Cyklus workshopů Kabinet stínu: Agrese

Sobota
05.03.2016
(10:00 - 12:30)
Workshop
O akci:

Jógu tak, jak je dnes běžně prezentována a mnohdy i žita, lze často pochopit poněkud iluzivně. Jako cestu neposkvrněného  a všeprostupujícího světla, za neméně krystalickou pravdou. Na této cestě, mnohdy v hladové touze po celistvosti, dokážeme zcela přimhouřit, ne-li zcela zavřít jedno oko, abychom uvnitř sebe náhodou nespatřili to, co nás svojí podstatou možná děsí nebo trochu odpuzuje.

Lačníme po kvalitě čistoty (sattva), ale nedokážeme ji zcela pochopit, pokud se alespoň nedotkneme kvalit s nimiž kontrastuje. Bez tmy hůře chápeme světlo. V jazyce jógových metafor se obdivujeme dokonalosti lotosového květu, aniž bychom si byli ochotni připustit, že vyrůstá z nedohledného bahna, kdesi hluboko pod vodní hladinou. Tak, jako i lidské vědomí.

V připravovaném workshopu se dotkneme tématu stínu - podvědomého rezervoáru kam patří vše, co nechceme vynášet na světlo. Stačí však správný sklon světla, a velikost našeho vlastního stínu nás dokáže pěkně vylekat. Když utíkáme, stín běží s námi.  Tedy dokud jej nepochopíme a nepřijmeme jako svoji součást, s níž dokážeme dobře žít.

Kontraindikace: hypertenze a kardiovaskulární potíže s ní související, glaukom, těhotenství a šestinedělí, epilepsie, diabetes

Téma workshopu - agrese

Téma agrese je všeobecným společensko-kulturním tabu i něčím, co nás fascinuje. Bojíme se násilí, zranění, ohrožení, fyzického i duševního. Je to přirozené a je to v pořádku. Někdy se ale bojíme tak moc, že vlastní strachy a náznaky agresivního chování dusíme ve stinné komoře vlastní psýchy, obracíme dovnitř, stáváme se latentními agresory.

Co když se ale na agresi podíváme jinak - ne jako na bezbřehé zlo, ale jako pudový princip - reakci na ohrožení rovnováhy. Ostatně i náš imunitní systém, používá téhož principu. Jak nepotlačovat vztek, a vztekem neničit?

Lze jít jinou cestou než je sebecenzura na straně jedné, a bezbřehá propustnost vnitřních popudů ven, na straně druhé?

Další připravované workshopy v rámci cyklu: Strach a závist, Vina a křivda 

Program:

Na workshopu si v jeho teoretické části budeme povídat o archetypech ženské (plutónské) a mužské (martovské) agrese, a možnostech práce s ní.

Praktická část bude patřit jógovému mapování stínového pole vznětlivosti, hněvu a zlosti (k sobě i směrem ven), práci v okruhu solar plexu (manipúra kšétram), dynamické kvality radžas a cestě pokojného bojovníka.

Hořící oheň není třeba vždy hasit, pokud svojí vznětlivostí neničí vše kolem i uvnitř sebe.

Adresa:
Inspirační prostor Moteel
Drtinova 11
Praha 5
Cena:
500 Kč
Na akci vás zve...
Barbora
Hu
Inspirační prostor Moteel
Go to top

Nejbližší akce

Čtvrtek, 13. Červen 2024 - 14:00
Čtvrtek, 27. Červen 2024 - 12:00
Pátek, 28. Červen 2024 - 18:00