májá

माया
Sanskrt
māyā
Přepis
májá
Čteme
Hlavní význam:

Iluze, nereálnost, klam, kouzlo, nereálný obraz, zjevení/přízrak.

Další významy:

Nečestnost - jako jedna z 24 buddhistických vedlejších špatných vlastností.

Iluze - podle filozofie sámkhje je ztotožněná s prakrti, v této filozofii (tedy ve filozofii védánty) je považováná za zdroj viditelného vesmíru.

U šivaistů jedna ze 4 nástrah, které zamotávají duši.

U višnuistů je jednou z 9 šakti neboli energií Višnua.

Soucit, sympatie.

Jógové aspekty:

Májá je iluzí, neboli závojem nevědomosti (avidjá), který ovlivňuje způsob, jakým nazíráme a prožíváme realitu.

Jógová filozofie máju chápe jako princip, skrze který se orientujeme v manifestovaném světě (světě jevů), který považujeme za absolutní realitu. Za zdroj vědomí považujeme mozek. Jako skutečné označujeme to, co je poznatelné skrze smysly (zrak, hmat, čich, chuť, sluch). Tento přístup a vztahování sebe sama ke světu jevů, vnímá jóga jako iluzivní - matoucí. Neboť podle jógy je hmotný svět vnímatelný skrze pět smyslů (a myslitelný skrze naši mysl) jen konkrétní manifestací metafyzického vědomí. To, co se nám skrze smysly "jeví jako reálné", je tedy jen relativní.

Jógový slovník sanskrtu
připravují a průběžně doplňují
Jógoviny, Barbora Hu
a Pohled pracoviště
Go to top

Nejbližší akce