Jóga mění životy, i ty intimní

Když pomineme učitele tantra jógy, je zajímavé, že se jen malá hrstka jógových učitelů věnuje vztahu jógy a sexuality. Na běžných lekcích jógy se tedy o tomto zcela logickém a velmi důležitém aspektu nic dozvíte. Proto čtěte dál: moje vlastní zkušenost totiž je, jak myslím, dost typická, a tak by mohla možná těm, kdo mají podobné zážitky, leccos objasnit či přiblížit.

K józe jsem „přičichla“ už před poměrně hodně lety, ale nikdy to jaksi nebylo ono. Zpětně si vybavuji, že jsem se dříve na lekcích trápila, cvičení mě nebavilo a ani jednou jsem nedochodila žádný ze zaplacených kurzů jógy. Přelom nastal, až když jsem se dostala ke svému skutečnému učiteli jógy, jehož přístup, vedení, znalosti a velmi nestandardní hodiny mě dovedly k lásce k józe, úplně mi překopaly život – a zcela změnily mimo jiné také můj sexuální život. 

Párová jóga může vztah posunout o kus dál - nejen duchovně, ale také intimně
Autor: 
Daniela Pilařová

Pokud narazíte na učitele jógy, který vám vyhovuje, nemusíte se bát žádných projevů vašeho těla - stačí tyto projevy a prožitky vnímat, stačí poslouchat učitele, který by měl být schopen ke vztahu jógy a sexu něco důležitého říci. A měl by samozřejmě umět zodpovědět vaše případné dotazy. 

Mluvte o svých prožitcích

Každý má své vlastní prožitky a vlastní zkušenosti. Nic není lepší a nic není horší.

Tento text vznikl hlavně pro ty, kteří se třeba z důvodů plachosti bojí o svých nových prožitcích mluvit a možná si myslí, že nějakým nevhodným způsobem vybočují z řady. A také pro ty, kdo v partnerství hledají řešení dlouhodobých problémů - za předpokladu, že i ze strany partnera existuje snaha a ochota věci řešit.

Pokud mé psaní přinese úlevu byť jen jedinému čtenáři, bude pro mě smysl tohoto článku vrchovatě naplněn.

Jóga totiž v Patandžalího pojetí neznamená jen zastavení mysli (a tedy postupů vedoucích k meditaci), ale v obecném pojetí také spojení – v tomto případě opětovné navázání komunikace mezi myslí, tělem, duší a dechem.

Když si položíme otázku, co vlastně od kvalitního (prožívání) sexu očekáváme, pak by se nám mělo dostat odpovědi, že čím méně očekáváme, tím méně budeme zklamáni. Tuhle radu by nám měl dát učitel jógy - platí pro celý život a všechny situace v něm, zdaleka tedy ne jen v oblasti sexuální. Jenže tohle doporučení se v praxi docela obtížně aplikuje.

Od svého těla obvykle očekáváme, že bude reagovat tak, aby nám to bylo co nejpříjemnější. Od duše očekáváme, že s tělem splyne, od dechu zase to, že se bude přizpůsobovat vzrušení a bude nám tělo dostatečně zásobovat energií, která umožní kvalitní prožitek. A od mysli? Že nás v ideálním případě nebude v průběhu sexu obtěžovat...

Prožitek tady a teď

Na kvalitních lekcích jógy se klade důraz na obrácení pozornosti k prožitku "tady a teď". To je princip relaxace, koncentrace a meditace, a tedy tří ze sedmi pilířů jógy, jak je popsal Patandžalí ve své jógové stezce v Jógasútrách. Je zcela nabíledni, že pokud se učíme v co největším počtu životních situací zůstávat u aktuálního stavu naší mysli, srdce a těla – a tedy v okamžiku teď, v prostoru tady – usnadní to našemu tělu projevy sexuálního vzrušení i orgasmu, neboť při sexu nebudeme myslet na to, že je třeba vyžehlit prádlo nebo co mi to včera ten šéf v práci řekl...

Schopnost prožívat okamžiky tady a teď proto přímo vedou k lepšímu prožitku sexu a dají se dobře ovlivňovat souběžným dýcháním do břišní a bederní oblasti.

Partneři se diví aneb Vydejte se na cestu společně

Chodíme tedy na jógu k učiteli, který nám vyhovuje, učíme se naslouchat svému tělu, ohýbat ho, pracovat s ním a postupně ho také ovlivňovat svou myslí a svou koncentrací, relaxací a meditací. A pomalu si začínáme uvědomovat, že se vylepšuje nejen náš zdravotní stav, ale také prožívání sexu. Chceme „to“ častěji, déle, navyšuje se počet orgasmů a taky překvapení na straně partnera. To je důvod ke spokojenosti, nebo ne?! 

Ideální je, pokud s partnerem jdete po duchovně-tělesné cestě společně, pokud s vámi partner sdílí některý z transformačních cvičebně-duchovních systémů (ať už je to jóga, čchi-kung nebo tchaj-ťi). I tak se ale může stát, že se sexuální potřeby a prožitky u každého budou lišit. Společná cesta znamená, že vše můžete verbálně i nonverbálně sdílet a společně upravovat ke vzájemné spokojenosti.

Co však nastává, pokud se na této cestě ocitne jen jeden z páru? Třeba žena středního věku, která začala na jógu chodit, aby zhubla a trochu se věnovala sama sobě – což se jí zřejmě podaří a taky to velmi pravděpodobně časem přinese zlepšení právě v této prožitkové oblasti. Jenže co když má doma vyhaslého muže prožívajícího krizi středního věku, jemuž by jóga (a sex) také pomohla/y, ale který z jakéhokoli důvodu tuto cestu nevnímá jako svou? Má právo takového partnera soudit za to, že chce jít po své vlastní cestě, a ne s námi po té, kterou jsme si vybrali my? Jóga a východní nauky říkají, že nikoli, neboť každý z nás má svou vlastní cestu a nikdo nemá právo určovat druhému tu jeho, také zcela unikátní, specifickou a tu nejlepší právě pro něj.

A tak se může kouzlem nechtěného stát, že žena jde mílovými kroky směrem k sebepoznání a uspokojení, postupně krásní a roste jí sebevědomí, zatímco doma manžel na své cestě nechápe, co se to s jeho dosavadní partnerkou stalo, jak je možné, že je najednou tak krásná a vypadá tak mladě, a koho si to vlastně kdysi vzal? Žena i muž mohou mít najednou pocit, že je ten druhý zklamal, že nenaplňuje jejich představu o partnerství – a o intimním životě. Co s tím v běžném životě?

O slovo se hlásí tantra

Existuje dost vysoká pravděpodobnost, že jestliže se výrazně změní sexuální prožitek jednoho partnera a u druhého ke změně potřeb nedojde, začne vztah v této oblasti poněkud skřípat. Stane-li se to, určitě není řešením, aby ten, kdo praktikuje jógu, se nově nabytého vnímání vzdal a „vrátil“ se k dřívějším prožitkům. Ono to ostatně ani nejde. Nejlepším řešením je podle mého názoru (a vlastní zkušenosti) začít s nově se projevujícím tělem a touhami pracovat. Nabízí se tantra.

Tantra tvořila před pár stoletími to hlavní, čím se jogíni v Indii projevovali navenek směrem k těm, kdo jógu nepraktikovali. Tantra znamená kult těla, jeho prožitkové pěstění, plné vnímání, kultivaci a prohlubování jeho prožitků – a už pro toto otevřené praktikování a hlásání nebyli jogíni v historii právě v oblibě. 

Už i v Česku existují kvalitní školy tantry pro páry – osobně mám zkušenost s retreaty Denisy Palečkové-Říhové a Richarda Vojíka, které mohu vřele doporučit.

Vhodné i pro přivlečence

Přivlečenec je terminus technicus výše zmíněného tandemu a označuje člověka, který je na tantrický pobyt přinucen jet kvůli hrozícímu kolapsu vztahu, případně toho, kdo na tantru jede, ale neví o tom - většinou pod záminkou partnera, že se jede na klidný relaxační víkend ve dvou. Pozoruhodné je, že drtivá většina přivlečenců údajně z pobytu neodjede, ani když zjistí, co se za wellness pobytem skrývá. Zkrátka, sex hýbá našimi životy, ať chceme nebo nechceme.

To, že pár prožije intimní víkend pod vedením profesionálů (kteří mu ale do ložnice opravdu nelezou…), může způsobit, že se cesty obou partnerů znovu spojí v jednu, nebo se aspoň podobně nasměrují. Žena i muž (homosexuální páry na „našem“ retreatu nebyly, ale zcela jistě to platí i pro ně) se naučí nové techniky předcházející milování, bude jim otevřen nový pohled na partnerovy projevy, v praxi si vyzkouší často zcela nové způsoby spojení a intimity. Dlužno dodat, že partnerský život „po tantře“ už nikdy není stejný, jaký byl před ní. Je totiž mnohem lepší!

Jak s námi čarují čakry?

Dříve či později, pokud vás jógové lekce baví a vy cítíte, že s jógou jdete „do hloubky“, opětovně navážete vztah se svým tělem a začnete mu daleko více rozumět. Jógové pozice (ásany) jsou vymyšleny tak geniálně, že často i jedna jediná harmonizuje všech sedm energetických center těla – a tedy i tělo samo – doslova od hlavy až k patám.

Řada jógových pozic stimuluje přímo první a druhou čakru
Prvních pět čaker (od první kořenové, jež dlí mezi našima nohama, až po pátou - krční) zahrnuje naše fyzické tělo. Zbylé dvě – šestá a sedmá – náležejí k nefyzickým tělům člověka. Šestá čakra se váže ke třetímu oku (velmi jednoduše řečeno jde o intuici a schopnost používat mimosmyslové vnímání) a sedmá k našemu napojení na Univerzum (Boha, vesmír – jakkoli Tomu chcete říkat).

Protože my, moderní lidé, často míváme zauzlované a jinak zablokované energie ve velkém počtu svých čaker (a nezřídka ve všech), začne vědomý pohyb spojený s dechem (tedy jógová praxe, ale i výše zmíněný čchi-kung či tchaj-ťi) pomalu tyto bloky rozpouštět, jejich stagnující energii vyhánět z těla ven a celý organismus regenerovat:

  • ve třetí čakře v oblasti solárního pletence pod hrudní kostí, kde sídlí v přeneseném slova smyslu vztah já–oni, se může blahodárný vliv jógy projevit například jako ústup žaludečních či jiných zažívacích obtíží
  • otevření srdeční čakry uvolní srdeční akci (mohou pominout například palpitace psychického původu), ale především uvolní hrudní páteř zepředu i zezadu
  • pročištění krční čakry – kterému významně pomáhá zpěv manter – má za následek často vymizení fyzických obtíží, jako jsou chronické bolesti v krku, chrapot či kašel, upravení funkcí štítné žlázy, vylepšení stavu krční páteře, ale mizí i problémy v mezilidské komunikaci, neboť ty symbolicky náleží právě krční čakře, kde jsou umístěny hlasivky, a tedy centrum řeči – komunikace

Jaký vliv tedy jóga může mít na dvě spodní fyzické čakry, které kromě vylučovacích funkcí „obhospodařují“ právě rozmnožování a pohlavní a vylučovací orgány? Kromě významného vlivu, jejž může mít jóga na neplodnost, funkci střev a močového ústrojí, tedy bude určitě nějakým způsobem upravovat také sexuální prožitek.

Tajemná kundaliní

Při exkurzi do čakrového systému člověka, a zejména jeho dolních dvou čaker, nesmíme opomenout sílu jménem kundaliní. Podle indické tradice leží tato energie zkroucená v pozici hada pod kostrčí a spí, dokud není probuzena. O probouzení této energie, o níž ovšem my Zápaďáci většinou nemáme ani ponětí, kterou v tradici svých duchovních škol po tisíciletí nerozvíjíme, ale o které čteme, slyšíme a která nás fascinuje, usiluje nejen řada jogínů, ale i netrénovaných jedinců, neboť prostě touží po silném zážitku.

Protože téma jóga a kundaliní je nesmírně obsáhlé, podrobně se mu budeme věnovat jindy. Teď jen připomenu, že se jedná o velice silnou a mocnou sílu, která může významně ovlivnit (a pokud je uměle neřízeně probuzená, tak to taky udělá) nejen sexuální život jedince, a že je třeba se mít před jejím probouzením řádně na pozoru...

Bonus nejen pro spodní čakry

Co tedy jóga přinese člověku v oblasti (nejen) dvou spodních čaker? Zcela přirozené postupné zpevnění pánevního dna, zmírnění inkontinence, případně její úplné vymizení, menší riziko výskytu civilizačních nemocí reprodukčních orgánů, neboť s praktikováním jógy se velmi často pojí zlepšení životního stylu včetně stravy a opuštění některých destruktivních návyků (kouření, alkohol atd.), a výrazně silnější prožitky těla – včetně těch sexuálních.

Daniela je cvičitelka klasické jógy, s kolegyní provozuje v Ostravě jógové Shanti Yoga Studio. Je také zakladatelkou vzdělávacích programů Shanti Academy a Zbožňovaná žena, skrze něž se snaží přinášet informace o zdravém způsobu života. Je vystudovaná literární historička a bohemistka a rovněž absolventka Institutu aromaterapie.

Kam dál?

Dobrý den, na konci "cvičení" jsem vždy relaxovala polohami z Power yogy - Svíčka, Pluh,...
Držím se v autobuse za železné madlo a houpu se ze strany na stranu v rytmu výmolů na...
 Alibismus ve jménu jógy
Je podzim, doba introspekce, kdy kvalita tmy přirozeně převažuje. Do jógové praxe to...
 Hormonální jóga pomáhá od potíží s menstruací
Bolestivá, silná, nepravidelná, nebo také chybějící menstruace, to je velké téma pro...
Go to top

Nejbližší akce

Sobota, 20. Duben 2024 - 9:00
Sobota, 20. Duben 2024 - 10:00
Pátek, 26. Duben 2024 - 14:20