro jednu z devíti ras (emocí a pohnutek) v tantrické praxi rasa sádhana.

Jógový slovník sanskrtu
připravují a průběžně doplňují
Jógoviny, Barbora Hu
a Pohled pracoviště
Go to top

Nejbližší akce

Středa, 14. Duben 2021 - 19:00
Pátek, 23. Duben 2021 - 17:00
Sobota, 24. Duben 2021 - 13:00