Dětská jóga: krůček po krůčku a nesoutěžit

11. 08. 2014

Ať už sami jógu praktikujete, nebo ne, možná vás někdy napadlo, jak vlastně mohou jógu cvičit děti. Není to pro ně nudné, pomalé, zvládnou relaxovat? Vybrala jsem proto několik často se opakujících dotazů, na které se pokusím odpovědět. 

Být soustředěný a uvolněný - umí tohle děti na povel?

První, co mě napadá jako odpověď, je: a umí se soustředit a uvolnit na povel dospělí? Já myslím, že mnoho z nás ne, nebo jen na velmi krátkou dobu. Pak se nám ale začnou hlavou honit myšlenky - vzpomeneme si na své starosti, na to, co jsme ještě neudělali a dávno mělo být hotové... A to vidím jako jednu z největších výhod cvičení s dětmi – u většiny z nich je daleko jednodušší je naučit uvolnit se. Všiměte si, jak při hře děti žijí "tady a teď". Zásadou práce s dětmi je vycházet z toho, co právě v tuto chvíli zvládnou a posouvat je krůček po krůčku dál v příjemné hravé atmosféře bez soutěžení. Naučit je, že každý jsme jiný a různé věci vnímáme jinak a tak je to v pořádku. A hlavně nečekat zázraky rychle a na počkání!

Děti se umí na józe uvolnit mnohem snadněji než dospělí
Autor: 
Martina Macháčková, Česká asociace dětské jógy

Zvířátka jsou taky jóga?

Obvyklá představa o dětské józe je, že se dětem jednotlivé pozice popisují podle zvířátek - učitel pozici předvede a děti ho napodobují. Je tohle ale opravdu jóga? V józe přeci jde o vnímání těla, dechu... Myslím, že je potřeba respektovat, že každý učitel má jiný přístup a najít si takového učitele, který vám a vašim dětem vyhovuje. Na mých lekcích byste asi byli s takovou představou zklamaní. Nejsem tam před dětmi v pozici učitele a děti „na značkách“ v roli žáků. Cvičíme v kruhu, kde máme každý stejnou pozici. Lekci sice vedu já, ale snažím se být spontánní, dát dětem do určité míry prostor pro jejich fantazii a s pozicemi si více pohrát.

Záleží samozřejmě na věku dětí. Přes různé hry děti učím cítit a vnímat své tělo, ale také pocity. Velkou roli v tom hraje dech a správné dechové návyky, které jsou podle mého největším vkladem pro správný vývoj, a když to zjednoduším celkově „kvalitní život“. Snažím se ale z ničeho nedělat vědu. Prostě si hrajeme s pozicemi, dechem, ale také s emocemi, abychom je uměli rozpoznat, uvědomit si je a vědět, jak s nimi v běžném životě pracovat.

Od kolika do kolika

Členění na jednotlivé úrovně dětské jógy podle věku, to je velmi široké téma, které by nám vystačilo na několik celých článků. Ve stručnosti lze dětskou jógu dělit takto:

  • Stále populárnější jsou hodiny jógy pro maminky s miminky, tzv. baby jóga. Řekla bych, že tyto hodiny jsou skvělé nejen pro děti, ale především pro maminky. Jemné cvičení (především na pánevní dno a protažení celého těla), dechová cvičení a relaxace by je měli dostat do celkové psychické i fyzické pohody. To je základ pro to, aby bylo v pohodě i miminko. V hodinách se maminky naučí baby masáže a jednoduché a bezpečné cviky pro správný vývoj dítěte. Baby jóga podporuje láskyplný vztah a důvěru mezi maminkou a miminkem. 

  • Děti, které už začínají chodit, mohou navštěvovat lekce jógy pro rodiče s dětmi do 3 let. V těchto hodinách jsou děti ke cvičení motivované především zpíváním písniček a říkáním básniček. Děti v tomto věku ještě neudrží pozornost příliš dlouho a milují rituály, proto jsou lekce sestavené tak, že po přivítání si zacvičí společně rozcvičku a pak mohou chodit s rodiči po různých stanovištích a vyzkoušet si foukání do míčků nebo bublifuku, balanční chůzi po lavičce, sestavit si příběh z jógových karet a zacvičit si ho… Fantazii se meze nekladou!

  • Předškolní věk dětí (3–6 let) je vhodný i pro samostatné cvičení bez rodičů ve skupince ostatních dětí. Například ve školce nebo v rámci kroužku jógy. Tyto děti už jsou schopné lépe udržet pozornost a uvědomovat si své tělo i pocity. Jóga jim v tom může být velmi nápomocná. Krásné jsou i hodiny rodičů s předškoláky, které prohlubují vztah rodičů a dětí.

  • Děti mladšího školního věku už mohou cvičit delší a náročnější jógové sestavy, ale i u nich je vhodné udržovat cvičení ve formě hry, nezůstávat v pozicích příliš dlouho. Jóga by měla přispět k celkovému uvolnění, naučení lehkosti a „neurputnosti“, respektování sebe i svého okolí, neporovnávání se s ostatními... Ale myslím, že to mají dětská i dospělácká jóga společné.

  • Trochu specifická je jóga pro teenagery. Přístup a způsob cvičení záleží na skupině dětí, která se nám sejde. Může už více připomínat „dospěláckou jógu“, ale je potřeba dbát na to, aby teenageři nezůstávali v pozicích příliš dlouho, především u cviků, které mohou ovlivnit hormonální systém. Z vlastní zkušenosti bych dávala přednost cvikům nejen na protažení a posílení svalů celého těla, ale také na relaxaci. Té u této věkové skupiny není nikdy dost. A přijde mi škoda, aby se ze cvičení vytrácela hravost. Tu bych ale osobně přidávala i do jógy s dospělými...

Podle skutečné události

Mnoho dospělých chce ode mě slyšet konkrétní příklady ze života, tedy příběhy, kde dětská jóga pomohla s nějakým problémem. Na tuto otázku by měli odpovídat především rodiče dětí, které na jógu chodí. Já se přiznám, že otázky tohoto typu nemám moc ráda, protože každé dítě je jiné a ke každému je potřeba také jinak přistupovat. Pokud tomu tak není, dochází ke generalizování typu, "je-li dítě neklidné, pomůže mu konkrétně takové nebo makové cvičení". Ale já si myslím, že takto to nefunguje. Nejprve potřebuju zjistit příčinu, proč je dítě neklidné a pak se můžu zamyslet nad tím, jak mu mohu pomoci. Ale mohu popsat jednu z historek, kterou mi povídala nedávno maminka holčičky, která ke mně chodila minulý školní rok na jógu:

Tato holčička se podle vyprávění své maminky velmi často vztekala a bila svého mladšího sourozence. Jednou si doma stavěla věž z kostek a mladší sourozenec jí věž zbořil. Maminka to pozorovala z povzdáli a už byla připravená zasáhnout, ale holčička odešla do rohu místnosti, tam si zacvičila cvik „tichého lva“, který znala z jógy, a v klidu se vrátila zpět a věž si postavila znovu. Tichým lvem ze sebe dostáváme negativní emoce a agresivitu a já jsem byla překvapená, že i když to dětem neříkám, samy vycítí, kdy daný cvik použít „v praxi“.

Dítě není dospělák

Laik se může podivovat nad tím, jak dětská jóga pracuje s dětským tělem, které je přece odlišné od těla dospělého. Vypozorovala jsem, že mnoho jógových cviků kopíruje správný vývoj dítěte. Například zvedání hlavičky (a tedy vytváření krční lordózy), které dělá dítě přirozeně už několik týdnů po narození, by se dalo přirovnat k pozici kobry. Pak se dítě staví na čtyři, přirozeně dělá i psa hlavou dolů a tak bych mohla pokračovat dál. Tím chci říct, že jóga je pro děti v podstatě naprosto přirozený pohyb, který je částečně naučila příroda sama a „cvičili“ by ji, i kdyby na žádné lekce nikdy nikdo z jejich okolí nechodil.

Samozřejmě v případě, že řešíme nějaký zdravotní problém, je důležité vybrat vhodné cviky a vědět, s čím je třeba kombinovat. Ale to záleží na zkušenosti konkrétního cvičitele, popřípadě terapeuta.

Přes různé hry učím děti na józe cítit a vnímat své tělo, ale také své pocity.
Autor: 
Martina Macháčková, Česká asociace dětské jógy

Až vyrostu, bude ze mě jogín?

Myslím a doufám, že jógou v útlém věku dětem dáváme skvělý vklad do života, který snad neztratí a v případě potřeby se k němu mohou vracet i v dospělosti, i kdyby jógu nějaký čas necvičily. Tím darem je umění lépe vnímat a ovládat svoje tělo a přes správně dechové návyky lépe čelit stresovým situacím. 

Cvičení pozic, to je jen jedna část

Dospělý jogín může také dumat nad tím, jak dětem vysvětlujeme další aspekty jógy, mimo jógové pozice. Osobně si myslím, že bychom měli jít my dospělí dětem především příkladem. Než jim teoreticky povídat o jamě a nijamě, daleko víc jim dáme, když se my sami budeme snažit podle těchto jógových „pravidel“ chovat.

Jógu nevnímám jen jako praktikování ásan, ale jako životní styl, cestu. Nejsem žádný guru a pro děti je myslím důležité vidět, že i my dospělí se můžeme někdy mýlit, nebo dělat věci „nesprávně“. První výhra je, že si takovou chybu uvědomíme, ještě větší výhra, když ji přiznáme i okolí. Existuje i spousta krásných příběhů, bajek a pohádek, kde je dětem jógová filozofie velmi hezky podaná.

Hanka pobývala několik let v USA, kde se poprvé setkala s kurzy dětské jógy. Miluje dětskou hravost, bezprostřednost a radost ze života, což v kombinaci s její láskou k józe byl už jen krůček k založení Lali jógy, uceleného programu cvičení jógy pro děti. Hanka je také spoluzakladatelkou České asociace dětské jógy, o.p.s., kterou v současné době vede.

Kam dál?

 Jógátky vznikly původně jako pohádkový sešit pro mého syna Tadeáše
Do 15. 11. můžete ve článku soutěžit o 3 výtisky knihy Jógátky od autorky a lektorky jógy...
 Jógová desetiminutovka stmeluje děti a dospělé
Nemine ráno, abychom se spolu s mými dvěma chlapečky nepohroužili do nejrůznějších...
 První česká kniha omalovánek pro dospělé
Návrat k omalovánkám, to je ta nejlepší terapie. A to ani nemusíte umět kreslit! Právě...
Ashtanga jóga v těhotenství
"Asi před třemi nebo čtyřmi lety jsem začala s Vinyasa jógou, to bylo ještě hodně...
Go to top

Nejbližší akce

Sobota, 2. Prosinec 2023 - 9:00
Neděle, 3. Prosinec 2023 - 9:00
Pátek, 8. Prosinec 2023 - 18:00